Articles by: Monica Pillat

Aş vrea

Aş vrea

Pentru doamna Cristina Bogdan de la Monica Pillat Aş vrea să fac o scară din cuvinte Pe care să mă sui până la Tine. Mi-ar trebui cuvinte moi ca iarba, Cu unduiri de aripi nevăzute, Cuvinte ca vestale ale tainei Purtând spre ceruri torţele tăcerii… Pe treapta cea de sus […]

by · 6 martie 2014 · 0 comments · Carte, Cultura, Literatura
Variaţiune

Variaţiune

pe o temă de Tarkovski Cum se întunecase de furtună, Se-adăposti-ntr-o casă părăsită, Cu geamurile sparte şi păianjeni Pe pânzele întinse prin cotloane. Pe când privea pustiul, prăfuirea, A început s-audă în răstimpuri Un dangăt ca de clopot pe aproape Şi căutând, văzu pe-o masă goală Un telefon uitat parcă […]

by · 12 februarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei, Literatura
Din vremuri suprapuse

Din vremuri suprapuse

De-ar fi să îi aduc din nevăzut Pe bunii mei, plecaţi din astă lume, Mi-ar trebui o casă dispărută În care cei chemaţi să se răsfire Într-un alai de vechi înfăţişări. Bunicul meu – copil m-ar lua de mână Şi m-ar ruga să-l culc într-o poveste, Iar tata mi-ar zâmbi […]

by · 5 februarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei, Literatura
Despre cartea „Scriitori diplomaţi” a domnului Corneliu Lupeş, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2013

Despre cartea „Scriitori diplomaţi” a domnului Corneliu Lupeş, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2013

După volumele Itinerarii memorialistice Bucureştene, Memorie literară bucureşteană, Flacăra verbului românesc, Şoaptele urbei, domnul Corneliu Lupeş şi-a propus să adauge eforturilor sale de restituire a trecutului nostru cultural o nouă carte care doreşte să recupereze figurile mai mult sau mai puţin uitate azi ale diplomaţiei româneşti. Ne aflăm în faţa […]

by · 29 ianuarie 2014 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei
Baladă

Baladă

Tocmai ieşea dintr-o şedinţă, Când a oprit-o-n hol curierul Să-i înmâneze o scrisoare. Luă plicul alb. Nici o adresă Nu era scrisă… nici un nume… Era ca neaua neatinsă Ori ca deşertul fără ţintă. A desfăcut cu teamă plicul, Imaginând o veste sumbră, Dar înăuntru, ‘mpăturită, Era o foaie complet […]

by · 20 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Literatura
Când o pisică…

Când o pisică…

Ce bine e când o pisică Se-ntinde-n somn şi se desface Ca într-un dans cu ochii-nchişi, Ori când se-nclină gânditoare, Cu unduiri catifelate, Sub mâna ta, să o desmierzi… Toarce visând când, deodată, Simte în aer nevăzutul Şi se ridică din culcuş. Ciulind urechile ascultă Şi urmăreşte cu privirea Parcă […]

by · 15 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Literatura
Romanţă

Romanţă

Ce se va întâmpla cu mine când Voi dispărea din gândurile tale? Odăile, pereţii vor sta goi Sau mintea ta va pune noi tablouri Cu alte-nfăţişări pe zidul alb? Voi reveni din nicăieri, şi de afară Mă voi uita cum îţi iei ceaiul, seara, Zâmbind frumoasei doamne din fotoliu. Voi […]

by · 8 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Literatura
Colind

Colind

Departe sunt de ieslea bună În care Maica stă să nască, Afară-i frig şi calea-i lungă, E întuneric pretutindeni. De dor eu strâng pentru Maria Şi pentru Prunc veşminte calde, Nădăjduind să mi se-arate În noapte Steaua călăuză. Nu a bătut în uşă nimeni, Dar simt în suflet cum se-apropie […]

by · 23 decembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Veghează-mă

Veghează-mă

Veghează-mă să Te urmez – Drumul e drept, dar mintea are Poieni mieroase şi păduri Adormitoare pentru vrere. Aş fi putut deja s-ajung… Dar înfloreşte o zăbavă Care mă tulbură din mers. Petrec atâta timp privind, Din iarbă, cum se joacă norii: Asemeni lor sunt închegare Şi risipire de moment. […]

by · 17 decembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Jocul cu moartea în romanele lui Dinu Pillat. Şi un epilog poetic.

Jocul cu moartea în romanele lui Dinu Pillat. Şi un epilog poetic.

La o nouă lectură a cărţilor a lui Dinu Pillat, Jurnalul unui adolescent, Tinereţe ciudată, Moartea cotidiană şi Aşteptând ceasul de apoi, am descoperit în structura compoziţională a romanelor sale două principii care îşi dispută întâietatea, imprimând naraţiunii o mişcare ritmică de flux şi reflux. Primul principiu, orientând progresiv desfăşurarea […]

by · 8 decembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura