Articles by: Monica Pillat

Cunoaştere de noapte (6)

Cunoaştere de noapte (6)

Mă întrebam în vis de ce se chinuie savanţii să inventeze aparate complicate ca să zboare, când ar putea să se înalţe prin ei înşişi, aşa cum o făceam atunci. Pluteam cu umerii-nainte, cu mâinile lipite strâns de trup, dar brusc mă lepădasem de materie şi devenisem zborul pur care […]

by · 14 august 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Cunoaştere de noapte (5)

Cunoaştere de noapte (5)

Sunt experienţe pe care le trăieşti numai în vis. Mintea, eliberată în somn de limite, descoperă cum timpul se-ntoarce în meandre. Clipa devine brusc o împletire de căi sosind de pretutindeni, făcând prezent ce nu mai e pe lume. Aşa, de pildă, la ceva vreme după ce bunica mea s-a […]

by · 7 august 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Cunoaştere de noapte (4)

Cunoaştere de noapte (4)

De-a lungul vieţii, noaptea mi-a adus în somn imagini felurite ale mării. Prezenţa ei, în plin uscat al minţii, e semnul libertăţii care vine să-mi dezrobească sufletul pentru o clipă. În tinereţe, am visat odată că apa năvălea în pragul casei, chemată de un dor lăuntric şi dacă îi strigam […]

by · 31 iulie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Cunoaşterea de noapte (3)

Cunoaşterea de noapte (3)

Scrisul fără ţintă e ca somnul nevegheat. Dacă mergi la întâmplare aşteptând ca drumul, pe care îţi porţi paşii creionului, să te ducă singur spre un anume sens, te trezeşti pe nesimţite pe muchia neantului. E o experienţă prin care poţi descoperi forţa malefică a libertăţii. Am vrut şi eu […]

by · 24 iulie 2013 · 1 comment · Cultura, Literatura
Cunoaşterea de noapte (2)

Cunoaşterea de noapte (2)

Se spune că de eşti vegheat de sus, când dormi, nu te mai rătăceşti în vis. Somnul te scoate într-un larg la care nu nădăjduiai să poţi ajunge, când eşti în lumea ochilor deschişi. Dar ce ţi se arată înainte, nu e un loc ci o imagine a ta – […]

by · 17 iulie 2013 · 1 comment · Literatura
Cunoaşterea de noapte (1)

Cunoaşterea de noapte (1)

I Când ies din somn, mă simt aidoma cu un pescar ce trage din adâncuri năvodul lui de taină să vadă ce a prins în vis. Atunci pipăi cu mintea trează imagini care stau să se destrame: unele sunt hibride, ca scoicile cu plete verzi de alge, altele – limpezi, […]

by · 10 iulie 2013 · 0 comments · Cultura, Idei, Literatura
Complicitate

Complicitate

Brusc musafirii din salon Se strâng în jurul unui domn Cu tenul pal, în redingotă. Nimeni nu pare să-şi dea seama Că personajul desuet Care declamă, răspândind Ca un parfum melancholia, Nu e din lume. L-am surprins Ieşind afară dintr-o carte. O, n-am de gând să-l deconspir, Tocmai acum când […]

by · 3 iulie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Despre vise şi coşmaruri

Despre vise şi coşmaruri

Într-una din nopţile trecute, pe când cădeam în somn, am auzit-o pe bunica mea bătând în mine ca în poarta casei şi vocea ei se tânguia de afară să o primesc înăuntru. Atât de vie îi era ruga, încât m-am trezit vrând să-i deschid. M-am pomenit cu ochii pironiţi în […]

Dinu Pillat şi puterea rugăciunii

Dinu Pillat şi puterea rugăciunii

Atunci când se ruga, acasă, seara, vreme de un ceas, tata nu rămânea îngenunchiat în faţa unei icoane anume, nici nu stătea recules, într-o stare meditativă de spirit. Străbătea cu paşi neliniştiţi odăile, cu faţa întunecată de încrâncenare, cu o încruntare teribilă a sprâncenelor sale negre, stufoase. Privindu-i cu înfiorare […]

by · 19 iunie 2013 · 0 comments · Agora, Punktul critic
Dac-aş veni de sus…

Dac-aş veni de sus…

Dac-aş veni de sus, aş ninge Peste cetatea cenuşie, Acoperind vacarmul lumii Cu voaluri albe de tăcere. Aş coborî pe foaia scrisă, Ştergând domol şirul de slove, Pân-ar rămâne numai neaua De nimenea încă atinsă. Dac-aş veni de jos, ca iarba Aş năpădi încremenirea, Boltind clădirile, pavajul, Pân-ar rămâne unduirea. […]

by · 12 iunie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura