Articles by: Monica Pillat

Prima încercare a lui Fãt-Frumos în basmul „Tinereţe fãrã bãtrâneţe…”

Prima încercare a lui Fãt-Frumos în basmul „Tinereţe fãrã bãtrâneţe…”

Cum am putea spune cã Fãt-Frumos se rupe de ai sãi, când am vãzut cã, dimpotrivã, prin pregãtirile de plecare, el nu a fãcut decât sã se adânceascã în pãrintele lui, printr-o mişcare regresivã? Cutezãm ideea cã eroul nu se îndepãrteazã ci pur şi simplu e pe cale sã disparã […]

by · 11 februarie 2019 · 2 comments · Agora, Punktul critic
Meditaţie asupra basmului Tinereţe fãrã bãtrâneţe şi viaţã fãrã de moarte

Meditaţie asupra basmului Tinereţe fãrã bãtrâneţe şi viaţã fãrã de moarte

Începutul basmului figureazã un tãrâm al tãcerii, locuit de un împãrat şi o împãrãteasã care nu au copii. Deoarece nu-şi pot gãsi expresia înnoitoare în rosturile comune ale firii, ei apeleazã la „vraci şi filosofi”, ei aflã pânã la urmã de existenţa „unui unchiaş” atoateştiutor care le poate împlini dorinţa. […]

by · 28 ianuarie 2019 · 1 comment · Agora, Punktul critic
O minte albã

O minte albã

Aş vrea sã-mi fie mintea albã Ca o câmpie abia ninsã Şi gândurilor sã le creascã Pânã la cer aripi de înger. Mi-e aprig dor de ne’ntinare, De liniştirea ce coboarã, Când Domnul vine ca zãpada Şi-mi fulguie încet în suflet: Numai atunci imacularea Mi-alinã foamea de luminã.

by · 21 ianuarie 2019 · 0 comments · Agora, Punktul cu var
Harap Alb şi Fata Împãratului Roş

Harap Alb şi Fata Împãratului Roş

Fata Împãratului Roş, pasãrea-suflet sau anima, în viziunea lui Jung, poate fi şi nemurirea smulsã timpului învins prin elevarea sufletului din sfera capriciosului efemer în climatul egal sieşi al contrastelor îmblânzite. Ajuns în faza ultimã a ascezei, eroul n-ar fi o entitate completã fãrã iubire – dimensiunea fundamentalã a fiinţei […]

by · 14 ianuarie 2019 · 2 comments · Agora, Punktul critic
Harap Alb şi probele Împãrãţiei Roşii

Harap Alb şi probele Împãrãţiei Roşii

Împãratul Roş, a treia variantã a lui Cronos (dupã imaginea tatãlui-urs şi cea a Spânului-impostor) îl supune pe Harap Alb celor cinci probe supreme, menite sã istoveascã în erou componenta pieritoare. Existã în toate aceste încercãri un numitor comun: testul incandescenţei în dubla sa semnificaţie de mistuire şi iradiaţie, indicând […]

by · 7 ianuarie 2019 · 1 comment · Agora, Punktul critic
Ajutoarele nãzdrãvane ale lui Harap Alb

Ajutoarele nãzdrãvane ale lui Harap Alb

În timpul ospãţului dat de Împãratul Verde în cinstea aşa-zisului nepot, se aude de la fereastrã glasul pãsãrii mãiastre: „Mâncaţi şi beţi şi vã veseliţi, dar la fata Împãratului Roş nu vã gândiţi!”. La auzul acestor cuvinte, mesenilor li se stricã pe neaşteptate cheful. Pasãrea aduce în vremelnic mesajul unei […]

by · 31 decembrie 2018 · 3 comments · Agora, Punktul critic
Harap Alb în Împãrãţia verde

Harap Alb în Împãrãţia verde

În momentul când stãpânul-slugã şi sluga-stãpân ajung pe tãrâmul fãgãduinţei, Împãrãtia Verde ni se înfãţişeazã sub semnul minusului care aşteaptã sã fie convertit în plus. Însãşi culoarea acestui liman, sugerând elanul fecund al vitalului, este, în viziunea alchimicã a lui Jung , atât un indice al metalului contaminat de acţiunea […]

by · 24 decembrie 2018 · 2 comments · Agora, Punktul critic
Numele lui Harap Alb

Numele lui Harap Alb

Intrând în codru, feciorul trece cu repeziciune de la polul a fi la polul a avea, figurat epic de cele trei întâlniri cu Spânul. În vorbele mieroase ale ispititorului, aparenţa simuleazã esenţa, golul se substituie plinului, ondularea serpentinã a limbajului promited dreapta ieşirii din labirint. Tocmirea slujitorului e pasul cãtre […]

by · 17 decembrie 2018 · 2 comments · Agora, Punktul cu var
Tatãl şi fiul în Harap Alb

Tatãl şi fiul în Harap Alb

În basmul lui Ion Creangã, întoarcerea în timp este figuratã de.traiectoria spiritualã pe care eroul o are de parcurs. La capãt, el va ajunge sã devinã ceea ce este, adicã alesul, în contrast cu ceilalţi, sortiţi sã fie ceea ce devin, sub impactul vremelniciei. “Amu cicã era odatã într-o ţarã […]

by · 10 decembrie 2018 · 1 comment · Agora, Punktul cu var
Somnul din basm

Somnul din basm

Manole se-afundã-n pãdure, lãsând oraşul cenuşiu în urmã. Pe când mergea la voia întâmplãrii, pe cãrãrui întortocheate, zãri deodatã, printr-o rarişte de brazi, acoperişul înegrit al unei aşezãri ascunse sub coama dealului din apropiere. I se pãru ciudat cã el, care ştia ca-n palmã locul, nu-l desluşise pân-atunci. Se apucã […]

by · 3 decembrie 2018 · 1 comment · Agora, Punktul cu var