Articles by: Florin-Corneliu Popovici

Solilocviile unei inimi revărsate

Solilocviile unei inimi revărsate

,,ca o vrednică Ariadnă” (p.26), Ecaterina Petrescu Botoncea se mişcă asimptotic între viaţă şi moarte, nescăpând niciun moment din mână ,,firul”(epic) călăuzitor. Nu atât din punct de vedere filosofic (deşi genul de scriitură ce îi poartă semnătura debordează de sapienţialitate: ,,-Omul este o fiinţă ascunsă şi nestatornică. Fericit acela care, […]

by · 21 septembrie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Relatări din ,,thimpuri împieliţathe”

Relatări din ,,thimpuri împieliţathe”

Sabina Ivaşcu nu e doar un inspirat grafician, pictor, critic de artă, doctor în arte vizuale şi poet, ci şi un subtil prozator. Cronica de la Salcâmu Mic, carte apărută în două volume de dimensiuni reduse, are darul de a induce în eroare încă de la primele pagini. Lăsând impresia […]

Finis noncoronat opus

Finis noncoronat opus

Puţini poeţi, din câte ştiu, sunt preocupaţi de moarte, de propria extincţie. Unul dintre ei, Nicolae Tzone, cel care îşi ,,aranjează” postumitatea la modul detaşat, împăcat, ,,privitor ca la teatru”, spectacol pe care-l trăieşte umăr la umăr cu un dumnezeu ortografiat cu litere mici, confrate şi ortac emotiv, uşor impresionabil […]

Kocsis Francisko şi ,,emoţia de a fi om”

Kocsis Francisko şi ,,emoţia de a fi om”

Indiferent că scrie (sau tălmăceşte) în maghiară sau în română, spaţii culturale în care se mişcă dezinvolt, ca într-un ,,acasă” cu profunde reverberaţii semantico-simbolice, Kocsis Francisko nu se abate cu nicio iotă de la etica scriiturii, conferind, de fiecare dată, respectul cuvenit cuvântului, faţă de care se poartă onest, deontologic, […]

by · 6 ianuarie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
(Auto)portret pe-o pânză freatică

(Auto)portret pe-o pânză freatică

Pornind de la modelul încetăţenit de Anaxagoras, Ana Pop Sîrbu, mare iubitoare de cultură elină, leagăn al civilizaţiei europene, ,,În vremuri cazuistice” (Bluesuri peste inima ei), translatează homeomerii filosofului antic în plan liric, particularizând particulele materiale, ,,infinit divizibile ale corpurilor”, în trăiri la nivel micro şi macro, rezultanta fiind o […]

by · 3 ianuarie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Tudor Creţu şi zona crepusculară a limbajului

Tudor Creţu şi zona crepusculară a limbajului

Cu siguranţă, Tudor Creţu, un tânăr teribil, răsfăţat al literelor bănăţene, ştie foarte bine ce înseamnă folclorul, nu atât ca literat (din perspectiva lui folk şi lore, a ,,înţelepciunii populare”), poet, scriitor (,,eu scriu încă. Cu cretă, jos”-p.79), realizator de emisiuni de televiziune şi conducător de instituţie culturală de prim-rang […]

by · 10 decembrie 2021 · 0 comments · Cultura, Literatura
Nimicul, o formă de captatio benevolentiae

Nimicul, o formă de captatio benevolentiae

Dacă ar fi să ne luăm strict după dedicaţia care deschide Pescarul nimicului, ,,Închinat fraţilor mei, unul de nori, celălalt de Salcâm…” (p.5) (norul fiind reprezentarea efemerului, superfluului, a constelaţiei celeste ,,heracliteene”, în continuă ,,curgere” şi schimbare, niciodată aceeaşi, alături de salcâm, copac de esenţă tare şi, prin extensie, o […]

Din Alphaville, cu dragoste, pe 7,83 Hz

Din Alphaville, cu dragoste, pe 7,83 Hz

Între puls şi impuls. Aşa s-ar putea defini, în linii mari, foaia de observaţie profesional-existenţială a Ecaterinei Petrescu Botoncea, ,,un Săgetător uşernic” (p.109), un exemplu rarisim de ,,medic-scriitor” (p.102) care şi-a însuşit ,,lecţia răbdării”(p.49) şi care face din emoţie (,,emoţii lăuntrice” –p.51), impresie şi expresie un modus vivendi. Alături de […]

by · 28 iulie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura
,,Hermannstatul meu (…), boala mea incurabilă (…), dublura mea nevăzută”

,,Hermannstatul meu (…), boala mea incurabilă (…), dublura mea nevăzută”

,,Instituţia” Nora Iuga, ,,inegalabila” (p.202) Nora Iuga, ,,femeia din faţa vitrinei”, ,,la grande dame de la poésie roumaine” (p.361), femeia Matrioşkă (,,Sunt şi eu o Matrioşkă, un şir de femei puse una într-alta (…)” –p.387), ,,naturală”, ,,un produs kitsch” sau ,,jucărie mecanică” (p.407), făcută să nască poezii (Ion Besoiu), întotdeauna […]

by · 22 iulie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura
Cultul prieteniei

Cultul prieteniei

Virgil Birou. Scrisori către Romul Ladea (1932-1960) reprezintă o carte importantă, graţie demersului recuperator-restitutiv, interesante nu doar pentru istoria literaturii române, ci şi din punct de vedere al umanului, la temelia lor stând cultul pentru prietenie. Prin purtarea de grijă a lui Lucian Ionică, reputat jurnalist de televiziune şi profesor […]

by · 15 iulie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura