Articles by: Florin-Corneliu Popovici

,,singurătate diabetică” în ,,zona gri”

,,singurătate diabetică” în ,,zona gri”

Un prim contact cu cel mai recent volum de poeme semnat Carmen Secere pune cititorul în faţa unei duble dialectici: a ,,alunecării”-aglutinării (înspre toposuri poetice de ,,rit” nou) şi a conflictului. Dacă viaţa pe gheaţă e o rescriere, în cheie simbolică, a mitului heraclitean al curgerii/devenirii (de astă dată ,,criogenate”, […]

Scrisul, o formă de grădinărit

Scrisul, o formă de grădinărit

Geo Naum, de profesie inginer mecanic, specializarea Nave şi instalaţii de bord, abordează meşteşugit cuvântul, procedând ,,inginereşte”, la modul esenţializator, spunând/scriind atât cât consideră că trebuie, contrăgând (în timp şi în spaţiu), concentrând (strictul necesar pentru o privire de ansamblu) în puţine vorbe (divagaţiile le consideră de prisos) şi substanţializând, […]

by · 31 martie 2021 · 2 comments · Cultura, Idei
Când trecutul devine prezent

Când trecutul devine prezent

(gr.) Én-kỳklo-paideia, e tălmăcit, cum se ştie, prin ,,într-un cerc al cunoaşterii”. În cazul Banatului, cel de-al doilea volum (Enciclopedia Banatului. Istoriografia, 2020) apărut sub egida celui mai înalt for ştiinţific al ţării, Academia Română, Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice ,,Titu Maiorescu” (primul, Enciclopedia Banatului. Literatura, vede lumina tiparului […]

,,Nu sunt decât o schiţă de viaţă în calea vânturilor”

,,Nu sunt decât o schiţă de viaţă în calea vânturilor”

Scrisul e o formă de terapie, de autoanesteziere, de expulzare în lume a preaplinului sufletesc (uneori radiant, alteori crepuscular), de ieşire din starea de izolare, după cum adevărata creaţie naşte din suferinţă. În cazul Ecaterinei Petrescu Botoncea, sintagma medic-scriitor, scriitor-medic e o îmbinare fericită dintre două moduri de a fi, […]

by · 9 martie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura
O carte de tip memento

O carte de tip memento

Bogdan Brătescu transpune în proză poetica intervalului, cronologia din romanul său (proză nonficţională), elaborat pe fapte şi date istorice reale (perioada ante şi postdecembristă), fiind una condensată, ce acoperă 21 de zile sau trei săptămâni calendaristice, cele trei capitole (subâmpărţite, la rândul lor, în 21 de subcapitole, 7×3), construite din […]

by · 25 februarie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura
G.I. Tohăneanu, apostol și mărturisitor al cuvântului

G.I. Tohăneanu, apostol și mărturisitor al cuvântului

Mă aflu în fața unui paradox, acela de a vorbi despre profesorul G.I.Tohăneanu, sarcină ușoară (dată fiind bogăția de informații), dar și extrem de ingrată și de dificilă (sărăcia cuvintelor când vine vorba de a zugrăvi un portret al magistrului). Singura cale convenabilă este, cred, simplitatea în complexitatea ei, nădejdea […]

by · 17 februarie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura
Din solilocviile unui om dezlegat

Din solilocviile unui om dezlegat

Încep prin a spune că nu are corespondent în literatura română, că, dacă undeva s-a pus mai stringent ca oriunde altundeva problema originalităţii, aici e locul şi ilustrarea ei, că sintagma ,,ce a vrut să spună autorul”, în cazul de faţă e perimată, că plăcerea spusului şi a scrisului (în […]

by · 4 februarie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura
O carte de tip ,,fofează cu ax”

O carte de tip ,,fofează cu ax”

Dacă nu ar fi o carte serioasă, De ce umblă Cupidon gol și alte chestiuni existențiale ar fi o carte de tot râsul. Și asta în accepțiunea dată de Henri Bergson râsului, ,,Le Rire” fiind perceput, după cum se știe, drept ,,cea mai evoluată dintre categoriile intelectului.” Pantagreuelică prin apetitul […]

by · 27 ianuarie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura
Gheorge Grigurcu, un cărturar aidoma

Gheorge Grigurcu, un cărturar aidoma

Simone Weil, Kierkegaard, Lev Şestov, Eugène Ionesco, Papa Francisc, Malraux, Tolstoi, Ortega y Gasset, Hemingway, Blaga, Jean d’Ormesson, Gabriel Liiceanu, Ernst Jünger, Saint-Beuve, Stendhal, Monseniorul Ghika, Julien Green, Aristotel, Camus, Jules Renard, Paul Gauguin, G.Bernanos, Sfântul Augustin, Cesare Pavese, I.D.Sârbu, Mircea Eliade, Catherine Mansfield, Baudelaire, G.B.Shaw, Proust, Valéry, Simone de […]

by · 14 ianuarie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura
,,Îmi place să scriu întotdeauna cu pix negru…”

,,Îmi place să scriu întotdeauna cu pix negru…”

  Turist al toamnei, călător prin spaţii real-imaginare, cronicar al vremurilor în care trăieşte, inadaptat istoric-prozator sau/şi prozator-istoric, ce pierde adesea, deliberat sau nu, cont(r)actul cu realitatea şi cu evenimentul istoric (,,A apărut un fel de democraţie, din prostimea noastră cea vastă s-au născut <<băieţii deştepţi>>, profitorii de toate felurile, […]

by · 23 decembrie 2020 · 0 comments · Carte, Cultura