Solomon MARCUS – probabil ultimul interviu…

Azi, 17 martie 2016, a murit Marele Profesor Solomon Marcus.

În mod direct, a învăţat mii de oameni cum să gîndească limpede, cum să iubească matermatica, cît de importantă e problema timpului, ce farmec uriaş are timp şi, mai ales, cît de importantă e viaţa, viaţa în timp – şi multe multe altele. Eu sînt unul dintre aceşti oamenii care au avut un asemenea privilegiu – să înveţe, ceva esenţial, ceva fundamental, cumva direct.

Acum cîteva săptămîni cînd am corespondat ultima oară, rămăsese să aşteptăm – şi eu, si Domnul Profesor – să vină primăvara, să se facă mai cald, să bem un ceai şi neapărat să îmi scrie un autograf pe o carte a Domniei Sale.

Mereu impecabil, mereu magistral – cu mine, depun mărturie directă; cu alţii, sînt sigur că la fel… -, Solomon Marcus a fost şi un Mare Dascăl al normalităţii, al excelenţei (nu, nu sînt contradictorii – normalitatea cu excelenţa…) şi al curiozităţii bune.

Acum cîteva săptămîni, la început de an, am publicat pe www.lapunkt.ro un interviu cu Domnul Profesor. Un interviu de care am fost foarte mîndru şi care mi-a făcut o mare bucurie. Fără să am o certitudine supremă, cred că aceasta este ultimul interviu al Domniei Sale. Îmi pare enorm de rău că e aşa…Aş fi vrut să citesc mult mai multe texte şi interviuri ale Dumneavoastră, Domnule Profesor.

Dumnezeu să vă odihnească!

Şi, da, aveţi dreptate – pînă la capăt dreptate:

„MARELE PARIU AL VIEŢII ESTE SĂ NU LĂSĂM SĂ VINĂ TIMPUL PESTE NOI”

 

Care e cea mai frumoasă descoperire, cea mai rotundă, mai (de)plină descoperire pe care aţi făcut-o despre timp?

Îmi revendic iniţiativa de a pune alături diverse feluri de   timp, după constatarea faptului că substantivul timp devine inteligibil numai după ce i se asociază un anumitatribut. De aici, printr-o simplă analiză comparativă, rezultă multe fapte revelatorii; de exemplu, faptul că fiinţa umană este predominant de natură logaritmică : tinde să reducă ritmurile naturii după legea logaritmică. În schimb, timpul computaţional este predominant exponenţial, de unde efortul de a înlocui algoritmii cu creştere exponenţială prin alţii, cu creştere mai înceată.

Spuneaţi, într-o splendidă conferinţă despre timp de acum cîţiva ani „să nu încercăm să definim timpul”. Dar ce anume trebuie ori ce anume e de făcut despre timp?

Întreaga istorie arată că orice încercare de a defini timpul a eşuat şi erade aşteptat acest lucru, deoarece noi suntem în interiorul timpului şi nu avem cum să-l contemplăm.Ne rămâne calea indirectă a ocolişurilor de tot felul si totul depinde de bogăţia imaginaţiei noastre.

solomon marcus foto

Ştiţi acum mai multe despre timp decît acum, să zicem, 10 ani ori 20 de ani? Ştim, de fapt, mai multe despre timp pe măsură ce timpul nostru trece? Şi, dacă da, în ce fel fundamental ştim mai multe?

Neputându-l consideraîn sine, căutăm să-l punem în relaţie, de exemplu, să-l punem în relaţie cu spaţiul, cu energia etc. şi din acest punct de vedere aflăm mereu lucruri noi din ştiinţă, din artă, din inginerii; l-am pus în relaţie cu psihicul uman, cu socialul etc. Aici e un paradox al cunoaşterii umane, faptul că două entităţi care luate separat nu ni se dezvăluie, pot fi puse în relaţii perfect inteligibile.

Ce fel de timp este acela pe care îl investiţi / îl alocaţi reflecţiei despre timp ori scrisului despre timp?

E o combinaţie de timp psihologic şi de timp lingvistic, e un timp marcat de autoreferinţă, o situaţie de care din secolul al xx-lea nu mai scăpăm, ca rezultat al circularităţii subiectului cu obiectul ; nu mai e ca în ştiinţa galileo-newtoniană, în care funcţiona presupoziţia unei separaţii a subiectului investigator faţă de obiectul investigat, primul neavând o influenţă semnificativă asupra celui de al doilea.

Aţi scris o carte – eu o consider o minunăţie, m-a ajutat să fac faţă multor provocări intelectuale şi vă mulţumesc pentru ea – despre Timp. De ce v-aţi dus către această temă, ce resorturi v-au împins spre această temă şi această – multietajată, pluridisciplinară – abordare? Şi, dacă se poate spune: ce anume, intim, direct, personal v-a determinat să ne oferiţi această carte?

Mă apropiam de vârsta de 60 de ani şi începea să mă obsedeze acea reprezentare liniară a vieţii, în care, pe măsură ce înaintezi în vârstă, eşti tot mai terorizat de sfârşitul tot mai apropiat.  Simţem în mine un flux vital a cărui intensitate venea în contradicţie cu scenariul pe care tocmai l-am evocat. Şi aşa, ca o sfidare a prejudecăţilor, a început reflecţia sistematică asupra timpului, ritmată de rubrica mea săptămânală din revista Viaţa studenţească, unde cartea a apărut înainte de a lua forma unui volum la Editura Albatros, în anul 1985. Dar peste vreo 25 de ani, o nouă ediţie a acestei cărţi, la EdituraParalela 45, avea unnumăr dublu de pagini.

Nu e dezarmant să reflectăm despre timp?

Reflecţia despre timp, pentru a nu se bloca în tautologie, trebuie mereu să caute relaţia, nu timpul ca lucru în sine. Izolate, fragmentate, lucrurile nu ni se dezvăluie în profunzime. Interacţia cu restul este decisivă.

Care sînt, din unghiul dumneavoastră de vedere, cele mai puternice şi cele mai adecvate cuvinte – fie ele verbe, adjective, substantive – care pot fi corelate cu subtantivul „timp” şi cu derivatele sale?

Ma gândesc la substantive ca mişcare, schimbre, proces, la adjective calificative ca fizic, cronologic, subiectiv,lingvistic, computaţional,la verbe ca a trece, acurge, a se transforma .

Ce putem ascunde de timp, în faţa timpului? Putem, de fapt, să ascundem ceva?

Vă răspund ca Marin Sorescu, la sfârşitul poezieiAm legat…: « Nu te mai ascunde,// Mi-au spus toate lucrurile / Şi toate sentimentele / Pe care am încercat / Să le leg la ochi ». Nimic nu-i putem ascunde timpului.

Dacă nu-l putem defini, putem măcar să numim timpul?

Nu-l putem numi, decât indirect, prin metafore, alegorii, relaţii de contiguitate, tot aşa cum nu putem privi Soarele, decât indirect. Timpul e ca Divinitatea, nu suportă decât abordări indirecte.

Cum ne putem apăra de timp? Sau, în absolut – ca să formulez aşa – e perfect inutil să te aperi de timp?

Din încercarea de a se apăra de scurgerea timpului s-a inventat metafora uciderii timpului ;să te dedai celor mai anodine activităţi care dau un sens distracţiei celei mai vulgare ; sau să-ţi strigi, ca poetul  Lamartine,  disperarea neputinţei de a-l opri din curgerea sa.

Cum putem vedea timpul? Mai exact: care este, din perspectiva dumneavoastră, cea mai adecvată imagine prin care ne putem reprezenta timpul? Cum putem vedea timpul, la propriu, în cel mai concret şi mai complex mod?

Nevoia de a vedea timpul s-a concretizat, de-a lungul istoriei, prin natura preponderent vizuală a metaforelor timpului: timpul-săgeată, timpul-zbor, timpul- apă curgătoare, ş.a.m.d. În mecanică, timpul este parametrul t, reprezentat printr-un punct pe axa absciselor. Preocuparea de a  face muzica vizibilă a fost constantă de-alungulsecolelor.

Time is money. Formula aceasta are sensul ei, dar e – în raport cu ideea de timp – mult prea restrictivă. Ce fel de monedă este timpul?

Metafora banilor este justificată prin faptul că foarte multe activităţi sunt remunerate după durata lor de desfăşurare. A pierde timpul înseamnă, în multe privinţe, a pierde bani.

Altcîndva, unui alt public, acum cîţiva ani, aţi spus fraze minunate despre farmecul timpului, în ce constă acest farmec, cum e înţelept să gîndim despre timp. Astăzi, ce aţi spune – în ce constă farmecul timpului, farmecul trecerii (cum spuneaţi foarte bine – „trecerea timpului”  o formulă care dublează)?

Astăzi le spun tinerilor că marele pariu al vieţii este să nu lăsăm timpul să vină peste noi, ci să încercăm să-l stăpânim ; să nu fim sclaviitimpului, ci stăpânii lui. Pentru a fi realişti, vom spune că sunt situaţii in care în mod inevitabil timpul vine peste noi, iar cuvântul tsunami, pe care toţi l-am învăţat, nu de mult timp, este tipic în această privinţă  Problema este ca în ansamblul vieţii noastre să prevaleze situaţiile în care stăpânim timpul…

Există un farmec al timpului de context şi un altul, valabil oricînd?

Farmecul timpului îl recunoaştem după puterea pe care o dobândim uneori de a transforma visul în realitate. Dar se întâmplă că farmecul unor clipe de viaţă apare nu atunci când acestea sunt trăite, ci mult după, deci atunci când ne amintim de ele. Farmecul este o trăsătură distinctivă a memoriei umane.

paradigme universale solomon marcus

Pentru dumneavostră, ce înseamnă „timp privilegiat”?

Timpul privilegiat nu este unul care ne vizitează, ci unul care se naşte în noi prin trăire personală intensă, prin nevoia de a ne afirma cu propriile noastre resurse de inteligenţă şi de imaginaţie.

Aţi pleda cauza unei educaţii intensive – în liceu, în universitate – despre Timp? Dincolo de ceea ce acum se înţelege prin managementul timpului. Dincolo chiar şi de diversele abordări de sociologie a timpului?

Să întreţii la tineri o stare de prospeţime care să-i ţină departe de plictiseală, care să le dea în permanenţă o motivaţie a eforturilor ce li se cer, iată educaţia unui management optim al timpului.

Ce trebuie să facem pentru a ieşi din „timpul liniar” şi pentru a trăi „timpul circular”? Ce e acest timp circular şi cum şi cînd simţim că îl trăim?

Circularitatea, autoreferinţa nu mai sunt vicioase, cum păreau odată; ele sunt în natura intimă a lucrurilor. Din păcate, şcoala e dominată de liniaritate. Trebuie un antrenament şi aici. Filosofia extrem-orientală ne este un bun ghid în această privinţă.

”Trăieşte-ţi clipa!” Se poate aşa ceva sau formula indică o direcţie, o aspiraţie niciodată de atins?

Să descoperi farmecul celor mai simple acte ale vieţii, faptul de a respira, de a privi cerul, copiii şi animalele, şi toate acestea să te umple de bucurie, să poţi spune: Chiar numai pentru atât merită să trăieşti!…

 

 

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *