TRANSATLANTIC. Stephen Crane

 

Stephen Crane

În deșert

 

În deșert

Am văzut o creatură goală, bestială,

ghemuită la pământ

care își ținea inima în mâini,

Și mânca din ea.

I-am spus: „Este bună, prietene?”

„Este amară – amară”, a răspuns el;

 

„Dar îmi place

„Pentru că este amară,

„Și pentru că este inima mea”.

 

****

 

Am văzut un bărbat urmărind orizontul

 

Am văzut un bărbat urmărind orizontul;

în cercuri, tot mai repede

acest lucru nu mi-a rămas indiferent;

L-am abordat și i-am spus:

„Este zadarnic”

„N-ai să poți vreodată…”

 

„Minți!”, a strigat el,

Și a continuat să alerge.

 

****

 

Un om i-a spus universului

 

Un om i-a spus universului:

„Domnule, exist!”

„Cu toate acestea”, i-a răspuns universul,

„Acest fapt nu a creat în mine

vreun sentiment de obligație. ”

 

****

 

Am stat pe-un loc înalt

 

Am stat pe-un loc înalt,

Și am văzut, dedesubt, mulți draci

Alergând, sărind,

și gâfâind în păcat.

Unul și-a ridicat ochii

Și mi-a zis, rânjind: „Tovarăș!  Frate!”

Stephen Crane (1 noiembrie, 1871- 5 iunie, 1900) a fost un poet și prozator american, recunoscut de criticii contemporani drept unul dintre precursorii poeziei moderne naturaliste.  Romanul său despre războiul civil, “The red Badge of Courage” (1895) este considerat un classic în literatura americană.  Al nouălea copil într-o familie metodistă,  Crane a început să scrie la vârsta de patru ani,  câteva articole i-au fost publicate înainte de a împlini vârsta de șaisprezece ani.   A fost corespondent de război, a publicat romane, poezii,  a călătorit în America de Nord și Centrală, în Europa,  însă datorita sărăciei și a unei sănătăți șubrede,  a murit de tuberculoză într-un sanatoriu din Germania la numai 28 de ani.   Încă de la moartea sa, Crane a fost considerat o importantă figură în literatura americană. “The Black Riders, and Other Lines“ este singura lui colecție de poezie, publicată în 1895.

 

Stephen Crane

In the desert

 

In the desert

I saw a creature, naked, bestial,

Who, squatting upon the ground,

Held his heart in his hands,

And ate of it.

I said, “Is it good, friend?”

“It is bitter—bitter,” he answered;

 

“But I like it

“Because it is bitter,

“And because it is my heart.”

 

****

 

I saw a man pursuing the horizon

 

I saw a man pursuing the horizon;

Round and round they sped.

I was disturbed at this;

I accosted the man.

“It is futile,” I said,

“You can never —”

 

“You lie,” he cried,

And ran on.

 

****

 

A man said to the Universe

 

A man said to the universe:

“Sir, I exist!”

“However,” replied the universe,

“The fact has not created in me

A sense of obligation.”

 

****

 

I stood upon a high place

 

I stood upon a high place,
And saw, below, many devils
Running, leaping,
and carousing in sin.
One looked up, grinning,
And said, “Comrade! Brother!”

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *