Nabokov: în Zoorland

Ca atâtea altele dintre ficţiunile lui Nabokov, “ Glorie “ întreţine cu biografia şi cu obsesiile creatorului său un raport privilegiat. Roman al emigraţiei, roman al Rusiei pierdute, roman al reveriei şi roman al singurătăţii, “ Glorie” se ţese din materia viselor pe care Nabokov însuşi le visează în exilul său berlinez. Dens, pendulând între diferite registre cronologice, marcat de amprenta îndepărtării, “ Glorie” este cronica unei tentative ratate de a coborî pe firul vieţii, spre începuturile care nu se mai pot distinge decât prin ceaţa mitului.

Martin Edelweiss este, asemeni lui Nabokov însuşi, un exilat a cărui identitate se hrăneşte din contradicţii şi căutări. Ereditatea sa ambiguă, aceea de descendent al unui elveţian care se stabileşte în Rusia, îi acordă o poziţie stranie, în afara şi în mijlocul comunităţii din care face parte. Asemeni lui Nabokov, Martin rămâne, până la capăt, modelat de memoria unui timp fabulos care îi trimite până în prezent undele sale colorate şi parfumate. Copilăria şi adolescenţa lui Martin evocă, frapant, detaliile hipnotice din “ Vorbeşte, memorie”. Anglomania, călătoriile, atenţia cu care este reconstituit un univers saturat de miracole mărunte, prin toate acestea “ Glorie” poate fi citit şi ca o repetiţie generală în care Nabokov îşi instrunează lira, spre a capta sunetul lumii care a fost.

Ca şi tânărul Nabokov, Martin este un exilat al cărui drum porneşte din magnifica, bizara Crimee. Un tarâm al vecinătăţilor paradoxale, în marginile căruia războiul este domesticit de promisiunea chiparoşilor, iar Orientul se insinuează, ca o briză marină. Plecarea pe vasul care părăseşte malurile cCrimeei aminteşte de odiseea familiei Nabokov însăşi. După cum, la un un alt nivel, dispariţia tatălui şi romanul educaţiei intelectuale în decorul venerabil de la Cambridge sunt alte semne ale unui strat biografic din care se alimentează ficţiunea nabokoviană.

traducere de Emil Iordache, Polirom, 2014

traducere de Emil Iordache, Polirom, 2014


Ceea ce Martin împarte cu autorul lui “ Glorie “ nu este doar un destin evenimenţial, ci şi vocaţia visării şi fantazării. Martin este un inventator de universuri care se hrănesc din puterea imaginaţiei de a fi suverană şi nedomesticită. Iubirea neîmpărtăşită pentru Sonia este şi cea care face să se nască chipul bizar şi lunatec al ţării Zoorland, pământul pe care Martin îl cucereşte şi il croieşte, în acelaşi timp. Pe măsură ce detaşarea lui de mediul social al Angliei şi al exilului se profilează, vocaţia evadării şi a reveriei se accentuează, ca un reflex compensator. La Cambridge sau la Berlin, în sudul Franţei sau în vagoanele de tren care îi punctează existenţa, Martin este atras, irepresibil, de un gust indescriptibil şi voluptuos al gloriei, este sedus de mirajul pe care îl asociază cu atingerea acelui orizont refuzat.

Între Zoorland şi Rusia pe care a lăsat-o în urmă, se organizează o relaţie complice şi maladivă. Refuzând comfortul aseptic al Elveţiei ( cel pe care îl va prefera la senectute Nabokov), abandonând amiciţia lui Darwin şi pasiunea pentru Sonia, Martin se apropie, din ce în ce mai mult, de obsesia Gloriei, care nu este decât un alt nume pentru întoarcerea clandestină în ţara pierdută.

Enigma lui Martin Edelweiss este şi enigma lui Nabokov, cel care a refuzat,cu cerbicie, revenirea în Rusia devenită sovietică. Drumul lui Martin este un drum al rătăcirii şi al morţii. După serie de despărţiri consumate în decorul familiar şi dominat de amintiri al Berlinului, urmează trecerea dincolo de oglindă, intrarea în acel domeniu ce anticipează tărâmul din “Pale fire”. În acest punct, silueta lui Martin Edelweiss se pierde în mulţimea de siluete interşanjabile ale anilor postbelici.

Ultimul semn al lui Martin este telefonul din gara berlineză. Ceea ce lasă în urmă acest visător aventurier este o taină care nu se lasă citită. Investigaţiile lui Darwin, pe urmele lui Martin, sunt expresia unei amiciţii disperate şi neconsolate. Cât despre Martin, el nu se mai află aici, ci dincolo de oglindă, explorând câmpiile întinse şi magnetice ale ţării Zoorland.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *