Jurnal Ilustrat

O doză de tranzitivitate – Jurnal ilustrat 106

O doză de tranzitivitate – Jurnal ilustrat 106

Obiectele pe care le evoc aici sunt obiecte ce dispun, cert, de o doză de tranzitivitate, aceea a prieteniei […]. Ele sunt doar personalizate, individualizate şi, ca atare, îmi permit să reconstitui scene de memorie. Obiecte ce poartă semnătura unei prezenţe şi prezervă, acum, în timp, nostalgia unei absenţe !…]. […]

by · 21 februarie 2016 · 0 comments · ArtBazar, Jurnal Ilustrat
În tăcere – Jurnal ilustrat 105

În tăcere – Jurnal ilustrat 105

Deşi avantajele ştirilor pozitive pot fi evidente în ceea ce priveşte vieţile noastre, e limpede că ele nu sunt valabile când vine vorba de ale altora. Există un avantaj ciudat, deşi incontestabil, pe care-l găsim în suferinţele străinilor. S-ar putea să fie aşa fiindcă suntem cu toţii, undeva în străfunduri, […]

by · 7 februarie 2016 · 0 comments · ArtBazar, Jurnal Ilustrat
Tare ca vinul – Jurnal ilustrat 104

Tare ca vinul – Jurnal ilustrat 104

Cu pumnul strâns în buzunarul rupt, porneam, Paltonul meu subţire părea un ideal, Pe drum, sub ceru-ţi, Muză, eram al tău vasal; O, da, ce de iubiri măreţe mai visam!     Nădragi, doar o pereche aveam, şi-o gaură-n ei. –  Un prâslea ce hai-hui îşi căuta limanul În rime! […]

by · 9 ianuarie 2016 · 0 comments · ArtBazar, Jurnal Ilustrat
Numere prietene – Jurnal ilustrat 103

Numere prietene – Jurnal ilustrat 103

În matematică intuiţia e foarte importantă. Cu ajutorul intuiţiei, poţi găsi numerele, ca un cormoran care, rotindu-se deasupra apei, identifică peştii după solzii lor care strălucesc în bătaia soarelui.   Priveşte cât e de minunat! Suma divizorilor lui 220 este 284, iar suma divizorilor lui 284 e 220. Astfel de […]

by · 7 noiembrie 2015 · 0 comments · ArtBazar, Jurnal Ilustrat
Un sfat neaşteptat – Jurnal ilustrat 102

Un sfat neaşteptat – Jurnal ilustrat 102

Îngerul mi s-a arătat şi a grăit: Am venit din porunca Domnului. Tu calci prea des poruncile Domnului. Îngere, am mărturisit, păcatele mele sunt multe şi mari. Spune, ce-mi porunceşte Domnul? Să te iubeşti pe tine însuţi cum îl iubeşti Pe aproapele tău. […] Geo Bogza, Îngerul mi s-a arătat

by · 4 octombrie 2015 · 0 comments · ArtBazar, Jurnal Ilustrat
De ce scriu? – Jurnal ilustrat 101

De ce scriu? – Jurnal ilustrat 101

De ce scrieţi? De ce faci cutare lucru? Din plictiseală, din distracţie, din obişnuinţă, din lene, din silă, de nevoie, din capriciu. Ca să uiţi, ca să-ţi aduci aminte, ca să-ţi câştigi timpul şi, ultimă raţiune, „ca să întrebi dumneata”! (Mihail Sebastian) Din deprindere; dintr-un obicei prost, dintr-un viciu contractat […]

by · 12 septembrie 2015 · 0 comments · ArtBazar, Jurnal Ilustrat
Un accident fericit – Jurnal ilustrat 100

Un accident fericit – Jurnal ilustrat 100

M-a întrebat cineva dacă un artist, în speţă un scriitor, e bine să neglijeze perfecţiile formale în favoarea fondului presupus adânc sau să lustruiască opera ca unghiile cu piatră ponce. Fapt este că problema priveşte numai pe omul de vocaţie, pentru că neglijenţa ori lustrul sunt lucruri fără sens când […]

Salutări de la mine – Jurnal ilustrat 99

Salutări de la mine – Jurnal ilustrat 99

Mă clătinam pe un asin pe unde mai trăiam câţiva cântau la unison voci bărbăteşti lustruiau lemnul gravorii se gravau între ei într-un colţ se iscăleau […]eu îi vorbeam dinlăuntrul copacului printr-o crăpătură a scoarţei erau acolo cuie ruginite fiare vechi şi te iubeam ştiam că ai ieşit pe geam […]

Pregătesc teancuri de hârtie – Jurnal ilustrat 98

Pregătesc teancuri de hârtie – Jurnal ilustrat 98

Romanul pe care visam eu să-l scriu trebuia să fie una dintre acele cărţi crude unde, aşa cum se întâmplă în stadiul ultim al înţelepciunii chineze, toate paginile ar deveni nişte oglinzi; iar prin ele s-ar putea zări nu doar cititorul însuşi şi prezentul locuit de el ci, deopotrivă, trecutul […]

Mult mai informaţi – Jurnal ilustrat 97

Mult mai informaţi – Jurnal ilustrat 97

Acum se plimba prin parc. Copiii, uite: aşa de graţioşi, mult mai bine hrăniţi decât pe vremuri (copilăria slăbuţă şi înfometată a celor care erau deja bătrâni), poate mai inteligenţi şi în mod sigur mult mai informaţi despre tot; dar se temea pentru ei şi îi compătimea.   Vor trăi, […]