Articles by: Victoria Deliu

Leviathanul hobbesian şi Diavolul în istorie

Leviathanul hobbesian şi Diavolul în istorie

Corectitudinea Politică s-a așezat confortabil pe cultura sentimentalistă ale cărei rădăcini le putem trage până la Rousseau. Răspunsul lui Rousseau la problema incertitudinii și alienării omului modern, prins în diviziunea muncii, este subiectivizarea, orientarea spre interior, spre SENTIMENT. Identitatea personală și sensul vieții nemaifiind date de structurile sociale fixe ale […]

by · 21 aprilie 2020 · 0 comments · Cultura, Idei
Banii sau Viața?

Banii sau Viața?

Știm de la Israel Kirzner, din „The Economic Point of View”, că economia a apărut ca domeniu de sine stătător în secolul al XVIII-lea, atunci când oamenii au început să realizeze că industria, comerțul, schimburile puteau și meritau să fie studiate independent de alte fenomene sociale. Primii economiști din istorie […]

by · 1 aprilie 2020 · 0 comments · Analiza, Societate

Copiii lui Aristotel

Ai cui (copii) suntem, până la urmă, noi, modernii? Ideea fundamentală a profesorului Richard E. Rubenstein din cartea sa, „Aristotle’s Children: How Christians, Muslims and Jews Rediscovered Ancient Wisdom and Illuminated the Dark Ages”, pare să fie că suntem copiii (nepoții, strănepoții, stră-strănepoții, stră-stră-stră…nepoții) lui Aristotel, nu numai ai lui […]

by · 4 martie 2020 · 1 comment · Cultura, Idei