Articles by: LaPunkt

A. P. Cehov: Cameleonul

A. P. Cehov: Cameleonul

Comisarul de poliţie Ociumelov trece prin piaţă în manta nouă şi cu o legăturică în mînă. În urma lui, un vardist roşcovan duce sub braţ un ciurel plin cu agrişe confiscate. Împrejur, tăcere adîncă. În piaţă, nici ţipenie… Uşile dughenelor şi cîrciumilor stau căscate, ca nişte guri flămînde, şi se […]

by · 24 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
A. P. Cehov: Reguli pentru scriitorii începători

A. P. Cehov: Reguli pentru scriitorii începători

Dar jubiliar – În loc de poşta redacţiei Orice prunc nou-născut trebuie spălat cu grijă, apoi, după ce l-ai lăsat să-şi vină în fire de pe urma primelor impresii, îi tragi o bătaie bună la spate, spunîndu-i de mai multe ori: „Să nu scrii! Să nu scrii! Să nu te […]

by · 24 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Idei
A. P. Cehov: Grasul şi slabul

A. P. Cehov: Grasul şi slabul

Doi prieteni se întîlniră la o staţie a liniei de cale ferată Nikolaevskaia. Unul era rotofei, celălalt – slab. Cel gras tocmai luase masa la restaurantul gării şi buzele, încă unsuroase, îi luceau ca nişte vişine coapte. Mirosea a vin de Xeres şi a Fleurs d’oranger. Slabul abia coborîse din […]

by · 24 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
A. P. Cehov: Un impresar sub divan (Întîmplare din culise)

A. P. Cehov: Un impresar sub divan (Întîmplare din culise)

Se juca Vodevil cu travestiuri. Klavdia Matveevna Dolskaia-Kauciukova, o artistă tînără şi simpatică, sincer devotată artei sacre, năvăli într-un suflet în cabina ei şi începu să arunce de pe ea costumul de ţigancă, doar ca să îmbrace, cît ai clipi din ochi, o uniformă de husar. Pentru ca uniforma să-i […]

by · 24 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Stefan Zweig – Orele astrale ale omenirii ,miniaturi istorice (fragment 1)

Stefan Zweig – Orele astrale ale omenirii ,miniaturi istorice (fragment 1)

Prefaţă Nici un artist nu este artist tot timpul, pe întreg parcursul celor douăzeci şi patru de ore ale existenţei sale zilnice; tot ceea ce este esenţial, tot ceea ce este durabil în reuşitele sale se înfăptuieşte în rarele momente de inspiraţie. Nici istoria, pe care o admirăm ca pe […]

by · 17 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Stefan Zweig – Orele astrale ale omenirii, miniaturi istorice (fragment 2)

Stefan Zweig – Orele astrale ale omenirii, miniaturi istorice (fragment 2)

Cucerirea Bizanţului 29 mai 1453 – Fragment – Kerkaporta, poarta uitată La ora unu noaptea, sultanul dă semnalul de atac. Este desfăşurat un steag uriaş şi, strigând Allah,Allah-il-Allah ca dintr-un singur piept, o sută de mii de luptători, cu arme, scări, frânghii şi căngi, pornesc la asaltul zidu rilor, în […]

by · 17 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Stefan Zweig – Lumea de ieri. Amintirile unui european (fragment 2)

Stefan Zweig – Lumea de ieri. Amintirile unui european (fragment 2)

În această înduioșătoare convingere că-ţi poţi împrejmui viaţa cu un zid care să nu prezinte nici o fisură în faţa atentatelor destinului, se ascundea, în ciuda unei concepţii despre viaţă întemeiate pe soliditate și modestie, un mare și periculos orgoliu. Secolul al nouăsprezecelea fusese, în idealismul său liberalist, sincer convins […]

by · 17 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Literatura
Stefan Zweig – Lumea de ieri. Amintirile unui european (fragment 1)

Stefan Zweig – Lumea de ieri. Amintirile unui european (fragment 1)

Lumea statorniciei -fragment- Crescuţi de mici în tihnă și-n caldă ocrotire, Suntem deodat’ cu toţii în lume aruncaţi, Ne scaldă-n ea stihia cu valuri în neștire, Suntem de-atâtea-n viaţă robiţi și fermecaţi, Dar altele ni-s contra și-ntr-un cuprins de-o clipă Fiinţa ne-o încearcă un șovăit ușor Și toate câte-n suflet […]

by · 17 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Idei
Pr. Francisc Ungureanu: Cronologia procesului de beatificare

Pr. Francisc Ungureanu: Cronologia procesului de beatificare

16 mai 1954 – ora 17.30 – slăbit din cauza tratamentului din timpul anchetelor și din cauza condițiilor din închisoare, la Jilava, încetează din viaţă Vladimir Ghika (până în 2003, data morţii a fost considerată 17 mai, dată infirmată de certificatul medical de deces din 16 mai 1954). Noiembrie 1954 […]

by · 10 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Idei
Pr. Ioan Ciobanu: Începutul drumului spre beatificare

Pr. Ioan Ciobanu: Începutul drumului spre beatificare

Persecutarea Bisericii și a oamenilor credincioși a făcut martiri din toate categoriile sociale, de toate confesiunile. Cei care au murit ca martiri au fost nedreptățiți și după moartea lor, până când poporul român și-a obținut libertatea de a cunoaște și de a mărturisi fără frică adevărul și credința în Dumnezeu. […]

by · 10 noiembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Idei