Articles by: Alexandru Colțan

Clepsidra

Clepsidra

Tonică, generoasă și caldă ca o grecoaică : Andra Mateucă a rămas neschimbată din vremea furtunoaselor noastre întâlniri studențești ale cenaclului timișorean „Pavel Danˮ. Comparat cu volumele precedente, cu care corespondează prin capilaritatea motivelor și prin tematică,în „Distileria de urgențăˮ(editura Eikon, 2020)pasul versului ei se rărește, stârnește reverberații în tăcerea […]

by · 23 august 2022 · 0 comments · Cultura, Literatura
Oroarea de vid. Generațiile ’40,’60

Oroarea de vid. Generațiile ’40,’60

În secțiunile dedicate perioadei 1944-1980 din „Istoria critică a literaturii româneˮ(ediția a II-a, editura Cartea Românească, 2019),domnul Nicolae Manolescu radiografiază debutul și manifestările pandemiei comuniste, dar și brutala bătălie pentru supraviețuire a organismului adolescentin-întârziat al literaturii noastre. O perioadă în care, întronată ca o veritabilă religie politică(Eugen Negrici),ideologia socialistă a […]

by · 15 august 2022 · 0 comments · Cultura, Literatura
Optzecismul. Corpul virtual

Optzecismul. Corpul virtual

Apărător declarat al multivalenței fenomenului estetic, domnul Nicolae Manolescu așază un bemol „unității tematice și stilisticeˮ a optzecismului, încorsetării sale „în căsuțe definitiveˮ(Radu G. Țeposu),determinismului literar(Ion Bogdan  Lefter).Tabloul generaționist reușit în „Istoria critică a literaturii româneˮ(editura Cartea Românească, 2019)susține mai degrabă, ideea unei Realități literare eterogene, stratiforme, a cărei înfățișare […]

by · 10 august 2022 · 0 comments · Cultura, Idei
Spre  Nord

Spre Nord

Toposul liric al volumului „Printre vînătorii de orbiˮ(autor : George Vulturescu, editura Junimea,2021)îl constituie burgul contemporan Zothmar, cetate erasmică, Codex medieval însuflețit de literele generaționale ale personajelor. Printre nervurile gravurii urbane, Ochiul Orb al poetului-heros equitans recunoaște, totuși,„firimituriˮ de inefabil, care îl îndrumă, pe sub bolți septentrional-expresioniste(Ingmar Bergman, Kierkegaard, Strindberg),către […]

by · 1 august 2022 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Arta cercului care se deschide

Arta cercului care se deschide

Lucrarea„Poeți români de azi(I)ˮ(editura „Școala ardeleanăˮ,2019,revăzută și adăugită)a domnului Răzvan Voncu probează, o dată în plus, rafinamentul estetic și originalitatea unui autor căruia anvergura științifică și polivalența nu i-au creat complexe de superioritate, voga cronicii scrise pe genunchi nu i-a concediat creionul de lectură, iar revanșele anilor urii nu l-au […]

by · 25 iulie 2022 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Prin labirintul oglinzilor

Prin labirintul oglinzilor

Apărut în ambianța temerilor sfârșitului de mileniu, romanul „Cartograful puteriiˮ( editura Cartea Românească, ediția a II-a revăzută și adăugită, 2021),impresionează prin simetria arhitectonică, naturalețea portretelor și sonoritatea ontologică gravă. Amplasată în ceea ce autorul ne înfățișează ca fiind matricea răului balcanic, regiune în care vânturile istoriei amenință continuu girueta identității […]

by · 16 iulie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Gabriel Liiceanu. Discurs despre demnitate

Gabriel Liiceanu. Discurs despre demnitate

Din fericire, istoria noastră pare vegheată, la multe dintre răspântiile sale, de oameni-instituție, care creează viață culturală și ne conferă demnitate. Opera lui Gabriel Liiceanu, ridicată pe fundația modelului paideic nicasian, sub Ideile libertății, moralității, gândirii-ca-rămânere pe gânduri, contribuie la elevația noastră interioară, individuală, și comunitară și ne reamintește picătura […]

by · 18 iunie 2022 · 0 comments · Agora, Punktul cu var
Lumină în oglindă

Lumină în oglindă

O prezență discretă, zâmbitoare. Așa mi-o amintesc pe Mariana Gunță în ședințele cenaclului timișorean „Pavel Danˮ. Un destin tragic, o existență frântă la vârsta de aur la care lumea mai mult se visează decât se întâmplă, în siajul căreia ne-a rămas o carte a negăsirii de sine („Pasta neagră a […]

Probleme de altitudine

Probleme de altitudine

Carte-poem, volumul „Freamătˮ al cant-autorului Dinu Olărașu (editura StudIS, 2018, ilustrații de Liliana Nicola Olărașu)trezește familiaritatea nopților folk de altădată, depănate sub lampadarul reflexivității. Auto-developarea ludic-ironică se petrece printr-o frazare lungă (Bob Dylan, Pink Floyd), în cadență încrucișată, și atrage motive din familia străveche a Aerului. Pentru trubadurul nemțean creația […]

by · 9 martie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Orfani

Orfani

Fără îndoială, apariția în 1987 a romanului „Unde se odihnesc vulturiiˮ(autor : Gabriel Chifu, ediția a II-a, revăzută și adăugită, editura Cartea Românească, 2020)a reprezentat un act de curaj. Hrănită de nutrimenți prozastici textualist-postmoderni, cronica inițială, realist-simbolică a ceaușismului târziu, evoluează surprinzător și se ramifică, pagină cu pagină, într-o meditație […]

by · 22 februarie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura