Articles by: Alexandru Colțan

Arta cercului care se deschide

Arta cercului care se deschide

Lucrarea„Poeți români de azi(I)ˮ(editura „Școala ardeleanăˮ,2019,revăzută și adăugită)a domnului Răzvan Voncu probează, o dată în plus, rafinamentul estetic și originalitatea unui autor căruia anvergura științifică și polivalența nu i-au creat complexe de superioritate, voga cronicii scrise pe genunchi nu i-a concediat creionul de lectură, iar revanșele anilor urii nu l-au […]

by · 25 iulie 2022 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Prin labirintul oglinzilor

Prin labirintul oglinzilor

Apărut în ambianța temerilor sfârșitului de mileniu, romanul „Cartograful puteriiˮ( editura Cartea Românească, ediția a II-a revăzută și adăugită, 2021),impresionează prin simetria arhitectonică, naturalețea portretelor și sonoritatea ontologică gravă. Amplasată în ceea ce autorul ne înfățișează ca fiind matricea răului balcanic, regiune în care vânturile istoriei amenință continuu girueta identității […]

by · 16 iulie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Gabriel Liiceanu. Discurs despre demnitate

Gabriel Liiceanu. Discurs despre demnitate

Din fericire, istoria noastră pare vegheată, la multe dintre răspântiile sale, de oameni-instituție, care creează viață culturală și ne conferă demnitate. Opera lui Gabriel Liiceanu, ridicată pe fundația modelului paideic nicasian, sub Ideile libertății, moralității, gândirii-ca-rămânere pe gânduri, contribuie la elevația noastră interioară, individuală, și comunitară și ne reamintește picătura […]

by · 18 iunie 2022 · 0 comments · Agora, Punktul cu var
Lumină în oglindă

Lumină în oglindă

O prezență discretă, zâmbitoare. Așa mi-o amintesc pe Mariana Gunță în ședințele cenaclului timișorean „Pavel Danˮ. Un destin tragic, o existență frântă la vârsta de aur la care lumea mai mult se visează decât se întâmplă, în siajul căreia ne-a rămas o carte a negăsirii de sine („Pasta neagră a […]

Probleme de altitudine

Probleme de altitudine

Carte-poem, volumul „Freamătˮ al cant-autorului Dinu Olărașu (editura StudIS, 2018, ilustrații de Liliana Nicola Olărașu)trezește familiaritatea nopților folk de altădată, depănate sub lampadarul reflexivității. Auto-developarea ludic-ironică se petrece printr-o frazare lungă (Bob Dylan, Pink Floyd), în cadență încrucișată, și atrage motive din familia străveche a Aerului. Pentru trubadurul nemțean creația […]

by · 9 martie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Orfani

Orfani

Fără îndoială, apariția în 1987 a romanului „Unde se odihnesc vulturiiˮ(autor : Gabriel Chifu, ediția a II-a, revăzută și adăugită, editura Cartea Românească, 2020)a reprezentat un act de curaj. Hrănită de nutrimenți prozastici textualist-postmoderni, cronica inițială, realist-simbolică a ceaușismului târziu, evoluează surprinzător și se ramifică, pagină cu pagină, într-o meditație […]

by · 22 februarie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Totul

Totul

Marele poem vitalist al Angelei Marcovici din volumul „Păsările pe cer țipăˮ(Editura Casa de Pariuri Literare, 2021)eliberează un flux de „energie întunecatăˮ care deschide suprarealiste  grădini ale florilor răului, în arpegii negre, delicate, ce se insinuează dinspre „Melancholiaˮ lui Dürer, metafizica lui Leonard Cohen, și țipătul lui Joplin sau Munch. […]

by · 4 februarie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Întoarcerea „regelui decăzutˮ

Întoarcerea „regelui decăzutˮ

Linii de argumentație de eleganța coloanelor de templu, zări culturale albastre ne întâmpină printre paginile ultimei apariții a seriei de autor Andrei Cornea a editurii „Humanitasˮ(„Excepția. O încercare de antropologie filosoficăˮ, 2021).O carte care ne cheamă acasă, în copilăria noastră clasică, un text traversat de nostalgia umanității omului, micșorat astăzi […]

by · 22 ianuarie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Zvonul

Zvonul

Născută din uimirea decalajului dintre operă, viața personală și imaginea politică a filosofului ardelean, cartea doamnei Marta Petreu(„Blaga, între legionari și comuniștiˮ, editura Polirom, 2021)nu încearcă să șteargă pete biografice, cum ar putea crede unii, ci reușește să repună în drepturi un adevăr, ascuns în spatele „norului radioactiv al zvonurilorˮ, […]

by · 11 ianuarie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Exil și identitate

Exil și identitate

Colecția de texte cuprinse în ultima carte a profesorului Vasile Spiridon(„Hexagonaleˮ,vol.I, editura Eikon, 2020)ne invită să re-compunem spiritul francez, așa cum se reflectă acesta în fațetele poligonale(literatură, politică, artă, imigrație)ale unei societăți globalizate. Secvențializarea analitică din capitolul inaugural efectuează caroiaje miniaturești și atrage referințe, stimulează examene semiotice, descrie sinestezii în […]

by · 5 ianuarie 2022 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil