Articles by: Alexandru Colțan

Fotografie de familie

Fotografie de familie

„Mă văd în ecranul televizorului ca într-o oglindă, și pe mine și toată camera, divanul, măsuța de cafea, fotoliile, fereastra. Fața mea pare foarte palidă, curbura ecranului o alungește și o face bătrână. O întreb pe tanti Ilonka ce urmează să vedem. Tanti Ilonka îmi spune că o să văd […]

by · 13 ianuarie 2021 · 0 comments · Carte, Cultura
Despre întreita tulpină a sensului literar

Despre întreita tulpină a sensului literar

Dubitația privind sensul creației străbate, ca o linie roșie, conținutul operei particulare și însoțește, în pasul domol al istoriei, procesia aparițiilor literare. Interogația cu privire la acesta deschide problema fundamentelor cunoașterii de sine prin scrierea literară, ale cărei forme de exprimare – cunoașterea de tip prozastic, cunoașterea lirică, dramatică, etc […]

by · 10 decembrie 2020 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Metamorfismul „sufletului narativˮ

Metamorfismul „sufletului narativˮ

Volumul „Pandemia veselă și tristăˮ al Florinei Ilis, nou apărut la Editura Polirom ( 2020 )anunță o dublă premieră : este cea dintâi carte fiction de autor dedicată epidemiei produse de virusul SARS-CoV-2 și prima colecție de proză scurtă a romancierului clujean. Încă din titlu, autorul separă antinomic realitatea dulce-amară […]

by · 28 noiembrie 2020 · 0 comments · Uncategorized
Epidemie și educație

Epidemie și educație

Dacă fiecare carte constituie un organism viu, înzestrat cu  respirație, circulație și fiziologie proprii, sistemul nervos al volumului „Povestiri despre epidemii și vaccinuriˮ ( Alexandru Toma Pătrașcu, Ed. Humanitas, 2020 )este format dintr-un lanț argumentativ care susține funcția cunoașterii și a gândirii critice. Lectorul este invitat pe o cărare a […]

by · 20 noiembrie 2020 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Între negru și alb

Între negru și alb

După publicarea „antitrilogieiˮ ( „Capela excomunicațilorˮ, 2010, „Citadela de fierˮ, 2012, „Freddieˮ, 2017 ) și succesul repurtat în literatura de-constructivistă și SF, odată cu „Procesul lui Cioranˮ ( Editura Paralela 45, 2020 ) Adrian Buzdugan se întoarce în fața raftului de filosofie, pe care pare, de altfel, a nu-l fi […]

by · 20 octombrie 2020 · 0 comments · Uncategorized
Un „alt Orfeuˮ

Un „alt Orfeuˮ

În volumul „Lucian Blaga – ipostazele ,harfei de-ntuneric’ˮ, Ed. Cartea Românească Educațional, 2020, criticul literar George Vulturescu abordează opera autorului ardelean prin triangulația „modernismˮ – „orfismˮ ( N.Balotă, I. Pop ) – „metafizicăˮ ( C. Noica ). Atunci când îi deschidem coperta, descoperim între pagini un corpus literar diacronic, a […]

by · 13 octombrie 2020 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Vectorul Echilibru

Vectorul Echilibru

La început aproape, pe deasupra negurii și a ruinelor, halelor și a pădurii crescute sălbatic din scările blocurilor, apoi adâncindu-se și plutind către marile câmpii, se strecura vibrația generatoarelor SuperMinții, ca un sunet alb al orașului. Camera de spital părea jilavă și rece. Întins pe pat, 1325 se întreba dacă […]

by · 26 septembrie 2020 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Destrămând ceața

Destrămând ceața

Pe domnul Viorel Marineasa l-am cunoscut în anul 2008, pe străzile istorice ale burgului, de pe care „Asociația Ariergardaˮ lupta să risipească uitarea. Tunsură romană, privire pătrunzătoare, strângere vârtoasă ( „caulfieldianăˮ ) de mână. Nimic nu m-ar fi făcut să intuiesc atunci, în persoana prozatorului combativ, de pe meterezele cetății, […]

by · 16 septembrie 2020 · 0 comments · Carte, Cultura
Gustul apei, în Andalucía

Gustul apei, în Andalucía

Pentru călătorul neprevenit, parcurgerea Andalucíei, în anotimpul fierbinte, este o expediție pe o planetă incandescentă. În zona stâncoasă din nord, el rătăcește prin ținuturile setei, unde viața se destramă între voalurile mirajului, iar timpul se fărâmițează în pulbere. Către câmpia vălurită din sud, el realizează munca suplimentară a Vântului și […]

by · 10 septembrie 2020 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Între curenți de limbaj

Între curenți de limbaj

Nașterea cuvintelor este, în sine, un miracol. Omul și-a compus vocabularul imitând zgomotele naturii înconjurătoare, decupând din Big Bang-ul sonor arpegii – étymon, care i-au rodit primii muguri de sens. Mai târziu, evoluția lexicală s-a tradus prin încărcarea semiotică a elementelor sale, astfel încât putem regăsi astăzi, în oglinda fiecărui […]

by · 3 septembrie 2020 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil