Articles by: Alexandru Colțan

Mai multă viață

Mai multă viață

Prea puțin cunoscută la noi, în pofida valorii și a multiplelor sale întrebuințări, legea constructală constituie obiectul demonstrației recentului volum Fizica vieții. Evoluția pretutindeni, de Adrian Bejan (Editura Humanitas, 2020). Determinismul ei termodinamic, mai degrabă holistic și optimist-predictiv decât reducționist sau fractalic-descriptiv, se manifestă în răspărul biomimetismului și a fatalismului […]

by · 27 septembrie 2022 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Desenul din covor

Desenul din covor

Autor cunoscut, validat prin numeroase distincții pentru cărțile sale de poezie, proză și critică literară, Andrea H. Hedeș a lansat, de curând, un nou volum de eseuri :„Cei care danseazăˮ (Editura NEUMA, 2022). Pe prima copertă ne întâmpină, sugestiv, doi cocori, simbol asiatic al temerității și al revenirii eterne ; […]

by · 7 septembrie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Insule și arhipelaguri

Insule și arhipelaguri

În traversarea „Arhipelagului de hârtieˮ(editura Brumar, 2021)al poeziei și prozei bănățene a ultimului deceniu, cunoscutul critic și promoter cultural Marian Odangiu ține cursul unei tradiții literare regionale, pe care o urmărește și o susține din 1978-79. Privirilor încruntate ale celor care, după Nicolae Manolescu,„nu văd pădurea din cauza copacilorˮ sau […]

by · 3 septembrie 2022 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Clepsidra

Clepsidra

Tonică, generoasă și caldă ca o grecoaică : Andra Mateucă a rămas neschimbată din vremea furtunoaselor noastre întâlniri studențești ale cenaclului timișorean „Pavel Danˮ. Comparat cu volumele precedente, cu care corespondează prin capilaritatea motivelor și prin tematică,în „Distileria de urgențăˮ(editura Eikon, 2020)pasul versului ei se rărește, stârnește reverberații în tăcerea […]

by · 23 august 2022 · 0 comments · Cultura, Literatura
Oroarea de vid. Generațiile ’40,’60

Oroarea de vid. Generațiile ’40,’60

În secțiunile dedicate perioadei 1944-1980 din „Istoria critică a literaturii româneˮ(ediția a II-a, editura Cartea Românească, 2019),domnul Nicolae Manolescu radiografiază debutul și manifestările pandemiei comuniste, dar și brutala bătălie pentru supraviețuire a organismului adolescentin-întârziat al literaturii noastre. O perioadă în care, întronată ca o veritabilă religie politică(Eugen Negrici),ideologia socialistă a […]

by · 15 august 2022 · 0 comments · Cultura, Literatura
Optzecismul. Corpul virtual

Optzecismul. Corpul virtual

Apărător declarat al multivalenței fenomenului estetic, domnul Nicolae Manolescu așază un bemol „unității tematice și stilisticeˮ a optzecismului, încorsetării sale „în căsuțe definitiveˮ(Radu G. Țeposu),determinismului literar(Ion Bogdan  Lefter).Tabloul generaționist reușit în „Istoria critică a literaturii româneˮ(editura Cartea Românească, 2019)susține mai degrabă, ideea unei Realități literare eterogene, stratiforme, a cărei înfățișare […]

by · 10 august 2022 · 0 comments · Cultura, Idei
Spre  Nord

Spre Nord

Toposul liric al volumului „Printre vînătorii de orbiˮ(autor : George Vulturescu, editura Junimea,2021)îl constituie burgul contemporan Zothmar, cetate erasmică, Codex medieval însuflețit de literele generaționale ale personajelor. Printre nervurile gravurii urbane, Ochiul Orb al poetului-heros equitans recunoaște, totuși,„firimituriˮ de inefabil, care îl îndrumă, pe sub bolți septentrional-expresioniste(Ingmar Bergman, Kierkegaard, Strindberg),către […]

by · 1 august 2022 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Arta cercului care se deschide

Arta cercului care se deschide

Lucrarea„Poeți români de azi(I)ˮ(editura „Școala ardeleanăˮ,2019,revăzută și adăugită)a domnului Răzvan Voncu probează, o dată în plus, rafinamentul estetic și originalitatea unui autor căruia anvergura științifică și polivalența nu i-au creat complexe de superioritate, voga cronicii scrise pe genunchi nu i-a concediat creionul de lectură, iar revanșele anilor urii nu l-au […]

by · 25 iulie 2022 · 0 comments · Agora, Punktul sensibil
Prin labirintul oglinzilor

Prin labirintul oglinzilor

Apărut în ambianța temerilor sfârșitului de mileniu, romanul „Cartograful puteriiˮ( editura Cartea Românească, ediția a II-a revăzută și adăugită, 2021),impresionează prin simetria arhitectonică, naturalețea portretelor și sonoritatea ontologică gravă. Amplasată în ceea ce autorul ne înfățișează ca fiind matricea răului balcanic, regiune în care vânturile istoriei amenință continuu girueta identității […]

by · 16 iulie 2022 · 0 comments · Carte, Cultura
Gabriel Liiceanu. Discurs despre demnitate

Gabriel Liiceanu. Discurs despre demnitate

Din fericire, istoria noastră pare vegheată, la multe dintre răspântiile sale, de oameni-instituție, care creează viață culturală și ne conferă demnitate. Opera lui Gabriel Liiceanu, ridicată pe fundația modelului paideic nicasian, sub Ideile libertății, moralității, gândirii-ca-rămânere pe gânduri, contribuie la elevația noastră interioară, individuală, și comunitară și ne reamintește picătura […]

by · 18 iunie 2022 · 0 comments · Agora, Punktul cu var