TRANSATLANTIC. W.S. Merwin- Berryman

 

W. S. Merwin

Berryman

 

Îți voi spune ce mi-a spus mie

în anii imediat de după război

cum numeam noi pe-atunci

al doilea război mondial

 

nu-ți pierde aroganța deocamdată a zis

poți face asta când mai îmbătrânești

dacă o pierzi prea devreme s-ar putea

s-o înlocuieșți cu vanitatea

 

o singură dată mi-a sugerat

schimbă ordinea obișnuită

a cuvintelor într-un vers

de ce să afirmi un lucru de două ori

 

mi-a sugerat să mă rog Muzei

așază-te pe genunchi și roagă-te

chiar acolo în colț a spus

dându-mi de înțeles că vorbea la propriu

 

acestea se petreceau înainte de barbă

și băutură însă el

naviga pe apele gândurilor lui

bărbia în lateral capul înclinat ca un velier cu un singur catarg

 

era mult mai în vârstă decât datele permiteau

mult mai în vârstă decât mine avea treizeci de ani

izbucnea într-un accent pe nas

pe care l-a prins în Anglia

 

cât despre publicare m-a sfătuit

să-mi tapetez peretele cu scrisorile de respingere

buzele și oasele degetelor lungi îi tremurau

cu vehemenţa opiniilor sale despre poezie

 

mi-a spus că prezenţa extraordinară

cea care permite totul și îl preface

în poezie este pasiunea

în pasiune stă geniul și mai lăuda avântul și inventivitatea

 

abia începusem să citesc

l-am întrebat cum poți fi vreodată sigur

că este cu adevărat bun ceea ce-ai scris

și mi-a spus că nu poți

 

nu poți niciodată nu poți fi sigur

mori fără să știi

dacă ceva din tot ce-ai scris a fost bun

dacă trebuie să fii sigur atunci nu scrie

 

 

W. S. Merwin (1927 –2019) a fost un  renumit poet și traducător american, autor a peste 50 de volume de poezie și proză, câștigător al premiului Pulitzer pentru Poezie în două rânduri (1971 și 2009). În 2010 Librăria Congresului American l-a numit al șaptesprezecelea Poet Laureat al Statelor Unite. După absolivirea cursurilor la Universitatea Princeton, s-a căsătorit cu Dorothy Ferry și s-au mutat în Spania.  În Spania a întâlnit-o pe Dido Milroy, cea care avea să-i devină a doua soție, căsătoria lor încheindu-se în 1970, urmată de o a treia căsătorie cu Paula Dunaway, în 1983. Merwin a murit în somn, acasă, la 15 martie, 2019.  Pentru volumul de poezii, „Migration: New and Selected Poems”, i-a fost acordat premiul National Book Award for Poetry, unul dintre cele mai prestigioase premii pentru poezie din Statele Unite

 

W. S. Merwin

Berryman

 

 

I will tell you what he told me

in the years just after the war

as we then called

the second world war

 

don’t lose your arrogance yet he said

you can do that when you’re older

lose it too soon and you may

merely replace it with vanity

 

just one time he suggested

changing the usual order

of the same words in a line of verse

why point out a thing twice

 

he suggested I pray to the Muse

get down on my knees and pray

right there in the corner and he

said he meant it literally

 

it was in the days before the beard

and the drink but he was deep

in tides of his own through which he sailed

chin sideways and head tilted like a tacking sloop

 

he was far older than the dates allowed for

much older than I was he was in his thirties

he snapped down his nose with an accent

I think he had affected in England

 

as for publishing he advised me

to paper my wall with rejection slips

his lips and the bones of his long fingers trembled

with the vehemence of his views about poetry

 

he said the great presence

that permitted everything and transmuted it

in poetry was passion

passion was genius and he praised movement and invention

 

I had hardly begun to read

I asked how can you ever be sure

that what you write is really

any good at all and he said you can’t

 

you can’t you can never be sure

you die without knowing

whether anything you wrote was any good

if you have to be sure don’t write

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *