Despre ispitele grãdinii

În multe basme româneşti, eroul se abate din drum, fermecat de frumuseţea unei grãdini care îi iese în cale. Dar spre deosebire de Paradis care simbolizeazã spaţiul ocrotit de veghea divinã, aici splendoarea vegetalã este o formã a ispitirii. Oprindu-se în locul ademenitor, eroul cade sub puterea narcoticã a grãdinii care nu e decât o extensie a rãului vrãjitor. Apropierea de pãmânt a lui Fãt-Frumos, adormit printre florile strãlucitoare, induce somnul şi uitarea, întrerupând voinţa spiritului de a-şi atinge ţinta. Trezirea şi aducerea aminte se petrec doar când intervine o prezenţã miraculoasã din afarã care îl smulge pe erou din inerţia neputinţei.
Aparenţa neliniştitoare dã grãdinii un caracter enigmatic. Arhitecţii renascentişti, urmaţi de cei ai secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, s-au întrecut în a conferi spaţiul natural finit un caracter iluzoriu, printr-o deliberatã complicare a structurii. Segmentatã geometric într-o sumedenie de alei şerpuitoare, ori dispuse în zig zag, cu garduri vii, înalte care sã le separe şi sã le facã inaccesibile privirii din interior, grãdina e construitã astfel încât sã devinã un labirint al surprizelor, al întâlnirilor galante, un tãrâm al pierderii voite şi al ascunderii “voalate”.
În mitologia greacã, labirintul, conceput de marele Dedal, ca loc de refugiu şi capcanã pentru Minotaur, capãtã conotaţii negative, fiind asociat cu forţa unui centru ucigaş. Omorârea monstrului de cãtre Tezeu, condus de “firul Ariadnei” ar semnifica efortul de civilizare a grãdinii prin suprimarea animalului distrugãtor din om.
Dictonul creştin, potrivit cãruia “întortocheate sunt cãile Domnului”, nuanţeazã, universalizând viziunea anticã. Pierderea, gãsirea traseului izbãvitor şi ieşirea din labirint ajung etape ale iniţierii pe care omul le parcurge în drumul lui spre mântuire. În catedralele catolice, labirintul circular este gravat pe pardosealã înaintea ajungerii pelerinului la altar.
Se pare cã romanul poliţist, în versiunea unor clasici precum Edgar Allan Poe, Conan Doyle, Agatha Christie, s-a inspirat din ambele direcţii, deoarece a oferit cititorului plãcerea intrãrii într-un labirint de presupuneri şi de ipoteze, cu trasee false, menite rãtãcirii, dar şi cu maxima surprizã a ieşirii la luminã, printr-un deznodãmânt neaşteptat. Grãdina de ispite prin care ne plimbãm, la o asemenea lecturã, ne supune implicit introspecţiei. Ne tenteazã sã îi acuzãm pe inocenţi şi sã îi disculpãm pe vinovaţi, pânã în clipa când se şterge diferenţa dintre rãu şi bine şi când toţi ne par a fi suspecţi. În momentul cel mai acut al confuziei, suntem chemaţi la judecata detectivului “suprem” care va face ordine şi ne va pune capãt rãtãcirii. Localizând izvorul rãului şi identificând pe ucigaş, detectivul, asemeni lui Tezeu, eliminã monstruosul din labirint şi, astfel, structura spaţiului, atât de complicatã iniţial, devine inteligibilã. Descifrarea grãdinii restaureazã binele, dar cei de faţã, presupuşii inocenţi, rãmân umbriţi de îndoiala propriei duplicitãţi, descoperite pe parcursul iniţierii.

2 Comentarii

  1. ana maria carrosio says:

    În Prâslea cel voinic și merele de aur, grădina – livada de mere – este o sursă de bogăţie şi ispită. Fructul ispitelor din rai atrage nu numai hoţii, dar îndeamnă la fratricid, ca o repetiţie sinistră a poveştii biblice cu Cain şi Abel. Grădina atrage ura fraţilor şi poftele zmeilor.

  2. ana maria carrosio says:

    Uneori, grădina, în basme, este o metaforă a raiului, este prefigurarea liniştii şi a fericirii. Ea are un efect ademenitor hipnotic asupra eroului din basm. În Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte, grădina este tărîmul zînelor, echivalent al raiului, al păcii. Zînele sînt şi ele fiinţe diafane, de pe altă lume, ajutătoare asemenea îngerilor.
    Labirintul este un simbol al misterului, al scurgerii timpului, al evoluţiei. El obligă la circuite cu dus şi întors. Hercule Poirot merge pe firul logicii, atent la fiecare mic detaliu, care scapă ochiului neavizat. Din observaţie în observaţie şi din deducţie logică în deducţie, el ajunge de fiecare dată, în mod genial şi surprinzător, la concluzia justă, indiferent de pistele false pe care le întîlneşte.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *