Sincerely yours – Jurnal ilustrat 112

Sunt alcătuit dintr-o forţă activă şi dintr-o materie corporală. Însă nici una, nici cealaltă nu vor dispărea în neant, tot la fel de puţin precum s-au ivit din neant. Fiecare parte a fiinţei mele se transformă în altă parte a acesteia şi tot astfel se vor preface mai departe la infinit. Ca urmare a unei asemenea prefaceri am luat naştere şi eu, şi tot astfel părinţii mei şi aşa mereu îndărăt spre originea vieţii.

Jurnal 112 - 1

 

Ia aminte la natura întreagă din care tu nu eşti decât o bucăţică mică, mititică, şi la firul de timp, din care nu ţi s-a hărăzit decât o porţiune mică şi scurtă, precum şi la destinul din care soarta ta reprezintă doar un fragment.

Jurnal 112 - 2

 

Cineva se poartă rău – e treaba lui! El are felul său particular de a privi viaţa, felul său propriu de a lucra. Eu însă am ceea ce, după voinţa naturii, trebuie să am, şi fac ceea ce, după voinţa naturii mele, trebuie să fac.

Jurnal 112 - 3

 

Adaptează-te condiţiunilor în care soarta te-a aşezat, precum şi oamenilor cu care te-a întovărăşit destinul, revarsă iubirea, însă cu sinceritate.

Jurnal 112 - 4

(Marc Aureliu, Către sine însuşi, Studiu introductiv de V. Pârvan, traducere din greceşte de Şt. Bezdechi, Prefaţă de E. Bezdechi, Bucureşti, Editura Vestala, 1999. Detalii din picturi de Pieter de Hooch, Jacob Jordaens, Lucas Cranach)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *