Luminița Corneanu, Leonid Dimov. Un oniric în Turnul Babel (fragment 3)

Câteva teme sunt definitorii pentru universul liric al lui Dimov: în primul rând, călătoria, o supra-temă ce acoperă întreaga creaţie dimoviană; apoi, sexualitatea, gastronomicul şi moartea. O lectură integrală a operei dimoviene „scoate” la suprafaţă aceste trei teme, ce revin obsesiv, separate sau amestecate.

La Dimov, dorinţa erotică, actul sexual, sugestia lui sau gândul la acesta sunt omniprezente. Fete, femei frumoase sau mai puţin frumoase, „roze” şi cu linii şerpuitoare, mereu dornice de apropiere fizică, în ipostaze provocatoare sau de-a dreptul sexuale, se regăsesc peste tot în poemele lui. Însă apropierea fizică nu este un scop în sine şi nici nu are o miză aparte: este un eveniment banal, parte, de cele mai multe ori, a unui scenariu oniric; este, cum se va vedea, una dintre modalităţile de „îmblânzire” a realităţii, de îndepărtare a spaimei de moarte printr-o ieşire vitalistă.
Permanenţa fiorului morţii în poezia dimoviană este un aspect imposibil de neglijat. Mai puţin manifest în primele două volume, gândul morţii irumpe în volumul Pe malul Stixului, în ale cărui sonete regăsim un eu liric în perpetuă schimbare, nedefinit. (…)

Pentru Dimov, trupul este un „trup grotesc”, în termenii lui Bahtin, dominat de abdomen şi de falus, ca metonimii ale actului îngurgitării şi celui sexual. Este vorba de o deturnare a funcţiilor împlinirii pe care le au festinul şi nunta1 într-o lume normală. În acest univers babelic, unde straniul e la el acasă şi grotescul pândeşte după colţ, unde obiectele şi fiinţele îşi pierd atributele lor normale şi funcţionează anomic, sexualitatea şi nutriţia se fac cu intensitatea instinctului primar, dar îl depăşesc cu mult ca semnificaţie: ele devin gesturi de apărare, singurele familiare, apte de a linişti eul angoasat care le întreprinde.

1. Mihail Bahtin, Fr. Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi în Renaştere, în româneşte de S. Recevschi, Bucureşti, Univers, 1974, p. 310 şi 346

Fragment din Luminița Corneanu, Leonid Dimov. Un oniric în Turnul Babel, Ed. Cartea Românească. 2014

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *