Corto siberianul

Nu poate exista, în cazul literaturii lui Hugo Pratt, decât o singură cale de acces, aceea a recitirii îndrăgostite. Ca şi la Melville sau Conrad, revenirea la Pratt este revenirea spre mit şi taină. Proza sa postmodernă impune cititorului o disciplină a visării : porţile se deschid larg, spre a face să intre un vânt al largului de ocean.

Iar traducerea în româneşte, de către Iulia Dromereschi, în seria memorabilă de la editura “Cartea Copiilor”, a lui “Corto în Siberia” este ocazia de a contempla perfecţiunea hipnotică a unei arte ce a dăruit naraţiunii grafice subtilitatea polifonică a romanului. Prologul la ediţie, conversaţia dintre Dodo Niţă şi Ion Manolescu, este un extraordinar eseu conversaţional ce reuneşte vocile a doi dintre cei mai rafinaţi exegeţi ai literaturii lui Pratt. Dialogul dintre Dodo Niţă şi Ion Manolescu înseamnă o punere în context şi o sumă de sugestii de lectură: erudiţia celor doi scoate la lumină scene, surse, citate, întâmplări, iar ritmul acestei introduceri are vitalitatea de idei şi trepidaţia unui text poliţist.

La capătul lumii

Şi poate că interpretarea lui Ion Manolescu a romanului prattian ca multivers este punctul de plecare ideal în această explorare a aventurilor siberiene ale lui Corto Maltese. Căci textul ce se deschide prin paginile veneţiene şi prin recitirea utopiei lui Morus este saturat de refracţii şi de oglindiri. Drumul lui Corto în estul îndepărtat al anilor de război civil rus comunică cu celelalte secţiuni ale seriei lui Pratt. Revenirile balzaciene de personaje fac parte din logica narativă a eposului lui Corto.

Iar reapariţia lui Rasputin,ucigaşul sadic şi locvace , este semnul sub care se plasează textul siberian. Acesta va purta pecetea cruzimii, a trădării,a sângelui, a himerelor şi a nebuniei. Nemăsura lui Rasputin este nemăsura lumii pe care o descoperă Corto. Războiul civil sfâşie naţiuni şi teritorii. Marea pe care navighează Corto este o Asie în furtună. În Siberia, în Mongolia, in Manciuria, bolşevici, albi,războinici chinezi şi revoluţionari mongoli se confruntă, iar peisajul este unul al dezolării şi al barbariei.

S-a spus, iar Dodo Niţă şi Ion Manolescu reafimă această judecată critică , că aventura siberiană a lui Corto este cea mai încărcată de acţiune şi cea mai dinamic -cinematografică. Este ca şi cum timpii visări ar fi evacuaţi din poveste, spre a lăsa locul unei revărsări a istoriei. Dezordinea politică hrăneşte dezordinea etică a unei lumi pentru care viaţa omenească nu mai are preţ. Energia demonică a lui Rasputin copleşeşte textul cu curgerea ei infernală.

Geniul lui Prattt este unul ludic şi tragic, în egală măsură. Jocurile de cuvinte se află în vecinătatea morţii . Neliniştea îi bântuie pe cei care sunt fascinaţi de proprii lor demoni. Trenurile blindate sunt oraşele pe şine ce adăpotesc o umanitate ieşită din ţâţâni. Calea ferată uneşte nu doar puncte geografice, dar şi himere. Pe traseul ei circulă fantasmaticele vagoane ale ducesei , ducând cu ele aurul destinat amiralului Kolceak. Întinderea de uscat este o întindere de ocean, iar trenurile sunt navele care o străbat.

Cât despre Corto, el este, mereu, înăuntrul şi în afara acestei lumi. Detaşarea sa cinică este şi o mască romantică. Curajul său are pregnanţa unui cavaler rătăcitor. Cauzele pe care le îmbrăţişează sunt cele marginale şi excentrice. Spectator şi actor , Corto este una cu literatura pe care o reciteşte. Între Rimbaud şi Coleridge, drumul său este cel al evadării şi al reveriei hipnotice. Este Asia visată de halucinatul baron von Unger- Sternberg un alt domeniu al lui Kubla-Khan, luminat de soarele psihedelic al nebuniei? Ambiguitatea lui Pratt refuză certitudinile, spre a îmbrăţişa amurgul visării.

Istoria şi literatura sunt materia din care se croieşte spaţiul ficţional al lui Pratt. Asia spre care se îndreaptă Corto este asemeni unei stele în facere. Dragostea este sângeroasă, iar trădarea este însăşi condiţia umană. Nebunia este aliata cruzimii : exilaţii şi revoluţionarii se întâlnesc în acest vast purgatoriu. De la melodramă la citatul intertextual, geniul lui Pratt reuneşte sursele artei în fluviul ficţiunii sale.

Siberia lui Cortto devine un imperiu al himerelor. Marinarul cu cercel în ureche, piratul de ocazie si cavalerul rătăcitor sunt chipurile sub care se înfăţişează taina lui Pratt. Dincolo şi dincoace de oglindă. Corto nu poate muri. Viaţa sa este imortalitatea de valuri a visului însuşi.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *