JOS !!!…

probează indubitabil că  avem o vocaţie a trimiterilor (şi) … în inferioritate, în funcţie de cerinţele momentului şi fără legătură cu esenţa realităţii, dacă aceasta chiar există. SUS mult mai rar,  deși perechea e latină.

Marile manifestaţii în cadrul cărora cineva e trimis imperativ Jos sunt întotdeauna astfel organizate încât cei care scandează, să o facă mai mult sau mai puţin conştient. Fenomenul e clasic accentuându-ne latinitatea. Tacitus relatează că anume imperatori,  din categoria ticăloşilor inteligenţi (nimic nu e mai rău decât ticălosul prost), prin (ser)viciile abilitate şi cu concursul găştii civile circumstanţiale, organizau manifestaţii de revoltă ale vulgului; spre pildă se striga Ad leones! (La lei cu ei!) Jos creştinii!, deşi trei sferturi dintre urlători nu ştiau despre cine este vorba; dar, cum spune  înţeleptul Vergilius „Nimic nu se răspândeşte atât de temeinic precum zvonul rău”. 

În Evul Mediu acelaşi gen de prostie colectivă ia forma Moarte vrăjitoarei! sau oricui nu era conform cerinţelor vremii; arderea pe rug era un spectacol adorat de popor. Aici primim o bilă albă, căci isteria respectivă n-a prea prins la noi. Conducătorii noştri n-au fost însă străini de spectacolele de sunet şi scurtare; Ştefan cel Mare și Sfânt (de la o vreme) mai organiza câte un Jos trădătorii! cu cei neagreaţi, spre satisfacţia poporului slăvitor de Domn: „Trăiască Măria Sa, Vodă Ştefan!”. Alexandru Lăpuşneanu reuşeşte o impecabilă regie (cel puţin în variantă literară) în a face gloata să ceară „Capul lui Moţoc…”, echivalentul lui Jos Moţoc!, uşurându-şi intenţia şi primind aprecierea celor „proşti dar mulţi”: „Trăiască Vodă Lăpuşneanu!” 

În flecarul secol al XIX-lea, (precum în cele care îi urmează),  „mărginiţi într-o superficialitate fatală, cu mintea şi cu inima aprinse de un foc prea uşor, tinerii români se întorceau şi se întorc în patria lor cu hotărârea de a reproduce  aparenţele culturei apusene…” (Titu Maiorescu, În contra direcţiei de astăzi în cultura română), iar printre primele semne sonore ale excitaţiei carpatine este Jos tirania!, sau, mai personalizat Jos tiranul!; s-a vădit însă curând că la nivelul poporului era prostie, iar la cel al agitatorilor – spirit şi interese de gaşcă. Unii ploieşteni încearcă timid chiar un Jos regele!, dar încă nu era vremea pentru aşa ceva căci aranjamentele mergeau în altă direcție. 

  În secolul XX adverbul imperativat e la mare folosinţă şi adresat când unora, când altora, adică într-o mirabilă alternanță jos – sus!; probând  o extraordinară capacitate de a „întoarce armele”. Urmând exemplul conducătorilor săi, poporul protestatar, în număr apreciabil trece cu aceeaşi indignare de la Trăiască regele!  la Jos monarhia!, Jos regele! şi, apoteotic, la  Trăiască republica! (evident populară). Perioada proceselor politice readuce formula Jos trădătorii! (şi chiar Moarte trădătorilor!) urlată în mod cert şi de cei care îi votaseră nu demult, căci prea erau mulţi şi cam săraci cu duhul în esenţă. Alte formule pe aceeaşi temă răcnite în neştire: Jos fascismul, Jos cu pretorul fascist (asta pe plan local, desigur), Jos America, Jos înarmarea, Jos cu bomba nucleară (au şi ajuns jos câteva, noroc că nu la noi…), Jos exploatatorii, Jos chiaburii, Jos speculanţii, Jos imperialismul, Jos colonialismul… şi foarte multe altele dovedind puternica  vocație a în-josirii.   

Cu toate acestea, recurenţa lui Jos n-a fost parcă niciodată atât de strălucitoare ca după 1989. Începând cu Jos cel pe care-l aplaudaseră cu o zi înainte (foarte mulţi cu sinceritate) şi continuând cu toate instituţiile Statului şi cu persoane reprezentând clici antagonice (până la un punct…), nimic şi nimeni n-a scăpat de direcţionarea în… jos, ceea ce nu s-ar putea zice că era un semn al progresului, dar, probabil că pentru a începe o ascensiune era nevoie de o coborâre luciferică, adică precum a Luceafărului.. Din păcate, în spiritul înaintaşilor paşoptişti, aleșii de după 90 se arată atinşi de o „rătăcire totală a judecăţei ” (Maiorescu), fie şi prin aceea că lumea începe şi trebuie să se termine cu ei, adică tot la 4-5 ani. Și ajungem la morbida  dorință a   politicienilor români de a schimba periodic Constituţia Ţării, dovedind „lipsa de orice simţire a necesităţii acestui fundament în public” (Maiorescu, la 1868). Dacă începutul a fost cum a fost, nici continuarea nu poate fi altfel. Suntem în mod cert ţara europeană cu cele mai multe revizuiri (adică schimbări) de imnuri, de simboluri naţionale, de constituţii, de sărbători naţionale, de legi, pe secol sau chiar demisecol pătrat. Până la urmă, schimbarea Constituţiei echivalează cu Jos constituţia!

Regretabil dar și periculos e faptul că JOS, prin criticismul isteric și parșiv al  mediei, ajunge să pună sub semnul întrebării Statul cu întreaga sa structură; în ritmul acesta nu este exclus să se ajungă la Jos Statul!!!, ceea ce ar pune însă două probleme: către cine s-ar mai îndrepta contestațiile și smiorcăielile vulgului protestatar și din ce ar mai viețui analiștii și mediaticii??? Totuși, să credem în continuare în lecția romană; creatori ai celui mai puternic Stat din istorie, străbunii ne învață că Respublica nunquam deficit, adică Statul nu pier(d)e niciodată.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *