Burebista și epoca sa

IZVOARELE La mijlocul veacului I î.cr., câteva surse – foarte puține – îl menționează pe regele get Burebista (grecii îl numesc Byrebistas sau Boirebistas). Singura sursă contemporană lui este o inscripție dăltuită în piatră cândva prin anul 48 î.cr., descoperită la Balcic (Bulgaria), anticul Dionysopolis. Această inscripție, aflată, probabil, la origine, pe piedestalul unei statui, este un decret în onoarea unui cetățean de vază, Akornion. De‑a lungul vieții, acest Akornion fusese preot al mai multor zei cinstiți în templele din orașul Dionysopolis, dar și diplomat și ambasador. Iată fragmente din acest text: „…Și în timpul din urmă, regele Burebista ajungând cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia și stăpânind tot teritoriul de dincoace de fluviu [Dunărea] și de dincolo, și a ajuns de asemenea la acesta [la Burebista] în cea dintâi și cea mai mare prietenie, a obținut cele mai bune foloase pentru patria sa, vorbindu‑i și sfătuindu‑l [pe Burebista] în ce privește chestiunile cele mai importante, atrăgându‑și bunăvoința regelui spre binele orașului […]. De ce este atât de importantă această inscripție cu formulări ciudate? Și ce aflăm de fapt din ea? Încă din primele rânduri citim că, la un moment dat, Akornion a călătorit ca diplomat în localitatea Argedava. Este una din cele mai vechi atestări a unei așezări getice cu terminația în „dava“. Nu știm unde se afla această davă și nici dacă era reședința lui Burebista. Unii arheologi s‑au străduit s‑o identifice cu aşezarea de la Popești (Giurgiu), pe râul Argeș, pornind de la analogia (S)Arge‑dava–Argeș, deși numele antic probabil al acestui râu este Ordesos. Aproape sigur este vorba despre una dintre primele misiuni diplomatice ale lui Akornion, de la începuturile relațiilor sale cu regele get. Cea mai importantă informație pe care‑o aflăm din decret este că Burebista e „cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia“ și că stăpânește toată întinderea de pe ambele maluri ale Dunării.

[…]

DE UNDE VENEA BUREBISTA Cel ce va fi numit în decretul zis al lui Akornion „cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia“ se va fi ridicat probabil dintre acei călăreți războinici din lumea carpato‑balcanică despre care am mai povestit și și‑a sprijinit puterea pe aristocrația războinicilor profesioniști care trăiau din jaf și pradă, uneori și din mercenariat. Strabon ne spune că era get, deci se născuse undeva la sudul Carpaților. Se afirmase poate în rândul căpeteniilor de la Dunăre ce atacau necontenit ținuturile macedonene, dobândind astfel faimă, prestigiu și avere. Curând după dispariția lui Mitridate sau poate chiar mai devreme, în această zonă a rămas un vid de putere de care a profitat Burebista, mai ales că și romanii erau preocupați de războiul civil și de luptele lui Caesar cu galii. Însă, odată ajuns rege – și aici majoritatea istori‑ cilor sunt de acord –, și‑a stabilit o reședință în Transilvania, în Munții Orăștiei.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *