A. Gould Lee – Regina Mamă Elena a României (4)

Influența prințului Constantin se manifestă și ea mai mult prin exemplul personal decât prin precepte, căci unui tatăatât de curajos și deschis nu-i era greu să-și im- presioneze copiii. Era sincer și corect, dar în același timp tolerant și hotărât. Deși trecea peste multe, în unele pri- vințe era un adevărat zbir, mai ales în legătură cu bunele maniere șimanifestarea respectului față de alții. Era ferm până la încăpățânare și uneori își pierdea cumpătul ușor, dar mânia luise stingea repede și niciodată nu purta ranchiună.

O altă influență puternică în copilăria Elenei a fost aceea a regelui și a reginei. Pentru Elena, ca și pentru res- tulfamiliei, povestea vieții lor era aproape o legendă, pen- tru că toți știau că Opapa venise în Grecia pentru a deveni rege, pecând era un prinț danez de optsprezece ani și că peste câțiva ani și-a adus mireasa din Rusia, marea-du- cesă în vârstăde cincisprezece ani, care încă se mai juca cu păpușile. Ei domneau de aproape o jumătate de secol și tot de atâta timp erau devotați unul față de altul. Acum, când ajunseseră la maturitate, se topeau după nepoți.

Ca primă nepoată, Elena era poate mai iubită decât cei- lalți copii, iar ea își adora bunicii. Una dintre amintirile ei cele mai vii era zâmbetul blând al bunicului când, la vârsta de cinci ani, l-a ajutat să ofere premii la o festivitate care avea locpe marele Stadion. În ciuda anilor îndelun- gați în care purtase atâtea responsabilități pe umerii lui, încă mai era capabilsă se joace cu ea, cu frații și cu verișorii ei.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *