A. Gould Lee – Regina Mamă Elena a României (3)

La Corfu mai venea câteodată și fratele mamei mele, împăratul german Wilhelm, al cărui iaht, Hohenzollern, era ancorat lângă iahtul unchiului Bertie. Dar pe iahtul unchiului Willie nu era atâta veselie, căci ofițerilor nu li se permitea să-și piardă timpul cu jocuri caraghioase.“

În viața Elenei apăruse acum un alt frate, Paul, dar deo- camdată el era sugar. Dintre toți frații, îl prefera pe Ale- xandru. Pe cât era George de liniștit, pe atât era Alexandru de zvăpăiat, și în sora lui el a simțit o fire asemănătoare, pentru că, deși el era capul răutăților, ea era prima care îl urma. Cei doi erau nedespărțiți — și nu numai la rele. La ultimul etaj al noului palat, era o cameră mare de joacă, unde copiii făceau dese escapade. Patinajul cu ro- tile pe acoperișul plat al Palatului era unadintre distrac- țiile lor preferate, dar, „trebuie să recunosc“, își amintește regina Elena, „câteodată fumam țigări făcute dinsugativă și mai aruncam și cești întregi cu petrol pe pereți și le dă- deam foc. Trebuie să fi avut niște îngeri păzitori cu totul deosebiți, pentru că, din fericire, limbile de foc efemere nu ne-au atins niciodată. Dar odată tot era s-o pățim când, după ce am umplut cu apă câteva stropitori mari, luate din grădină, am stropit din belșug «iarba» — altfel spus covorul verde dincamera de joacă. În scurt timp, s-a au- zit o mare zarvă venind din salonul de dedesubt, pentru că apa începuse să picuredin tavan, iar servitorii au pus scările și au fost nevoiți să găurească tavanul ca să se poată scurge apa.“

Însă la Tatoi se puteau ei desfășura în voie, căci erau liberi să cutreiere zona împădurită. Aici, jocul preferat erau cursa cumicile lor carete daneze, trase de catâri, sau coborârea cu ele în mare viteză pe drumurile înguste de pe povârnișurile abrupteale dealurilor. Imprudența cu care conduceau caretele producea frecvente accidente când acestea, animalele și pasageriise prăvăleau, claie peste grămadă, pe pantele dealurilor.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *