A. Gould Lee – Regina Mamă Elena a României (1)

Prin descendență și înrudiri, regina-mamă Elena a României are, desigur, sânge regesc. Ramificațiile stră- moșilor eise pierd în negura vremii. Atât pe linie paternă, cât și pe linie maternă, ea descinde, prin țarul Pavel I, din Ecaterina cea Mare. Pe partea mamei, ea se trage, prin două linii distincte — una prin regina Victoria și mai mulți regi George, cealaltăprin regii Prusiei —, din Iacob I al Angliei.

Dintre străbunicii ei, unul a fost rege, altul împărat, iar o străbunică regina-împărăteasă a Angliei. Un bunic a fostrege, iar celălalt împărat. Un unchi a fost împărat. Tatăl, soțul și fiul au fost toți regi. Printre verii ei, decedați sau aflați înviață, se numărau și se numără regii Angliei, Danemarcei, Norvegiei și Suediei. Regele Paul al Greciei este fratele ei, iarceilalți doi frați ai ei au fost regii Greciei înaintea lui. Ea este verișoară primară cu ducesa de Kent și cu ducele de Edinburgh și verișoară de gradul trei cu regina Elisabeta a Angliei.

În adolescență părea să fie absolut sigur că, având atâ- tea rude încoronate, ea era sortită unei vieți strălucite și senine de regină, soție de rege. Dar Destinul a decis altfel. O dată cu sfârșitul adolescenței, viața ei a devenit o lungă succesiune de necazuri, atât în privința averii, cât și a sen- timentelor. Zborul ei printre nori a fost întrerupt brutal de prăbușiri amețitoare, urmate mult mai târziu de în- toarceri neașteptate pe culmile gloriei. A devenit regină, dar n-adomnit niciodată. A fost martoră la abdicarea forțată a tatălui, a soțului și a fiului ei. A simțit gustul fericirii, aventurii, pericolului, triumfului, dar a suferit și nenorociri și umilințe atât publice, cât și personale, cum puținor femei le este dat să îndure.

Întotdeauna, exceptând perioadele de exil, ea s-a aflat lângă treptele unui tron. Odată i s-a spus că viața ei sea- mănă cu povestea Cenușăresei, dar inversată și repetată întruna. Pentru că, în cazul ei, povestea nu s-a sfârșit, ci aînceput cu fericirea, când mica prințesă din palatul pă- rinților ei adorați, prințul moștenitor și prințesa moște- nitoare ai Greciei, petrecea ore fericite, jucându-se fără griji, sub cerul însorit al Atenei.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *