Alexandru Oravițan: Literatura după 9/11

Evenimentele din 11 Septembrie 2001 presupun o recalibrare în cazul indivizilor supuși traumei asociate cu această catastrofă și, la un alt nivel, dislocării culturale și zbaterii interioare către negocierea ambelor dimensiuni culturale ale identității. Una dintre primele zone ale culturii care a abordat deschis această problemă este literatura. Însă, în ciuda diseminării pe larg a ideii că 11 Septembrie 2001 este evenimentul definitoriu pentru istoria Statelor Unite la începutul secolului XXI, o abordare duală, non-monopolistă, a fost adoptată în ceea ce privește literatura: beletristica autorilor americani încearcă să atace frontal trauma provocată de fenomenul 11 Septembrie, atât la nivelul psihicului individual, cât și colectiv, cu scopul de a găsi sensul acestui eveniment. Pe de altă parte, o nouă direcție se conturează cu un vitalism neașteptat: perspectiva unei alterități ficționale, dislocate din punct de vedere cultural, care devine eminamente necesară pentru evaluarea impactului cultural al catastrofei la nivel mondial. Volumul de față oferă o analiză contrastivă a acestor două direcții, în care până și literatura română a reușit să-și facă simțită prezența.

„Cartea lui Alexandru Oravițan este, înainte de orice, o încercare de spațializare a tragediei. Cu alte cuvinte, de a conferi profunzime, lungime și lățime unor fenomene care aparțin istoriei recente și, totodată, reflectării lor literare. Prin modelul de interpretare propus, autorul depășește, de fapt, cadrul analizei imediate, propunând o matrice de o mai amplă și cuprinzătoare intenționalitate. Mai direct spus, el edifică o teorie în interstițiile căreia vor fi cuprinse o sumedenie de cazuri specifice, individuale, dar care se revendică aceleiași realități: evenimentul tragic din 11 Septembrie 2001, doborârea Turnurilor Gemene din Manhattan, care au marcat intrarea într-o nouă logică istorică. Analizele unor romane devenite între timp celebre (precum Falling Man de Don DeLillo, Extremely Loud and Incredibly Close de Jonathan Safran Foer ori Saturday al lui Ian McEwan) ne dau adevărata măsură a talentului și maturității autorului. Subtile, nuanțate, dovedind un talent critic indiscutabil, ele anunță în persoana lui Alexandru Oravițan o certitudine a exegeticii românești. Faptul că a introdus în acest scenariu și un autor român, Dan Stanca, este un semn de curaj și de inspirație.” (MIRCEA MIHĂIEȘ)
„Impresionantă prin documentare și minuțiozitatea analizei propuse, cartea lui Alexandru Oravițan trece dincolo de pura lectură aplicată a unei serii de romane atent selectate, încercând să plaseze un întreg sub-gen specific apărut în ficțiunea post-9/11 în contextul lărgit al geopoliticii și strategiilor mondiale, al modificărilor de paradigmă socio-culturală, al conflictelor psihologice inerente, plasate de cele două părți ale unei prăpăstii aparent în curs de adâncire: cea dintre cetățeanul bulversat al unei Lumi Întâi ce se vede pierzând teren și forță emblematică și etern amenințătorul „Celălalt”, marginalul, subalternul care alege să își caute și găsească replica în maniere dintre cele mai diverse (și adeseori controversate). Prin actualitatea și cvasi-inepuizabilitatea subiectului, minuțiozitatea abordării și documentării, caracterul comparativ al cercetării, coerența argumentării, capacitatea deosebită de analiză, extrapolare și speculație (profesionist justificate), volumul de față demonstrează chemarea autorului către postura de observator și analist al întrepătrunderii perpetue dintre ficțiunea și realitatea contemporane, pe o multitudine de paliere.” (CRISTINA CHEVEREȘAN)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *