Poemul ca survol absolut

Termenul de survol absolut l-am întâlnt pentru prima dată, pe la începutul anilor 70 ai secolului trecut, în cartea filosofului francez Raymond Ruyer, Paradoxurile conștiinței și limitele automatismului (Paradoxes de la conscience et limites de l’automatisme, 1966)., în care conștiința și chiar viața erau definite ca domenii de survol absolut  și/sau autosurvoluri. Abia mai târziu am aflat că aceaste expresii au fost deja pe larg definite într-o carte anterioară a filozofului, Neo-finalisme (1952), de unde au fost mai apoi preluate de Yves Barel (în Le paradoxe et le système: essai sur le fantastique social,  1979) și, respectiv, Gilles Deleuze și Felix Guattari (în Qu’est-ce que la philosophie? 1991).

Contrar semnificațiilor uzuale ale termenului, în care survolul e descris ca o privire generală, adesea superficială sau doar simplificată, a unei probleme sau a unui subiect, ca sens figurat al acțiunii de a zbura deasupra unui obiectiv geografic, R.Ruyer îl definește ca acțiune  de a cuprinde în mod absolut (nemediat și nedistanțat) propriile componente ale unei suprafețe.

Pentru Deleuze și Guattari survolul dă seama de capacitatea unui concept de a-și vizita, cu o viteză incredibilă, propriile componente. Expresia survol absolut e folosită de mine drept calitate a unui text poetic de a proiecta în mod simultan asupra tuturor componentelor sale o anumită „temă”, ceea ce ar putea corespunde unei „sincronizări spațiale” a desfășurării aparent „temporale” a lecturii secvențiale, astfel încât „sfârșitul” este și nu doar devine „simultan” (identic) cu  „începutul”. Acest efect pe care îl putem descrie și ca „buclă recursivă”, întru totul asemănătoare „buclei stranii” ilustrată de mine într-un mic eseu anterior, ca proces prin care textul revine, unori periodic și obsesiv, la începuturile sale, cărora le conferă de acuma „alte tonalități”, paradoxale. În poemul reprodus infra, reîntoarcerea transformă textul poetic într-un „vârtej” fără început sau sfârșit.

 

tema principală

 

niciodată atât de aproape

cât să se împace umbrele

nicicând într-o singură umbră

ce știu se repetă

ce vreau își arată aripa de lut

nemăsurabilă planta cu care

aidoma-s făcută

ca și cum aș fi ca și cum m-aș fi rupt

ostenită de seve

în cumpăna pașilor ruginitul tumult

vântul vindecă oxigenul

obosit de freamtul mării

încărunțite melancolii

până la strâmta facere a cuvântului

riduri emisiuni perimate-n oglinzi

semne de șoc ale pielii la frig

inerții scuturate-n răgazul ostil

de a citi cu răgaz și prostește-n

grimasa singurătății vecinului

cât poate să-i fie de frică

umeri de piatră apasă făptura

suavă a câmpului grâul

pâine care te caută

arma cu care mă știu

dacă lupt

tema principală a dragostei

cum se vede

mai face o gaură-n frunte

nici pe mine nici pe tine nu te înduplec

tu numai du-te

(Angela Nache-Mamier, scara b apartamentul 3, Edtura Vinea, 2014, p.  26-27)

Abia spre sfârșitul primei lecturi cititorii își dau seama că „tema principală” a textului, gândul ce se auto-survolează este, de la bun început, dragostea, una de la care se pleacă (totuși), ca raport între umbre (niciodată una singură, nicicând contopite, ori commplet suprapuse). Cuvântul umbră articulează destul de transparent (fără umbre) atât semnificația de urmă întunecată a unui corp luminat, cât și sensul de „suflet” (sau de incoștient, ca la Carl Gustav Jung), dar și acela este rest, rămășiță. Refuzând  atât solitudinea cât și contopirea „umbrelor”, eul liric și-ar dori aripi nemăsurate pentru a se rupe (?) de greutatea „sevelor”, de tumultul învechit al pașilor, așa cum vântul ar curăța aerul obosit (?) de freamătul (ritmic ? mereu același ?) al mării (al unei imensități necurgătoare), toate așa cum se lecuiesc (?) vechi melancolii prin dificila facere a cuvântului, dar și urmele corporale ale trecerii timpului văzute-n oglinzi, reacțiile frigului suportat, ale automatismelor născute în, poate, lungi perioade de ostilitate, când ți se pare semnificativă și reacția de abandon a celuilalt, teama lui (de el?) perpetuă, când mersul (lui, al altora, al tău) devine încovoiat  și atrage ideea de moarte… Acestor aspecte eroina le opune  o dragoste (sau doar consecințele ei?) ce i-a (i-au) rănit gândirea, care nu mai e acceptată. Textul și eul său liric nu mai doresc să convingă pe nimeni, nici pe sine, nici un alt eu, nici pe cititor, respingând de acum (nu fără neașteptată ironie sau umor) orice „tu”. Poemul revine la începutul său : refuzul de a mai împăca umbrele (acum mai degrabă niște „rămășițe”), refuzul de a accepta false soluții, cele ce se repetă pe sine mereu… Iar tema, numită abia la finalul poemului „dragostea”, e reformulată ca fiind „altceva”, o „altă perspectivă” : poate tocmai poemul care se survolează pe sine.

Poemul se naște nu în așteptarea doritelor evenimente sau în trăirea lor exuberantă, ci… post festum, nu numai (mult) prea târziu, dar, uneori, doar în melancolia unor… urme de trăiri (sentimente, senzații, culori) rămase vii în memorie.

 post festum

 

lungi așteptări în nisipul vacanțelor

puful rochiei mută sensibil acul pendulei

timp ce suie din cel mai frumos gest

pe care mi-l pot aminti

când într-un foșnet grăbit

strânse pe sus lucruri și fapte adevărate

într-un galop de substanță petrec

răboinice pleoapele-n sângele meu

cu o mie de capete

o ceață de neam între umerii tăi

brațe zvelte mângâiate semințele-n lan

pasărea vie a pletelor tremură

fiartă pe crengile lungi de castan

vin radicale schimbări

fiecare cu sine monologhează

ploaia de ghinde își caută locul pe umerii mei

și-o suport

calendarul file de ceață revarsă

rochia subțire-i izbită de haine mai noi

zumzet haotice strune în scrin

încotro privești nu-ți mai vine să râzi

nu mai lucești între cer și pământ

păsări stranii pulberi galbene duse de vânt

lutul crud face bășici luminoase

alți drumeți alte degete altă poartă de vis

rochia de-adio plutește curată

n-o mai privesc n-o mai apropii de piept

soarele scapără lent risipit cât încape

într-o ilustrată timbrată cu sârg

 

(Angela Nache-Mamier, scara b apartamentul 3, Edtura Vinea, 2014, p.  66-67)

Textul, îmi zic, este structurat muzical, el trebuie lăsat să cânte și să te (în)cânte. Niciun cuvânt nu trimite dincolo de sine, survolul absolut nu acceptă – după Ruyer – nici înălțimi și nici profunzimi, ci presupune că este lăsat să răsune în valorile/sensurile pe care le articulează în text, ca și în cazul notelor muzicale, fiecăreia corespunzându-i sunetul pentru care a și fost pusă pe/în portativul-text. Ca în cazul audiției unei fraze muzicale : „în momentul în care sesizez ultima notă, – spune R. Ruyer -, trebuie ca prima să-mi fie încă prezentă”. În fraza finală, cuvintele „soarele scapără lent” trebuie să facă prezentă expresia inițială: „lungile așteptări în timpul vacanțelor”, ființa de acolo fiind aceeași cu aceea care timbrează cu sârg ilustrata finală. Desigur, unele cuvinte din text pot rămâne opace întrucât nu le putem asocia niciunui context din propria noastră experiență (cum ar fi, pentru mine, pasajul: „cu o mie de capete / o ceață de neam între umerii tăi”). Ambiguitățile pot să apară și datorită dificultăților de articulare a textului, total lipsit de semne de punctuație și folosind frecvent figura numită ingabement (DEX : „Procedeu de versificaţie, cerut de necesităţi prozodice sau de dorinţa de a evidenţia anumite cuvinte, care constă în continuarea ideii poetice în versul următor, fără a marca aceasta prin pauză; enjambement, rejet.”).

Finalul poemului e și aici (auto)ironic, diminuând tot ce ar părea patetic sau prea melancolic în autosurvol (inclusiv semnificația titlului).*

*Conform savanților (vezi, German Arce Ross, Dépressivité et troubles de la temporalité ,  articol consultat de mine on line, URL :  https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2006-3-page-323.htm),  „post festum” este numele dat melancoliei, cea de a treia din maladiile angoaselor temporalității, după „ante festum”-ul anticipărilor schizofrenice și, respectiv, „intra festum”-ul epileptic care nu recunoaște decât un prezent perpetuu. În „post festum”, angoasa față de temporalitate  e absorbită de consecințele evenimentului critic al unui „prea târziu”, cum se și traduce formula latină,  prin considerarea viitorului drept extensie a trecutului  sau, în termenii poemului reprodus supra, viața e o lungă așteptare fără sfârșit, fiind mereu ciclică.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *