Horaţiu sub nămeţi

Că nu întotdeauna cărțile își au soarta pe care o merită, bune  sau geniale, sau dimpotrivă, o dovedește proza secventă bazată, oricât ar părea de livrescă expresia, pe fapte reale. Evident, fără nici o intenție a actanților, povestea devine și un omagiu adus slujitorilor latinei în cele mai întunecate momente ale istoriei.

 Proza face parte din volumul Mehala. O poveste, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2017.

Soţul ei – un medic sever şi destul de taciturn – îi spuse doar atât: „Mi se pare cam deplasat să pleci de acasă în seara Ajunului de Crăciun… eu sunt de gardă… nu am cum să te ajut…”.

Marcia se gândi că poate cel mai potrivit ar fi un sac din rafie, chiar doi, dacă venea şi micul măhăleanţ din clasa a şasea; el era, oricum, singurul de pe strada lui cea lungă din Mehala, care învăţa la Liceul din centrul oraşului; nu mai avea părinţi, iar pe tânăra profesoară de latină o adora. Din poveştile bunicului său, bunul Petru, dedusese că astfel trebuie să fi arătat femeile romanilor: frumoase, aspre şi sobre.

Aşa ajunsese să-i dea şi numele de Marcia; cu o seară înainte, Petru îi povestise despre o anume Marcella din Roma; a doua zi, încă tulburat, silitorul elev i se adresă profesoarei cu „Doamnă Marcia…”, în râsetele colegilor; numele avea doar o consoană în plus faţă de cel adevărat. Dar rămase pe mai departe aşa.

Marcia ticlui şi o explicaţie pentru eventualitatea că avea să fie oprită de vreo patrulă nocturnă: cară lemne cu sacul. În perioada aceea orăşenii purtând în spinare material pentru încălzit, reprezentau un spectacol firesc. Dar, nu avea timp de pierdut, dacă voia să mai prindă ceva.

Fostul ei coleg din facultatea ardeleană o căutase dimineaţa devreme; era desfigurat de frică, dar încă suficient de puternic pentru a-i expune scurt şi cuprinzător cele petrecute cu o zi înainte la celebrul Liceu confesional de lângă parcul din inima oraşului: după orele prânzului, în curtea şcolii intră un camion din care coborâră, aproape de-a valma, vreo zece – cincisprezece tineri gălăgioşi. Din cabină îşi făcură apariţia şoferul şi un bărbat în pufoaică. Acesta din urmă urcă la părintele-director care tocmai se pregătea de plecare. Îl anunţă scurt şi tăios, cu duşmănie evidentă, că „s-a terminat cu porcăriile astea… de mâine nu mai existaţi…mama voastră de trădători… de trântori…”.

Profesorul încercă să-i explice faptul că în acest liceu cu tradiţie învaţă, din totdeauna, tineri de toate naţionalităţile şi confesiunile, că a dat ţării cetăţeni bine pregătiţi care au beneficiat de comorile bibliotecii. Probabil acest din urmă cuvânt îl irită profund pe omul în pufoaică.

Atunci când fostul coleg al Marciei – ajuns părintele-profesor István – tocmai intră în direcţiune, conducătorul instituţiei avea gura însângerată şi obrajii vineţi după ce, probabil, în spiritul învăţăturii pe care o transmitea, îl întorsese şi pe celălalt, fără voie însă de data aceasta. Bătăuşul îi aruncă părintelui-profesor  István o privire mânioasă; îl întrebă: „Tu cine dracu mai eşti, popo?”, după care anunţă solemn: „Ne duceţi la biblotecă să facem curat…şi să nu cumva să atingeţi vreun rahat de ăla de carte după ce plecăm, că mă întorc şi vă împuşc !”.

Spre a fi mai convingător le arătă un pistol scos din buzunarul interior al pufoaicei.

Ajunseră printre rafturile bibliotecii.

Omul cu pistolul le ordonă: „ Deschideţi, mă, ferestrele, să intre aeru ăsta curat de iarnă, mă, că pute a vechi aici, că de-aia aveţi elevi bolnavi la minte… mama voastră de ticăloşi…că-i învăţaţi prostii şi respiră toţi prafu ăsta reacţionar…”.

Cei doi se conformară. Bărbatul merse la una din ferestre şi îi chemă pe cei de jos: „Haideţi, mă, că-i treabă aici sus !”.

Aproape instantaneu tinerii năvăliră şi începură să arunce în curte sute de tomuri, dintre care cele mai multe erau în latină. Unul dintre ei veni la şef cu o grămadă de suluri mici legate cu panglici: „Tovarăşu secretar, cu astea ce fac ??” În acel moment, directorul mai avu totuşi neinspirata putere să îngaime: „Măcar astea…vă implor NU…e corespondenţa unui episcop spaniol din secolul XVI, e în latină…pergament…”.

Primi o palmă – care-i reporni hemoragia bucală – precum şi explicaţia: “Ţi-am zis, mă, să taci…roagă-te la ăla al tău de sus să-ţi ţină limba aia pe loc, până nu ţi-o smulg eu…”.

Apoi îi răspunse nedumeritului tânăr: „Păi, dacă-s atât de importante, întâi le calci în picioare să vadă şi popii ăştia şi eu, iar pe urmă le zvârli după celelalte !”.

În vreo două ore rafturile erau goale, iar curtea interioară a liceului, străjuită de nava bisericii, plină de ceea ce fuseseră până de curând comorile din care se instruiseră atâţia cetăţeni bine pregătiţi ai ţării.

Înainte de a pleca, după ce zeloşii aruncători urcaseră deja în camion, bărbatul în pufoaică, în loc de salut, le arătă celor doi dascăli în reverendă încă o dată obiectul puterii lui şi le făcu semn ameninţător cu degetul. Apoi dispăru fără urmă.

Părintele István privi în curte şi pe loc îi veni o idee pe cât de utopică, pe atât de mântuitoare, în viziunea sa: se gândi să anunţe, chiar acum în Ajunul Crăciunului, câţiva cunoscuţi curajoşi să vină în noaptea următoare la furat de cărţi; poate, odată, cugeta István, vor strânge la loc biblioteca, din cele mai felurite părţi. Îşi zise un „Doamne, ajută !” în latină, maghiară şi română pentru a-L împăca pe Dominus şi porni cu părintele-director către un medic, locatar prin apropiere.

În dimineaţa zilei ce urmă, pe când se îndrepta spre şcoala Marciei – nu o găsise acasă – constată cu adâncă mâhnire că Dumnezeu era tare supărat pe slujitorii săi şi cărţile de care se foloseau: începuse să ningă cum numai în poveştile cu Moş Crăciun se întâmplă. Nu erau însă fulgi pufoşi, ci grei, uzi, numai buni pentru a desăvârşi sminteala zilei de ieri, căci, nu-i aşa, – observă părintele-profesor István – şi Răul (îşi) are perfecţiunea Lui.

Îi relată tinerei profesoare tot ceea ce se întâmplase şi îi sugeră – ştiind-o voluntară – să meargă pe înserat la „cules” cărţi sau, mă rog, resturi din  ce va ierta zăpada care nu contenea să vină din cer.

În timp ce discuta cu Marcia, un elev îi urmărea atent. După plecarea precipitată a părintelui, micul măhăleanţ se apropie hotărât şi zise: „Doamna profesoară, eu pot să vin cu dumneavoastră… îmi aduc sania şi car şi eu un sac plin. La noi, în Mehala, poţi să lipseşti de acasă şi seara…zici că mergi la colindat, sau la derdeluş la casa popii sârbeşti !”.

Marcia luă ţinuta care-i adusese numele roman şi replică: „Băiete, îţi interzic categoric să faci aşa ceva. N-ai auzit nimic…ș i acum du-te la oră !”.

După lăsarea deplină a întunericului, pe când lumea aştepta să vină Moşul – atât cât putea să o facă atunci – neînfricata profesoară  păşi cu prudenţă în curtea marelui liceu confesional. Ninsese frumos toată ziua, dar dezastruos pentru ceea ce căuta ea. O movilă albă era indiciul clar că acolo trebuie scormonit.

Nu era nimeni, sau, cel puţin, aşa părea.

Când se apropie de grămada înzăpezită, dintr-o nişă apăru elevul ei din Mehala. Trăgea după el o sanie pe care era aşternut un sac gol. Marcia îi spuse aproape în şoaptă „ Hai, să ne grăbim… punem ce apucăm…”.

Zăpada îşi făcuse deja efectul, mai ales printre cărţile aflate deasupra, aşa că încercau să ajungă mai jos; din câteva frumoase volume de oratorie latină curgeau foile şi apa. Se găseau însă şi exemplare aproape integre, dacă nu chiar uscate. Atât Marcia cât şi discipolul îndesau în saci, la întâmplare, tot ce mai putea fi citit. Curând însă nu mai avură loc. Între timp ea îi zise: „Să le duci acasă şi să le pui bine… poate odată, când ai să le răsfoieşti, nici n-o să-ţi vină să mai crezi de unde le ai…”. El îi promise că aşa va face.

Se pregăteau deja să plece; el mai cotrobăi pe sub grămadă şi scoase un volum intact pe care i-l arătă profesoarei; în întuneric se putea desluşi totuşi Horatius- Carmina. Ode. Avu o tresărire dureroasă; îşi amintea de oda în care poetul privea neaua grea a muntelui, însă de lângă focul din cămin şi cu vinul în pocal; şi, pentru că bunul Petru îi povestise nu demult că şi cărţile au suflet, sau aşa ceva, îi spuse profesoarei: „Doamna Marcia, da’ vă daţi seama ce frig i-o fi lui… lui Horaţiu, aşa… sub nămeţi…”.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *