Vighi-Marineasa: Maiorul şi caii de Sântoader

DANIEL VIGHI & VIOREL MARINEASA

vighi marineasa ok

Continentul gri

În toamna târzie de noiembrie a anului 1965, maiorul Coșeru primește știri mistice din proza Sofiei Arcan, de la Bolovan Nicolae, în casa conspirativă cu numele Neagu Ioan.

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

_

În numărul 10 al revistei „ORIZONT” aflat în pregătire a fost respinsă de către DREPT (?) o schiţă a SOFIEI ARCAN, care are un conţinut mistic şi care se pare că a fost introdusă în revistă prin intermediul lui SORIN TITEL şi  I.A.

In conţinutul schiţei, în esenţă sînt povestite următoarele: trei fete torc într-o moară în seara Sf. TOADER. Aud bătăi în fereastră, ezită să deschidă, dar pînă la urmă deschid, iarîn încăpere intră trei feciori frumoşi cu copite de cal. Dimineaţa fetele sînt găsite moarte, cu urme de copite pe piept.

26.11.1965.                    „N.BORLOVAN”

 

OBSERVAŢII:

Agentul a furnizat nota ca urmare a sarcinei avute de a ne semnala despre lucrările literare ce sînt respinse din cauza conţinutului lor necorespunzător, de către Direcţia Presă şi Tipărituri.

În continuare, agentul are sarcina de a stabili şi alte cazuri în care SORIN TITEL şi I.A. susţin publicarea unor lucrări cu conţinut dubios.

ss.Mr. COȘERU IOAN

 

După informațiile mistice de Sân Toader, organele sunt interesate de lupta bătrânilor staliniști din epoca proletcultului cu aroganța noii generații, care își dorea  mai multă literatură, tot așa cum astăzi unii fani ai democrației clamează nevoia „imperioasă” de „mai multă Europă”. În aceeași Notă apare, straniu și metafizic, așa cum l-am cunoscut la senectute, doctorul Pamfil, ca o ”voce de dincolo de mormânt”. Desigur că maiorul Coșeru se autosesizează, la fel ca în cazul cailor lui Sântoader.

 

TENSIUNI ESTETICE ŞI MÂNCĂTURI DOMESTICE

 

Notă Informativă

 

Cenaclul literar al Filialei Uniunii Scriitorilor din Timişoara şi-a reluat activitatea în acest an în urma unei şedinţe a biroului filialei, la care au luat parte şi cei din fosta conducere. S-a analizat activitatea de anul trecut, nu numai printr-un referat citit de M. ȘERBĂNESCU, cît şi prin discuţiile urmate, care au fost mai la obiect şi mai critice decît referatul luiAL. JEBELEANU, cel care a condus şedinţa.

TRAIAN L. BIRĂESCU, mai întîi, apoi RADU THEODORU şi ANDREI A. LILLIN, mai vehemenţi, au spus că activitatea vechii conduceri a fost compromisă de spiritul de gaşcă a luiNICOLAE CIOBANU, de aroganţa lui şi de lipsa-i de orice tact. Unele şedinţe ale cenaclului au fost regizate pentru a-i declara geniali pe unii tineri ce abia au început să scrie, şi se consideră deja mari scriitori.

CIOBANU a ridiculizat observaţiile critice ale unor membrii mai vechiaicenaclului, trimițîndu-i – după expresia folosită de RADU THEODORU „la plimbare”,căci reprezentau chipurile – concepţii retrograde, birocratice lozincarde. Se părea aluzie la şedinţa în care a citit HORIA GUIA şi unde AL.JEBELEANU şialţiiau fost „puşi la punct” ca de la catedră, de CIOBANU.        Astfel de şedinţe de tămîiere necondiţionată au mai fost, din păcate.

Printre alţi tineri scriitori despre care s-au pomenit la această şedinţa deanaliză a muncii, a fost criticatşi SORIN TITELpentru tendinţelesale extravagante în literatură.

La cele două şedinţe de cenaclu de la început s-au citit versuri de HARALAMBIE ŢUGUI şi o nuvelă de M. ȘERBĂNESCU. N-au participat decît la prima şedinţă tinerii. Mulţi sînt la armată.Discuţiile cele mai interesante şi mai pline de controverse au fost la şedinţa inaugurală. La sfîrşit a luat cuvîntul şi dr. PAMFIL – invitat mi se pare de RADU THEODORU – a cărui poziţie în problema poeziei deosebită de cultură, aproape fără legătură între una şi alta, este o concepţie idealistă despre artă.

Însuşi începutul intervenţiei sale a fost ciudat, fiindcă acest valoros medic psihiatru, care a scris probabil pe vremuri şi el versuri – spunea că el este „un glas dincolo de mormînt”. Poate că a fost o expresie figurată, metaforică, menită să impresioneze – de altfel a vorbit foarte frumos şi cuceritor – însă faptul că dădea poeziei ca şi muzicii un loc privilegiat în conştiinţa oamenilor, o valoare misterioasă şi fără contigenţă pînă chiar şi cu cultura, a stîrnit reacţiunea impulsivă a lui VTCTOR IANCU, conferenţiarul de la filologie, care s-a simţit dator să-1 contrazică pe dr. PAMFIL, justificînd că dînsul nu putea concepe cultura drept o ficţiune, cum reieşea din cele spuse de dr. PAMFIL. VTCTOR IANCU a făcut propunerea să continuie discuţia într-o viitoare şedinţă a cenaclului, dacă PAMFIL s-ar arăta dispus să-şi pregătească argumentele tezei pe care o susţinea.

Se pare că sînt puţine şanse ca acest lucru să se realizeze, deşi PAMFIL a mai participat (fără să vorbească) la şedinţa cînd a vorbit profesorul G. IVĂNESCU.

 

Timişoara la 23 noiembrie 1965

  1. ” TRAIAN „

 

OBSERVAŢII

Agentul este recent recrutat, iar notaprezentă este prima după recrutare.

Conform discuţiilor avute anterior, în procesul recrutării, s-a stabilit că agentul să ne informeze despre activitatea, manifestările şi comportarea pe care o au unele elemente cu trecut dubios ce frecventează cenaclul literar din Timişoara.

 

CARTEA SAU CURTEA?

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

 

Vă informez că piesa alăturată „Cartea[i] interioară”, de Sorin Titel, a fost amînată de la publicare din nr. 10 al revistei ”Orizont”, de către Direcţia Presei. Aceastapiesă e scrisă în maniera fidelă a unor lucruri dinteatrul occidental.

 

28.11.1965      ss.”Bolovan”

 

OBSERVAŢII

Numitul Sorin Titel, redactor la revista”Orizont”şi scriitor seafla în atenţia organelor noastre ,întrucît a fost semnalat cu unele manifestări duşmănoase şi că unelelucrări literare proprii au conţinut negativ sub aspect politic.

Agentul are în continuare sarcina să ne informeze despre manifestările duşmănoase aleacestuia şi lucrărileliterare ce le crează cu conţinut negativdin punct devedere politic.

Se va verifica la Dir. control presa și tipărituri

Mr.Coşeru I.

 

Cu ocazia acestei întîlniri, s-a revenit asupra sarcinilor date, atunci, cînd sîntşi unele elemente pe care va trebui să le aibe în atenţie, cum sînt CIOBANU NICOLAE, TITEL SORIN, C. D., Ș. F.

Aspectul semnalat legat de dr. PAMFIL va fi exploatat în cadrul unui raport ce se pregăteşte pentru M.A.I. Direcţia III-a Bucureşti.

maior Coşeriu Ioan

 

                                            UN NOU VENIT ÎN ECHIPĂ: T.N. ALTĂ STOFĂ

 

NOTA INFORMATIVA

 

SORIN TITEL este poate cel mai talentat prozator tînăr din Timişoara, e însă un om foarte nemulţumit sufleteşte – are prea multe complexe faţă de femei – și se îmbată foarte desși stă prea mult la cafenele; cel puţin aşa îi merge faima. Beţiile sale sînt împinse pînă lainconştienţă, îşi pierde repede firea şi nu-şi mai aminteşte ce a făcut. Are tendinţa de snobism literar şi cu ocazia unei lecturi la cenaclul filialei Uniunii Scriitorilor, a declarat ritos, că pe el l-au îmvăţat să scrie Faulkner și Hemingway, nu Ion Agîrbiceanu. Oricît de „minor” ar fi însă Agîrbiceanu, eleste un scriitor realist și multe ar fi pututînvăţa chiar și Titel privitor la realităţile sufletului românesc de la Agîrbiceanu.

Se pare că sensibilitatea extrem de ascuţităa lui Sorin Titel îl face să trăiască în mod exagerat şi să aibă reacţiuni de copil care vrea să epateze, fiind el însuşi ovictimăa propriilor lui iluzii și aspiraţii. De aci o dispoziţie permanentă către bravadă – cultivată poate de unii „prieteni” interesaţi – şi o copilărească stare de alarmă interioară ce-l face extrem de susceptibil.

 

OBSERVAŢII

Materialul a fost obţinut de la sursa TN luată în atragere treptată la colaborare.

Scriitorul Sorin Titel ne-a fost semnalat cu manifestări duşmanoase, și adept al unor teoriiliteraredubioase. Sursa s fost instruită ca în continuare să ne semnaleze despre activitatea, legăturile şi comportarea lui Sorin Titel, îndeosebi cea din cadrul cenaclului literar Victor Vlad Delamarina, pe care-l frecventează.

Mr. Coşeru I.

 

Notă informativă

 

Sursa a stat de vorbă cu pictorul (inginerul chimist) R. C., care este prieten şi frecventează apartamentul lui TITEL SORIN.

  1. a spus sursei că acolo se mai întrunesc R. COTOŞMAN, fiul dr. PAMFIL, PUIU COTRUȘ (cînd e la Timişoara)DAMIAN URECHE cu EUGENIAGOGA (soţia sculptorului GOGA cu care se zicecă e în relaţii sentimentale), PETRUȚ FLORIAN, CLAUDIA LĂZĂRESCU, ANGHEL DUMBRĂVEANU (uneori), MANTA  a cărui soţie e ZAIRA[ii], artistă la Teatrul de păpuşi.

Sursa a aflat că în locuinţa lui SORIN TITEL se bea foarte mult şi se discută artă.

 

Timişoara la 26 iulie 1966

  1. ” DIANA POPESCU „

 

OBSERVAŢII

Numitul TITEL SORINredactor la revista „ORIZONT” şi poet (sic!), este urmărit în dosar de verificare fiind suspect de activitate de diversiune ideologică în domeniul artei, iar celelalte elemente care aparîn notă sînt legăturile acestuia. Agenta are în continuare sarcina de a ne informa despre caracterul legăturilor dintre aceste elemente şi în acest scop a fost instruită concret asupra discuţiilor ce trebuie să le poarte cu C. R.

 

Nota în copie la dosarul de verificare

maior Coşeriu Ioan

 

 

[i]    Curtea, probabil (n.n.)

[ii]   Eroina romanului lui Cătălin Dorian Florescu

Articolul a fost publicat în versiune primă în revista Orizont. Multumim autorilor pentru permisiunea de a-l reproduce.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *