VIGHI-MARINEASA: Autodenunţuri şi denunţuri mutuale

DANIEL VIGHI & VIOREL MARINEASA

vighi marineasa ok

Continentul gri

Denunțul lui D.V.: Declar cu mâna pe inimă în fața publicului cititor, ca şi în fața  ofițerilor Coșeriu Ioan sau Indrei, faptul că nu am avut știință de numitul Florian Petruț, care apare în Nota informativă de mai jos, decât sporadic, din spusele poetului Gheorghe Pruncuț, știut și sub numele neconspirativ Umbră Veche, care, la birtul Oltul, căruia îi spuneam Alutus, deși era frecventat de lume sărmană, căruțași și navetiști, sau la restaurantul Șari-neni, fost pe vremuri stabiliment, sau în grădina de vară Cina, îl pomenea prin anii 80 pe Florian Petruț, denunțat  de informatorul Nicolae Bolovan,

în casa conspirativă ”Neagu Ioan”, domnului tovarăş ofițer Coșeriu. Despre numitul poet declar că nu știu nimic, doar în bețiile literare mai sus pomenite, de mai multe ori, la momente de lirism alcoolic peste măsură, numitul Umbră Veche îl pomenea pe elementul Florian Petruț cu denumirea ”maestrul meu Florian”, din care deducem respectul și admirația poetică pe care i-o purta. Tot în acele momente, Gheorghe Pruncuț-Umbră Veche recita din creația mai sus numitului versuri cu simțire romantică și de format neoromantic, dintre care unul a rămas celebru și a fost adesea citat în diferite momente de beții și strigăte literare de poetul E. B. sau de prozatorul V. M., care, cum îl auzea, dădea din cap satisfăcut, cu toate că-l știa de multă vreme. Versul ”Vine primăvara, domnilor creștini” declar că ne-a însoțit de multe ori în agapele noastre certate cu morala. Pe lângă versul acesta mi-a mai rămas în memorie altul, care îi urma la unul sau două rânduri distanță – ”Îmi ruginesc arhanghelii-n vopsele” –, vers pe care Umbră Veche îl rostea cu asemenea patos că întorceau capul căruțașii și navetiștii de la mesele din jur, altfel cu totul nesimțitori la simțirile poetice și răzvrătit religioase ale oricui i-ar fi deranjat din ale lor. Pruncuț se pricepea însă ca prin recitarea afund simțitoare a versurilor maestrului său Florian Petruț să le stârnească admirația care se concretiza cu o vodcă mică plătită de aceștia în folosul numitului poet, zis, așa cum am declarat deja, Umbră Veche. Vă dați seama, dragi cititori și ofițeri, că am fost cu atât mai surprins să constat că numitul Florian Petruț fusese amic cu Sorin Titel sau cu pictorul Roman Cotoșman și participa cu ei la agape cu studenta Claudia L., așa cum rezultă din următoarea Notă. În ce mă privește, declar cu mâna pe inimă că îl socoteam pe acest Florian Petruț un amărăștean autodidact cu talent liric, trăitor prin bodegile mai înainte pomenite.

 

Denunțul lui V. M.: Recunosc că nu m-am mulţumit cu aserţiunile colegului de simbioză şi că am săpat mai adânc. Aşa că am dat peste blogul domnului Artemiu Vanca, unde se precizează că Florian Petruţ s-a născut în 1939, în satul Serghiş din Bihor. A copilărit la Bănişor, localitate sălăjană, unde i-a avut ca învăţători pe părinţii domnului Vanca. Şi-a continuat şcoala primară în comuna Unip din judeţul Timiş. (Cred că nu e deloc întâmplător că aici a văzut lumina zilei discretul, dar insinuantul polihistor Remus J., cel ce, în anii 70-80, ţinea morţiş să-i înveţe pe tineri greaca veche, în loc să-i îndemne către aprofundarea tezelor de o inestimabilă valoare ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu.) A absolvit cursurile Liceului C.D. Loga din Timişoara, apoi a studiat la Facultatea de Filologie a Universităţii din acelaşi oraş. Amestecându-se în mişcările studenţeşti din 1956, a făcut puşcărie politică până în 1962. Acolo şi-a „scris” în minte poeziile. În anul 2004,  Artemiu Vanca publică primul număr al anuarului Bănişor. Florian Petruţ, ca „fiu al satului”, apare cu poemul Imn, pe care, om cu memorie exersată, l-a dictat la telefon. Iată un fragment: „Mâine dacă prind putere/ Mă întorc cu prima rată[i]/ Şi de-om merge şi la şcoală/ Tu cu flori să-mi umpli banca/ Poate vine domnul Vanca/ Poate vine doamna Vanca/ Să le dăm câte-o petală/ Că mai mult nu ştiu să ducă/ Mâna le-a ajuns firavă/ Precum firul de otavă/ De la iea ta, fătucă.”  A murit în 2008, în Bucureşti.

 

 

 

 

 

Copie           Strict secret

Problema:

Sursa: ”Nicolae Bolovan”

Casa: ”Neagu Ioan”

Data: 24 februarie 1966

 

 

Nota informativă

 

 

Sursa vă informează că în seara zilei de 22 februarie 1966 a fost în vizită ca invitat la SORIN TITEL unde era organizat un jur, unde au mai participat și C. R., COTOȘMAN, FLORIAN PETRUȚ, studenta CLAUDIA L. de la filologie, plus trei fete și un băiat, studenți la medicină, ale căror nume sursa nu le-a reținut. Pînă la orele 11.00 s-au consumat băuturi și s-a dansat.

După aceea au început discuțiile despre literatură, la care a asistat și SORIN TITEL, purtate de către COTOȘMAN și PETRUȚ FLORIAN.

În cadrul discuțiilor COTOȘMAN a spus următoarele ”Singurul mijloc de comunicare este alcoolul în această epocă de alienare”. La un moment dat R. referindu-se la literatura de după 23 August (1944 n.n.) a afirmat în mod ironic cu paharul ridicat ”trăiască poezia după 23 August arătînd spre sursă[ii] și FLORIAN PETRUȚ .

Numitul PETRUȚ FLORIAN i-a ripostat spunîndu-i că o să scoată el un roman autobiografic de o să-i bage pe toți în buzunar. Despre acest roman nu vrea să spună nimic pînă nu este gata.

Sursa a plecat pe la orele 01.00, iar restul au rămas pînă la ora 03.00 noaptea.

Timișoara la 22 februarie 1966

  1. ”Nicolae Bolovan”

 

OBSERVAȚII:

 

Dintre elementele semnalate în notă numiții SORIN TITEL și PĂTRUȚ FLORIAN au deschise lucrări de verificare prealabilă fiind suspecți că dețin ”scrieri de sertar” și avînd concepții dubioase în ce privește interpretarea fenomenelor literare contemporane.

 

INSTRUCȚIUNI:

Deoarece a rezultat din mai multe semnalări că la domiciliul lui SORIN TITEL se întîlnesc  o serie de elemente dubioase, agentul a fost instruit să frecventeze și el mai des pe acest element.

Cu prilejul vizitelor ce i le va face, va stabili în continuare ce elemente participă la aceste întruniri, discuțiile ce au loc și scopul pentru care SORIN TITEL polarizează în jurul său aceste persoane.

 

MĂSURI:

 

Nota în copie va fi exploatată la lucrările de verificare prealabilă privind pe numiții SORIN TITEL și PĂTRUȚ FLORIAN

maior Coșeriu Ioan

 

a.c. Ötvös Ecaterina

 

Să nu lauzi fără să te asiguri

Denunțul lui D. V.: Declar cu toată sinceritatea de care sunt capabil și în fața stimaților cititori, ca la o anchetă condusă de însuși ”tov. Adjunct al Ministrului General-Maior STOICA CONSTANZIN (sic!)”, aşa cum rezultă din „Procesul Verbal în urma căruia s-au scos din Dosarul Poetul privindu-l pe SORIN TITEL”, că nu-l cunosc deloc pe subiectul următoarei Note informative, elementul-poet GUIA HORIA, scos ”din producție” și trimis pe teren ”în probleme cultură” (sic!). Faptul mi se pare cu totul ciudat, aflăm că munca elementului-poet este la Cinema Melodia. Sunt de acord să dau declarație încrucișată și, dacă este nevoie, față în față (așa cum cere doamna Elena Udrea în zilele noastre) cu numitul V.M., pentru aflarea adevărului în privința numiților poeți PETRUȚ/Pătruţ FLORIAN și GUIA HORIA.

 

Declarația lui V. M.: Remarc în treacăt lipsa de chef şi de consistenţă a denunţului lui D.V., fapt ce lezează prestaţia noastră mutuală. Poetul-muncitor Horia Guia, originar din Anina, nu s-a ridicat, se pare, la nivelul aşteptărilor conducerii de partid, înhăitându-se cu alde Sorin Titel şi Nicolae Ciobanu. Despre Horia Guia, cel ce se caracteriza ca fiind „pungaş bătrân cu inimă de aur” (vezi George Lână, revista Forte, 23.09.2014), ştim că a publicat un singur volum în timpul vieţii (Tulburarea nisipului, Facla, 1983) şi că a lăsat în manuscris drame şi romane.

În privinţa lui Florian Petruţ, mă miră omiterea de către D.V. a versurilor sale emblematice, revendicate de subterana literară timişoreană: „Mă simt în cimitir precum acasă/ Aicea toate sunt mereu ca la-nceput…” În privinţa confruntării în cruciş, aceasta nu cred că mai e actuală, din moment ce am recurs la punerea faţă în faţă a blogurilor Artemiu Vanca şi Diana Petruţ. Drept care i-am dat telefon celei din urmă şi am aflat că o parte din memorialistica (romanul autobiografic?) unchiului său a apărut la începutul anilor 90 în revista Avanpost, condusă de Petre Anghel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema artă, știință și cultură

Primit: Cpt. Borcea Aurel

Sursa: ”Oprescu Radu”

Data: 10.03. 1966

Casa: ”Dumitrescu”

 

Notă informativă

 

Referitor la GUIA HORIA în ultima perioadă a fost scos din producție de către Comit. Reg. de cultură și artă Banat, fiind trimis pe teren în probleme cultură. De circa o săptămînă, deci cam de la începutul lunei martie a.c. GUIA H. S-a întors de pe teren, reluîndu-și munca în cadrul cinemtografului ”Melodia”.

În discuțiile purtate cu GUIA HORIA asupra poeziilor scrise de dînsul asupra unor materiale pe care vrea să le publice, cît și asupra unor materiale pe care le are acasă nepublicate, rezultă următoarele:

Afirmativ, are poezii trimise izolate, cît și în volum la mai multe edituri / Editura Tineretului București, editură din Iași, etc., / și care în curînd vor apărea sau sînt în curs de discutare. În ce privește poeziile ce apar în localitate, acestea apar dar mai rar întrucît-afirmativ-întîmpină greutățile din partea unor persoane nenumite din cenaclul literar care nu privesc cu ochi buni promovarea tinerelor talente. Despre Ciobanu Nic. și Sorin Titel vorbește în termeni elogioși. Privitor la materiale nepublicate se pare că are multe întrucît scrie zilnic balade cu caracter popular-folcloric la zi, dar pe care le țin, așteptînd să-i apară cele trimise actual la edituri.

La cererea noastră de a vedea aceste scrieri sau a vorbi despre ele, a refuzat pe considerentul că nu sînt date pentru a fi citite de personalități competente, etc. De multe ori se contrazice. În general cultivă prietenia scriitorilor, oamenilor de cultură și artă, profesori, prof. din cadrul universității.

 

  1. ”Oprescu R.”

 

OBSERVAȚII:

Nota a fost dată în urma sarcinei trasate. Numitul Guia Horia este semnalat în anturajul scriitorilor Nic. Ciobanu și Sorin Titel, urmăriți la noi prin lucrări de preverificare.

 

INSTRUCȚIUNI:

Agentul a fost instruit de a discuta în continuare cu acesta, căutînd să afle care sînt persoanele de la Uniunea Scriitorilor de la Timișoara, care îi pun piedici și în ce constau aceste piedici. De asemenea să discute referitor la Sorin Titel, căutînd să afle date de caracterizare a acestuia, ce părere are despre opera scrisă sau cea (sic!) ce are în lucru. De asemenea care este anturajul intim al acestuia în rîndul scriitorilor.

MĂSURI

Un exmp. al notei va fi dat la restul de mater. privind pe Guia Horia

 

Cpt. Borcea Aurel

[i]               Autobuz, mijloc de transport în comun

[ii]                      Deducem de aici că Nicolae Bolovan este poet, odată ce pictorul C.R. declară că ar fi ridicat paharul în cinstea poeziei de după 23 August și ar fi arătat spre Florian Petruț și spre sursa Nicolae Bolovan. Intenționăm ca la sfârșitul incursiunii noastre prin continentul gri să procedăm la demersurile legal-arhivistice pentru dezvăluirea informatorilor, ca să risipim suspansul  demersului nostru detectivistic. (n.a.)

Articolul a fost publicat în versiune primă în revista Orizont. Multumim autorilor pentru permisiunea de a-l reproduce.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *