Competenţa simţurilor – Jurnal ilustrat 109

[…] concepţia Vechii Academii şi a peripateticienilor potrivit căreia supremul bine constă în viaţa conformă cu natura, adică bucuria oferită de darurile naturii în limitele virtuţii. Calliphon n-a adăugat virtuţii decât plăcerea, Diodorus lipsa de durere… Toţi cei menţionaţi de mine sunt de acord asupra binelui suprem.

Jurnal 109 -1

Pentru Aristippus este numai plăcerea, pentru stoici acordul cu natura, rezultat, după opinia lor, din virtute, adică viaţa cinstită, ceea ce se poate interpreta astfel: să trăieşti cunoscând ceea ce izvorăşte din natură, să alegi ceea ce este conform cu natura şi să respingi ceea ce îi este potrivnic.

Jurnal 109 - 2

Fiindcă atribuia cea mai mare importanţă plăcerii, Epicur ar fi trebuit s-o considere bunul suprem, dacă avea în vedere aceeaşi plăcere ca Aristippus. […] Fiindcă afirmă că plăcerea este un bun în conformite cu simţurile, iar durerea un rău, el atribuie simţurilor o competenţă mai mare decât aceea pe care mi-i acordă legile mie în calitate de judecător în litigiile private.

jurnal 109 - 3

Cicero, Despre supremul bine şi supremul rău, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, pp. 83-84

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *