VIGHI/MARINEASA: Microbuzul cu minorităţi

DANIEL VIGHI & VIOREL MARINEASA

vighi marineasa ok

CONTINENTUL GRI

-episodul VIII

 

MICROBUZUL CU MINORITĂŢI

Nu lipsesc din dosarul numitului Titel Sorin efectele colaterale: bunăoară, problema minorităţilor conlocuitoare. Aceasta se impune într-un microbuz în drum spre comuna Dorobanţi. Textul este pilduitor, deşi succint. Protagoniştii sunt din domeniul artelor spectacolului îngemănate cu literatura. Nu lipsesc Anavi Adam şi Kuban Endre, care tac strategic. Nota informativă este plasată (ciudat!) la un obiectiv (sic!) „financiar CFR”, predarea se petrece în crugul iernii, în februarie, ziua 23, anul 1967. Trasul cu urechea, dublat de „provocaţia” necesară fundamentării Notei, se întâmplă cu mai gata o săptămână mai devreme, pe 18 februarie 1967. Atunci s-a consumat drumul, în comuna Dorobanţi, cu microbuzul. Nota este însoţită de Observaţii, în care apare o propoziţie de mare inteligenţă edificatoare şi profund motivaţională: „Agentul a furnizat materialul în urma sarcinilor primite”.

Vedem bine că Observaţia era menită să arate că se lucrează, că reţeaua e validă şi produce. Urmează apoi, în ordinea metodologică bine fixată prin normative, stabilirea viitoarelor sarcini care duc inevitabil la Sorin Titel, apreciat, se pare, de minorităţile conlocuitoare cu probleme. Desigur că urmarea inevitabilă a observaţiilor dublate de sarcini este aceea a măsurilor care se impun. Drept urmare, maiorul Misici Gheorghe se ridică de la birou – ni-l putem închipui cu putere ficţională făcând asta, îl putem vedea făcând tot atunci şi alte cele

  • gesturi omeneşti dintotdeauna, c’scând plictisit, aprinzându-şi o ţigaretă, plimbându- şi printre buze o scobitoare, se poate şi aşa!
  • îl putem vedea ficţional gândind o clipă (nici nu ar avea prea mult de aprofundat sarcinile care se cer reţelei!) Misici Gheorghe, maiorul, decide: „O copie la tov. Maior COŞERIU I., care are acţiuni cu SORIN TITEL şi o copie la problema naţionalişti maghiari”.

Peste două zile, în ziua de 25 februarie 1967 – am descoperit că data respectivă a căzut într-o sâmbătă -, atunci maiorul

MORTOIU AURELIAN a propus, după o matură chibzuinţă, ca „nota să fie dată la biroul IV”. Să n-o mai lungim! Iată produsul agentului „I. Olteanu”, predat la „casa Bădescu”, direct în grija maiorului Misici Gheorghe (acela care, c’scând plictisit, decide ceea ce decide referitor la sarcinile ce se impun pe mai departe):

„NOTĂ INFORMATIVĂ ^

Vă informez următoarele: In ziua de 18 februarie 1967 am călătorit cu microbuzul spre comuna Dorobanţi, împreună cu SAROSI (SAROSI EVA) care s-a prezentat că este actriţă la Teatrul Maghiar din Timişoara.

Pe drum, mi-a povestit că soţul ei, în 1956, a fost arestat şi condamnat pentru că a recitat versuri contrarevoluţionare a unor poeţi maghiari. Foarte indignată a afirmat ca să vezi, domnule, cine l-a condamnat un „judecător ungur.” Tot cu ocazia aceasta mi-a spus că dintre scriitorii români, soţul său este prieten cu SORIN TITEL şi întotdeauna este încîntat de scrierile acestuia. De faţă a mai fost profesorul FRUCHT FRANCISC (ANAVI ADAM) şi KUBAN ENDRE care au evitat să-şi exprime părerea asupra acestui fapt.” (CNSAS, dosar I 1943, vol. I, p. 60).

SE PUNE DE-O REVISTĂ

 

Cu o zi înainte ca maiorul Mortoiu Aurelian să decidă, matur şi deplin chibzuit, ca nota lui nea Olteanu ‘ ‘să fie dată la biroul IV”, adică pe 24 februarie 1967, într-o vineri, mai vine una de la mai vechea cunoştinţă, agentul Nicolae Bolovan; nea Nicu află alte cele, de pe alte meleaguri:

„NOTĂ INFORMATIVĂ

Sursa informează ca în cursul săptămînii trecute, SORIN TITEL a fost la Oradea la revista „Familia”, unde s-a întîlnit şi discutat cu G., un critic al revistei. De acolo a adus anumite informaţii despre o anumită stare alarmantă între literaţii din Bucureşti. Zicea că la „Gazeta literară” LĂNCRĂNjAN şi OPREA i-au interzis lui UT AN, redactorul şef al revistei, să mai intre în redacţie. I s­a spus ferm că va primi acasă salariul, dar să nu se mai amestece în treburile revistei. Profitînd de plecarea lui OPREA la Paris, şi LĂNCRĂNJAN rămînînd singur, UT AN a venit în redacţie şi a făcut un mare scan­dal.

De asemenea, la Luceafărul e o situaţie similară. NEGOIŢESCU, certîndu-se cu EUGEN BARBU, şi-a dat demisia. Toate acestea erau spuse de SORIN TITEL cu un ton de satisfacţie. 24. II. 1967 ss. N. BOLOVAN”

Să notăm şi noi tonul satisfăcut al urm’ritului şi să păşim mai departe pe firul timpului şi al notelor informative. Inainte însă de a ajunge altundeva, să pomenim şi intervenţia maiorului Coşeriu Ioan pe marginea producţiei lui Bolovan, care reaminteşte rezumativ că au în vedere urmărirea activităţii numiţilor Sorin Titel, Ion Maxim şi Ovidiu Cotruş. Toţi unul şi unul! Viaţa merge înainte. Bolovan informează la modul ‘ ‘concret” faptul că Ş. F., Ovidiu Cotruş şi Sorin Titel au intrat în barul de pe strada Alba Iulia. Intre timp, în redacţie, Andrei Lillin povesteşte cui vrea să asculte cum că tatăl pictorului R., care „este foarte revoltat că SORIN TITEL i-a stricat băiatul, practicînd homosexualitatea, f’cînd precizarea că de aceea proza lui SORIN TITEL nu-i la nivelul etic ce i se cere”. Aici se cuvine o paranteză: Andrei Lillin este persoana de sprijin angajată în activităţile maiorilor noştri, aşa că nu surprinde intoxicarea din îedacţie, confirmată de nea Bolovan.

„Referitor la numitul COTRUŞ OVIDIU sursa semnalează:

In cursul lunii 11 decembrie se aflau prezenţi în redacţia Orizont numiţii

cotrUş OVIDIU, SORIN TITEL, A. DUMBRĂVEANU şi sursa.

Cei de mai sus discutau pe marginea apariţiei unei reviste literare noi la Timişoara, COTRUŞ exprimîndu-şi bucuria de a se înfiinţa, deoarece s-ar muta de la Oradea la Timişoara. După ce DUMBRĂVEANU şi-a arătat scepticismul şi neîncrederea în înfiinţarea unei reviste, COTRUŞ a afirmat că se va înfiinţa precis la Bucureşti o revistă, mai bună decît Viaţa românească sau Gazeta literară, ce va fi intitulată Dacia literară, sau România literară, revistă ce va grupa pe cei mai buni oameni de litere, urmaşi ai lui BLAGA, ca ŞT. AUG. DOInAş, NEGOIŢESCU, C. REGMAN, aL. ANDRiŢoIU. A menţionat că ANDRIŢOIU a promis că la această revistă îl va lua şi pe el.

Tot în legătură cu această revistă, COTRUŞ a mai spus că ea va continua tradiţiile revistei „Cercului literar”, care a apărut la Sibiu, sub îndrumarea Iui BLAGA. Tot în discuţia de mai sus, SORIN TITEL a exprimat că noi, scriitorii, ne lăsăm părerile călcate şi nu sîntem fermi. A dat exemplu pe ŞTEFAN BĂNULESCU care vrea să facă cu N. MANOLESCU o revistă nouă la Ploieşti, şi care a scos afară din birou un secretar de partid, care încerca să propună îmbunătăţiri la un articol. Incepînd cu sfîrşitul lui ianuarie şi pînă în prezent, COTRUŞ OVIDIU se află în Timişoara, perioadă în care tot timpul a trecut pe la redacţie unde a căutat şi s-a întreţinut cu ANGHEL DUMBRĂVEANU. In cursul zilei de ieri, de exemplu, pe la 13.30 au plecat din redacţie, ILIE MĂDUŢA, A. DUMBRĂVEANU şi O. COTRUŞ. Tot MĂDUŢĂ ieri a afirmat în redacţie că sîmbătă s-au îmbătat crunt împreună cu F. şi COTRUŞ. Sursa mai precizează că într­una din zile, pare-se sîmbătă, l-a văzut pe COTRUŞ alături de SORIN TITEL şi F. intrînd pe Alba Iulia la barul de zi.

7.II. 1967

OBSERVAŢII

Numitul COTRUŞ OVIDIU, legionar condamnat, redactor la revista „Familia” Oradea este urmărit prin dosar de verificare pe linia Biroului 1.

Agentul, în calitatea pe care o are la revista „Orizont”, vine în contact cu acest element, astfel că a primit sarcina de a ne informa în permanenţă despre activitatea, comportarea şl legăturile acestui element în cadrul revistei din Timişoara.”

REVELION LA COMUN CU AUSCULTARE

 

Probleme şi la petrecerea de Revelion 1967. In 31 decembrie 1966, Walter Ulbricht negociază reunificarea Germaniei. La 1 ianuarie, anul următor, canadienii serbează centenarul Constituţiei de-i mai zice Brit- ish North America Act, prescurtat BNA Act. La noi, activitatea de supraveghere nu stă în loc nici de sărbători, nici la revelioane, serbări onomastice, petreceri.

„NOTA INFORMATIVĂ

Sursa vă informează că cu o săptămînă înaintea revelionului se iniţiase organizarea revelionului în sala mare a Uniunii Scriitorilor din Timişoara. Fiind solicitaţi toţi scriitorii şi pictorii, printre primii care s-au opus, de-a face colectivă această distracţie au fost A. DUMBRĂVEANU şi

soriN titel.

După aceea am aflat că SORIN TITEL a făcut revelionul la domiciliu cu CIPRIAN RADO VAN, COTOŞMAN, F., etc. Desigur că au mai existat participanţi preferaţi de SORIN TITEL, dar pe care încă nu-i ştiu.

13-1-67. ss. N. BOLOVAN”

„OBSERVAŢII: SORIN TITEL, redac­tor la revista „ORIZONT”, este lucrat în dosar de verificare, iar elementele semnalate sînt legăturile sale. Au rămas valabile sarcinile trasate anterior, legat de stabilirea activităţii, comportării şi legăturilor acestui element. Nota la dosarul de verificare. ss. I. Coşeriu”

Articolul a fost publicat în versiune primă în revista Orizont. Multumim autorilor pentru permisiunea de a-l reproduce.

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *