VIGHI/MARINEASA: OBSESIA PASTERNAK

DANIEL VIGHI & VIOREL MARINEASA

vighi marineasa ok

CONTINENTUL GRI

episodul al VI-lea

 OBSESIA PASTERNAK

În data de 28.08. 1967, agentul Drăghici Ioan predă o notă informativă, în casa cons­pirativă Coris, tânărului căpitan Indrei Ion asupra problemei „legionare”, conexă urmă­ririi unui prieten al lui Sorin Titel, pe nume Traian Anderca. În rezumatul dactilografiat se menţionează faptul că sursa l-ar fi cunoscut pe Sorin Titel cu ani în urmă, la filiala Uniunii Scriitorilor din Timişoara. În prezent, Sorin Titel lucrează ca redactor de proză la revista „Orizont”. Iniţial a fost simpatizat în cenaclu şi considerat un posibil viitor talent. După ce i s-au publicat însă trei volume de proză, o parte dintre membrii cenaclului s-au detaşat de el, deoarece „le consideră a nu fi pe linia tradiţiei prozei româneşti datorită felului modernist cum sunt scrise.

La început a fost criticat de Cioban(u) Nicolae, însă ulterior ştiu că sunt în relaţii bune. Despre Sorin Titel se vorbea că este dezordonat, el pierde manuscrisele, iar cu ocazia unei vizite la sursă a luat spre publicare un fragment de roman (pentru a fi) tipărit în Orizont, însă a pierdut o parte din acesta. Relaţii, în general, le are cu unii scriitori tineri, cu care frecventează restaurantele trecând totdeauna (ca fiind) lipsit de bani, uneori neavând bani nici să- şi plătească cotizaţia la sindicat”.

SCENE DIN VIATA DE CENACLU

În 15 iunie acelaşi an, într-o altă casă conspirativă, „Drăgan”, sursa Vladimir Ioan îi dă o notă informativă maiorului Bozeşan Iosif:

„Sursa, potrivit instructajului primit, informează următoarele :

In şedinţa Cenaclului literar de la revista „Orizont” din ziua de 14 a avut loc închiderea activităţii pe perioada de vară, prin discutarea volumului Iluminările mării de Anghel Dum- br’veanu. In prezidiu, Sorin Titel, autorul şi criticul Ş. F. Criticul F. a citit o cronică despre acest volum de poezii, care va apărea în revista „Orizont”. A caracterizat poezia lui Anghel Dumbr’veanu drept o poezie calofilă, exotică, plină de rafinament col- oristic, iar pe poet drept un apollinarist.

Tirioi l-a caracterizat drept un poet senzorial şi senzual, nu în sensul vulgar, ci frumos al cuvântului, spunând că poetul simte nevoia să exprime «senzaţia», nusentimentul, imaginea. A făcut remarca unui abuz de epitete, care repede se pot învechi.

Tov. Jebeleanu face remarca unor îm­prumuturi ale poeziei noastre contemporane din aşa numita literatură ‘ ‘calofilă” şi ‘ „zero- gradistă”, la modă în Franţa prin literatura lui Sartre acum 20 de ani. Acum aceasta e depăşită. Filozofia lui Sartre, precum şi moda literaturii la „zero grade”, lipsită de senti­mente, de imagini, nu mai e actuală acolo, dar se vede că la noi acum devine la modă.

Recunoaşte lui Dumbr’veanu un mod propriu de stil şi tonalitate, care este cea nostalgică. Face abuz de neologisme. Poezii graţioase.

Onescu, student an V, face analiza câtorva poezii remarcând o «voluptate a culorilor».Levin, critic, remarcă tehnica poetului de a îmbina epitete spirituale unui fapt material:«materializează sentimente şi spiritualizează elemente materiale”. Poezia lui A. Dumbr’veanu are intuiţia unei «zone transreale». Sorin Titel, prezidentul cenaclului, invitînd la cuvânt, spunea: «mă inhibă terminologia asta şedinţomană la discutarea unei opere literare, parcă ar fi o traducere din ruseşte». Vorbind despre A n g hel Dumbr’veanu a spus «îmi sunt dragi poeţii în ipostaza melancolică».

În încheiere, poetul Anghel Dumbră- veanu, ţinând cont de criticile aduse şi de asocierile care s-au făcut între poezia lui şi prerafaeliţi (Le vin) (…), se consideră un poet care trăieşte mai mult în vis, în fantezie — în acea zonă trans-reală după cum a re­marcat Levin (…).

OBSERVATII:

Agentul a participat la şedinţa cenaclului ca urmare a instructajului făcut anterior.

Sorin Titel este lucrat în acţiune, iar Țirioiu este în atenţia tov. Mr. Coşeriu Ioan.”

PE URMELE CĂRȚII, PRIN CASE CONSPIRATIVE

 

Cu trei zile înainte, pe 12 iunie 1967, în cadrul obiectivului Financiar-CFR, agentul Ion Olteanu se întâlneşte într-o altă casă conspirativă, („B’descu”), a doua într-o săptămână şi a treia în cursul verii, de data asta cu maiorul Misici Gheorghe. Aşadar, până acum au participat la acţiune ofiţerii: căpitan Indrei Ion, maior Coşeriu Ioan, maior Bozeşan Iosif şi maior Misici Gheorghe. Putem astăzi să evaluăm, chiar dacă fugar,

câţi oameni, câte case, câte salarii pentru nişte fleacuri.

La obiectivul Financiar-CFR este reluată căutarea cărţii Doctor Jivago de Boris Pasternk, care punea în pericol siguranţa naţională. Scriitorul Ş. F. îi spune sursei că nu se mai află în posesia ei, „afirmând că a dat-o unui prieten din Turnu Severin şi că nu mai ştie ce s-a întâmplat cu ea”. De altfel, cu încă o săptămână înainte (8 iunie), harnicul agent Nicolae Bolovan îl informează pe maiorul Coşeriu că a iniţiat „o discuţie cu Sorin Titel în casa acestuia despre cartea Dr. Jivagov (sic!) de Pesternak (sic!), exprimându-mi regretul că nu mi-a dat-o s-o citesc în vremea când această carte se afla în biblioteca lui Sorin Titel. Acesta a spus că nu e cartea lui, ci a lui Cotoşman, care a vândut-o lui Ş.F.

E de menţionat că recent i-a apărut lui Sorin Titel o culegere de povestiri, Valsuri nobile şi sentimentale, în care există nuvela Soare pentru fiecare, ce a apărut la Moscova ca o selecţie din proza scriitorilor contem­porani de la noi, nuvela ce a dat şi titlul culegerii. ”

SPECTACOLE. MĂRTURII, TEMERI, OBSESII: UN RAPORT OLOGRAF

 

La filele 31 -34, de-a lungul a patru coli ministeriale, căpitanul Boieru/Bocea (?) A.[1] întocmeşte un raport cu textul următor:

„În ziua de 2 septembrie 1967 m-am deplasat la locuinţa numitului F. I. din strada Gheorghe Doja, nr. 50 în scopul purtării unei discuţii cu el în legătură cu apariţia unor publicaţii interzise (aduse din Occi­dent) şi care se află în posesia numitului Sorin Titel scriitorul urmărit de organele noastre prin acţiune informativă.

Întrucât criticul F. I. mă cunoştea deja a acceptat să discute cu mine manifestând multă bunăvoinţă în acest sens. La început s-a discutat despre unele piese de teatru ale scriitorului decadent francez Genet („Sub supraveghere”, „Balconul” şi „Cameristele”/ „Servitoarele”). Despre acest scriitor numitul F. I. a spus că nu a citit nimic de el însă a auzit câte ceva de la alţii în special de la Sorin Titel atât despre biografia scriitorului cât şi despre opera sa. A fost contrariat când a auzit că o piesă a lui Genet „Sub suprave­ghere” a fost pusă în scenă la Teatrul Ger­man menţionând că acest lucru se poate face numai după ce în prealabil se analizează oficial în mod critic această operă şi numai după aceea să se lucreze cu ea pentru a preîntâmpina transmiterea unor idei greşite despre viaţă şi societate marelui public.

Discutând apoi despre unele lucrări ale lui Eugen Ionesco ca „Theâtre” „L’Improm- ptu de l’Alma” „Le nouveau locataire”, „Le maître”, „La jeune fille â marier” şi altele a spus că a văzut toate aceste cărţi în biblio­teca redacţiei „Orizontul” (sic!) din Ti­mişoara.

Despre cărţile „Les fruits d’or” de N. Sarraute, „Le visionnaire” de Julien Green, „The The Twentieth Century” (apărut în limba engleză) F. I. a spus că nu ştie nimic.

Despre volumul „La maison de rendez- vous”[2] a afirmat că l-a citit împrumutând-l de la Sorin Titel în care este vorba de un reportaj din Honkong (sic!).

Referitor la periculozitatea unor astfel de publicaţii numitul F. a răspuns că aceasta depinde de persoana care le citeşte în ce măsură poate analiza aceste opere în mod critic sau să urmărească la ele tehnica scrisului unui roman sau altul. A adăugat că pe Sorin Titel îl preocupă mai mult problemele de tehnica naraţiunii decât naraţiunea înseşi (sic!).

Rugându-l apoi să-mi spună câte ceva despre opera lui Pasternak Dr. Jivago F. a spus că are această carte din care a citit 200 pagini şi într-adevăr are un conţinut anti­comunist. Însă a mai spus că unele poezii ale lui Pasternak au apărut şi în revista „Orizont”.

La întrebarea mea dacă mi-o poate împrumuta[3] mi-a răspuns afirmativ însă ceva mai târziu deoarece cartea în prezent se află acasă la părinţii săi la Turnu Severin.

În acest sens i-am dat numărul de telefon pentru a-mi fixa o întâlnire cu care ocazie îmi va da spre citire cartea Dr. Jivago.

În cadrul discuţiilor purtate despre Sorin Titel (în prealabil s-a discutat şi despre alţii) a menţionat că întradevăr (sic!) la domiciliul său se adună mulţi tineri în special studenţi citindu-se şi comentându-se unele cărţi mai mult scrise în limba franceză. Sorin Titel spune celor cel audiază că cu ani în urmă aceste publicaţii au fost interzise în ţara noastră însă acum nu mai sunt şi că ele pot fi procurate direct din Franţa (prin poştă). La întrebarea mea dacă aceste discuţii au şi nuanţe politice F. a răspuns că nu au ci numai de ordin literar.

De asemenea la unele aluzii ale mele că niciodată Sorin Titel nu a fost văzut cu o fată a răspuns că îşi dă seama că despre el se vorbeşte că ar fi homosexual însă el este convins că nu este, lucru constatat de el întrucât cu ani în urmă o perioadă de două luni au locuit împreună în aceeaşi cameră.

În concluzie l-am rugat să păstreze toată discreţia celor discutate pentru care m-a asigurat şi a spus că cel târziu o săptămână va pleca definitiv din Timişoara la Craiova unde i s-a asigurat un post de redactor la publicaţia „Înainte” fiind prieten cu Ilie Purcariu, redactorul şef.”

[1] Numele acestui ofiţer este greu desci­frabil, vom încerca să-l îdentificăm pe parcur­sul investigaţiei. De altfel, din Raport apare ca fiind un amestec ciudat: spre exemplu scrie corect titlurile în franceză şi engleză, are o ortografie în general bună, în schimb pune rar semne de punctuaţie sau face greşeli greu explicabile, cum ar fi numele oraşului Hong-Kong.

[2] Roman de Alain Robbe-Grillet, apărut în 1965; acţiunea se petrece în Hong-Kong.

[3] Oare ce voiau să facă bravii ofiţeri de securitate, fie ei locoteneţi, căpitani sau maiori, cu cartea odată împrumutată: s-o citească din scoarţ’-n scoarţă sau s-o ardă cu proces-verbal?

Articolul a fost publicat în versiune primă în revista Orizont. Multumim autorilor pentru permisiunea de a-l reproduce.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *