Obsesia bărbierului

“L’affaire a mis en émoi les communautés amishs – ces protestants américains qui refusent le monde moderne, se déplaçant en carrioles, bannissant télévision, ordinateur et électricité. Pensez donc : depuis quelques mois, des renégats parmi eux, un groupe d’âmes tourmentées par le désir de vengeance, maraudant sous la lune et sur les terres de leurs voisins, s’étaient jetés sur des Amishs endormis et, brandissant des paires de ciseaux, ils s’étaient attaqués à leurs… cheveux et barbes. Rappelons qu’en pays amish, le pacifisme et le pardon sont des valeurs cardinales, la vengeance une tentation infernale et la barbe un symbole du lien qui unit tout homme marié à Dieu, sa coupe une honte ineffaçable. Les femmes amishs, une fois mariées, tirent une fierté similaire de leurs cheveux non coupés, ramassés en chignons. Le chef de cette équipée façon Orange mécanique chez les Amishs, Samuel Mullet, 66 ans, a été arrêté mercredi, avec six de ses affidés. La justice fédérale américaine a recensé au moins quatre attaques. Elle poursuit ces hommes notamment pour enlèvement et „crime haineux” (hate crime), un terme qui désigne les agressions fondées sur des raisons religieuses. Ils risquent la prison à vie” (Le Monde, 11 octombrie 2011).

Samuel Mulett, fiul lui Sylvester Mulett, nepotul lui Synclair Mulett, s-a remarcat prin abilităţile sale de bărbier de la vîrsta de 13 ani, cînd a reuşit să creeze iluzia prezenţei unui dos de maimuţă în barba onorabilului George Parkinson, celebru profesor de canto, folosind doar o foarfecă ruginită. Pasionat de munca lui, a tuns 17 000 de scăfîrlii şi 6500 de bărbi, mîndru de misiunea de a-i face pe oameni cît mai asemenea Feţei divine prin îndepărtarea firelor de păr trimise de Satan. Convins că bunicul său, Synclair Mulett, a fost cel mai înţelept om din lume, a încercat să propovăduiască prin eforturile lui de fiecare zi învăţăturile acestuia despre înfăţişarea cea mai demnă a unui veritabil creştin, străduindu-se să arate că vicleşugurile demonului pîndesc din cotloanele cele mai banale ale realităţii, iar firele de păr care par cele mai lipsite de semnificaţie pot să ascundă cumplitele urme ale unui plan diavolesc. Nemulţumit de provocările pe care i le scotea în cale munca sa zilnică, a hotărît să înfrunte arătările luciferice chiar în sălaşul lor cel mai tainic, hotărînd să se strecoare în mijlocul teritoriilor locuite de blajinii amish, pe care-i socotea uneltele cele mai primejdioase ale Necuratului tocmai din pricina aparentei purităţi a vieţii lor. Convins că Belzebut e înşelătorul prin excelenţă, Samuel Mulett a decis că singurul semn detectabil al perfidiei sale e cultul nefiresc arătat de credincioşii amish firelor de păr cu care au fost dăruiţi de natură. Pentru el, aceasta era singura dovadă a păgînismului acestor bieţi oameni pe care-i credea prizonieri în braţele alunecoase ale lui Satan, socotindu-se pregătit pentru a-i smulge din ruşinoasa lor orbire. Ca să-i salveze din înrobitoarea lor supunere faţă de ritualurile Ispititorului, a făcut un sacrificiu de care nu se credea în stare : şi-a lăsat barba să crească timp de doi ani. După aceea, s-a aşezat printre ei, s-a purtat asemenea lor, le-a cîştigat încrederea şi preţuirea, pretinzînd că e un predicator rătăcitor dornic să cunoască, în sfîrşit, nişte oameni drepţi. În vreme ce rostea vorbe pline de perfidie, sufletul îi fremăta de nerăbdare în aşteptarea clipei cînd avea să dea în vileag viclenia diavolului şi avea să se lepede de necurata credinţă a hirsuţilor, aşa cum numea el în secret creştinismul blajinilor amish. Visa aproape noapte de noapte cum se va înfăţiţa din nou cu obrajii curaţi în faţa îngerilor Domnului, care vor cînta imnuri de slavă pentru a-i sărbători întoarcerea printre cei puri. Visa cum va tăia dintr-o singură lovitură bărbile cele mai lungi ale bătrînilor amish, făcîndu-i să plîngă şi să se pocăiască, obligîndu-i astfel să se lepede de Satan. Visa cum va citi ca în transă din cartea secretă a bunicului său, înţeleptul Synclair Mulett, dojenindu-i pe păcătoşi şi arătîndu-le singura cale ce-i va duce în dreapta Domnului, calea lepădării de părul diavolesc ce le-a fost dat pentru a-i ţine departe de mila Atotputernicului.

Însă visele minunate se prefăceau în neant imediat după trezirea din somn, iar el se vedea nevoit să poarte pe mai departe povara necurată a părului ce îi invadase întreaga fiinţă, făcîndu-l să pară un fidel slujitor al diavolului. Ca să nu se mai poată vedea în chip de servitor al Satanei, spărgea toate oglinzile care-i ieşeau în drum. Cînd nu-i era nimeni prin preajma, se trăgea cu furie de barbă, încercînd să ispăşească măcar în acest fel păcatul. Se simţea atît de nedemn de a face umbră pămîntului încît de mai multe ori i-a trecut prin minte gîndul nebunesc de a-şi pune capăt zilelor. De fiecare dată, călăuzit de îngerul său păzitor, s-a mustrat pentru gîndul cel diavolesc, a strîns din dinţi şi a răbdat. Iar cînd a venit clipa, după o prea îndelungată aşteptare, s-a purtat ca un apucat, a chiuit de bucurie, a rostit fără încetare numele tainice ale Atoatemilostivului, a dansat ca scos din minţi, tăind fără milă bărbi, tăind fără milă tot părul din capul unor bătrîni cărora credinţa le interzicea să se apere. A izbucnit în lacrimi cînd i-a văzut fără pic de păr, puri ca nişte prunci abia veniţi pe lume şi i-a mulţumit Domnului fiindcă i-a permis să-şi ducă planul la bun sfîrşit. Cînd a fost arestat, n-a opus rezistenţă, vorbind despre faptul că şi-a îndeplinit datoria de bun creştin şi despre fericirea care-i umplea de atunci sufletul. L-a pomenit pe bunicul său, a cerut ca toţii adevăraţii credincioşi să renunţe la părul impur ce le creşte pe trup şi s-a rugat pentru triumful Binelui.

Fericirea lui nu avea să dureze prea mult : la două zile de la arestare, a visat chipul Atotputernicului şi s-a trezit urlînd ca un posedat. Pentru că n-a fost cu putinţă să fie liniştit în nici un fel, a fost transferat la un spital de psihiatrie. Abia acolo s-a aflat cauza furiei sale imposibil de potolit : visase că Dumnezeu are o barbă lungă pînă la piept.

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *