Post Tagged with: "radicalism"

Nabokov- “Darul” sau despărţirea de Rusia

Nabokov- “Darul” sau despărţirea de Rusia

“Darul” este testamentul lui Vladimir Nabokov, romancierul rus. Ultimul text pe care Nabokov îl va mai scrie în limba sa maternă,tradus mai târziu de Dmitri Nabokov şi de Michael Scamell în engleză, “Darul” închide între paginile sale acea pasiune scânteietoare a exilatului ce arde în spiritul său. După părăsirea Germaniei […]

by · 29 ianuarie 2024 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei, Literatura
Bakunin sau nemăsura revoltei

Bakunin sau nemăsura revoltei

Dintre personajele ce populează secolul al XIX-lea rus Bakunin întruchipează nemăsura utopică a revoltei. Bakunin posedă, cu a sa viaţă aventuroasă, de roman, o viaţă care îl poartă de pe baricade în temniţele ţariste şi mai apoi către Europa exilului, după o evadare rocambolescă, un geniu în stare pură: un […]

by · 7 iunie 2023 · 0 comments · Cultura, Idei
Roger Scruton şi pesimismul bine temperat

Roger Scruton şi pesimismul bine temperat

Există o nerăbdare fanatică a optimismului radical, o nelinişte care se naşte din aspiraţia de a zidi, aici şi acum, cea mai luminoasă dintre lumile posibile. Şi din această nerăbdare a căutării perfecţiunii se naşte şi tentaţia acelei politici care, trezind speranţe vane, nu face decât să întreţină deşertul etern […]

by · 9 martie 2022 · 1 comment · Cultura, Idei
Iorga: omul care s-a dorit profet

Iorga: omul care s-a dorit profet

Secolul XX românesc începe cu adevărat în martie 1906, în piaţa Teatrului Naţional din Bucureşti, acolo unde lupta pentru limba română, instigată de Nicolae Iorga, coboară în stradă. Oricât de modest în aparenţă, acest incident marchează o trecere a Rubiconului. Violenţa urbană, până atunci legată de ciocnirile de partide din […]

by · 12 ianuarie 2022 · 0 comments · Cultura, Idei

Decapitarea lui Washington: o fabulă contemporană şi morala ei

Ceea ce părea de neimaginat a devenit, în era digitală, fapt divers consemnat ca atare: o statuie a lui George Washington a fost vandalizată şi doborâtă într-un oraş american. Fondatorul republicii a fost denunţat de noile gărzi roşii americane ca un periculos reacţionar, al cărui singur detaliu biografic semnificativ este […]

by · 20 iunie 2020 · 1 comment · Cultura, Idei
Radicalismul şi gândirea- surogat în era digitală

Radicalismul şi gândirea- surogat în era digitală

Violenţa devastatoare a radicalismului traduce, în gest cotidian, încrederea în adevărurile absolute. Radicalul ( acel revoluţionar urban ce se caţără pe statuile trecutului pe care îl detestă, spre a le lua în stăpânire, simbolic) nu este niciodată încercat de îndoială; el nu poate fi un sceptic, de vreme ce acţiunea […]

by · 9 iunie 2020 · 0 comments · Cultura, Idei
Eugeniu Carada- cum devine cineva revoluţionar şi om politic

Eugeniu Carada- cum devine cineva revoluţionar şi om politic

În marginea Palatului BNR se află, reconstituit după decenii, bustul dedicat în 1924 lui Eugeniu Carada. Este aceasta proba canonizării celui care a intrat în panteonul liberal românesc, ca arhitect al instituţiei pe care a administrat-o, fără a fi niciodată guvernatorul ei. Legenda lui Carada se confundă cu legenda radicalismului […]

by · 26 februarie 2018 · 1 comment · Cultura, Idei
1917, facerea lumii. La capăt de linie

1917, facerea lumii. La capăt de linie

În 1991, drumul comunismului sovietic ajunge la capăt de linie. Edificiul majestuos al URSS încetează să mai existe. Profeţiile celor care, în numele prudenţei, recomandau coexistenţa cu statul întemeiat de Lenin sunt infirmate. Socialismul real devine un capitol de istorie. Reformele iniţiate de Gorbaciov, după lunga criogenie a lui Brejnev, […]

by · 6 iulie 2017 · 3 comments · Cultura, Idei
1917, facerea lumii. Intelighenţia sau prometeii

1917, facerea lumii. Intelighenţia sau prometeii

Unicitatea Rusiei nu rezidă doar în osificarea anacronică a sistemului ei politic, ci şi în pasiunea, arzătoare şi inumană, cu care sunt trăite ideile, aici. Lovitura de stat din Octombrie, cea care a lichidat autentica revoluţie din Februarie, este produsul încrederii în capacitatea intelectualului de a schimba cursul lumii. Bolşevicii […]

by · 3 aprilie 2017 · 1 comment · Cultura, Idei
Credinţă, politică şi fanatism

Credinţă, politică şi fanatism

În România anului de graţie 2014, un candidat independent este pe cale să ne mântuiască. Iulian Capsali este, aşa cum chiar domnia sa se prezintă, un creştin practicant, a cărui vocaţie este să aducă cuvântul ortodox în Parlamentul European. De o simplitate de cristal, fără fisură şi fără îndoieli carteziene, […]

by · 3 aprilie 2014 · 5 comments · Intern, Politica