Uncategorized

Wilhelm Dancă: Mircea Eliade: Definitio sacri (5)

Wilhelm Dancă: Mircea Eliade: Definitio sacri (5)

„În studiile de istoria religiilor, Mircea Eliade îşi opreşte atenţia în mod deosebit la subiectul experienţei sacrului, adică la om. Acesta este motivul pentru care subliniază diferitele poziţionări existenţiale pe care omul religios şi le-a asumat în raport cu cosmosul. Dar, aşa cum am spus mai sus, homo religiosus nu […]

by · 19 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized

Reflecții despre comunism

„Thierry Wolton sfâșie vălul care încă acoperă crimele regimului și sfidează imperativele care-au împiedicat condamnarea comunismului chiar din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.“ — ALAIN BESANÇON „Scriind în cinci volume epopeea minciunii și a crimei care a fost comunismul, Wolton a condamnat ceea ce lumea liberă a uitat să […]

by · 12 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized

Negaționismul de stânga

„Negaționismul înseamnă negarea faptelor istorice dovedite sau deformarea lor. Termenul se referă în general la cei care contestă existența camerelor de gazare naziste ori care minimalizează amploarea fenomenului de exterminare a evreilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar cum rămâne cu cei care neagă bilanțul comunismului, care-i trec […]

by · 12 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized

O istorie mondială a comunismului. Călăii

Cu o prefață a autorului la ediția româneascã Traducere de Adina Cobuz, Wilhelm Tauwinkl, Emanoil Marcu, Vlad Russo, Mariana Piroteală, Marieva-Cătălina Ionescu, Georgeta-Anca Ionescu și Elena Ciocoiu Carte recompensată cu Premiul Jan Michalski (Elveția, 2017) și Premiul Aujourd’hui (Franța, 2018) „Avem dictatura proletariatului, avem o putere care face uz de […]

by · 12 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized

O istorie mondială a comunismului. Victimele

Cu o prefaţă a autorului la ediţia românească Traducere de Wilhelm Tauwinkl, Mariana Piroteală, Elena Ciocoiu, Adina Cobuz, Emanoil Marcu şi Vlad Russo „Da, am împușcat, împușcăm și vom continua să împușcăm cât va fi nevoie!“ — CHE GUEVARA la tribuna ONU în decembrie 1964 „În timpul bătăilor sau al […]

by · 12 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized

O istorie mondială a comunismului. Complicii

Cu o prefaţă a autorului la ediţia românească Traducere de Wilhelm Tauwinkl, Carmen Fotescu, Marieva‑Cătălina Ionescu, Mariana Piroteală, Elena Ciocoiu, Georgeta‑Anca Ionescu şi Emanoil Marcu Humanitas s-a născut la o răscruce a istoriei noastre: februarie 1990. Nu întâmplător, Fenomenul Pitești, cartea lui Virgil Ierunca, inaugura „Procesul comunismului“, colecția ivită din cel […]

by · 12 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized

Albert  cel Mare – Despre sufletul rațional (ediție bilingvă)

Despre sufletul rațional, fragment al tratatului De homine al lui Albert cel Mare, este una dintre cele mai importante surse pentru antropologia medievală latină. Traducerea de față oferă o considerație asupra ființei umane, la intersecția dintre filosofia naturală, medicină și teologie, avînd în centru o teorie a intelectului, a facultăților și a […]

by · 4 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized

Dionisie Areopagitul – Despre ierarhia cerească (ediție bilingvă)

Despre ierarhia cerească este al treilea tratat din corpusul areopagitic pe care îl oferim publicului într-o nouă traducere, după Despre numele divine și Teologia mistică. Departe de a fi o simplă expunere dogmatică a nivelurilor îngerești, scrierea este o meditație asupra manierei complexe în care lucrează providența divină. Prin îngeri, dumnezeirea transmite darul său […]

by · 4 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized

Dante Alighieri -Despre elocința în limba vulgară (ediție bilingvă)

Despre elocința în limba vulgară pledează pentru demnitatea și noblețea rostirii poetice în general în limbile vernaculare ale Europei medievale și în particular în limba italiană. Reunind o cultură juridică, filosofică, teologică și istorică, Dante își orientează sursele și propria originalitate spre o poetică a limbii italiene, în diversitatea dialectelor ei: […]

by · 4 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized

Pelbart din Timișoara – Rozariul de aur al teologiei. Prolog (ediție bilingvă)

Rozariul de aur al teologiei, publicat pentru prima dată la Hagenau în atelierul lui Heinrich Gran între 1503 și 1508, este ultima lucrare scrisă de teologul Pelbart din Timișoara, figură cunoscută a lumii savante a Europei Centrale în secolul al XV-lea: o enciclopedie în patru volume care urmează tematic Cartea Sentințelor a […]

by · 4 septembrie 2022 · 0 comments · Uncategorized