Cultura

Amos Oz: și umbra are o umbră

Amos Oz: și umbra are o umbră

În romanul Pantera din subterană, Amos Oz suprapune două planuri de semnificație: unul realist-istoric (recrează atmosfera Ierusalimului și dramele evreilor din timpul dominației britanice) și altul, mai subtil, cu accente alegorice, în care răscolește puterea cuvântului, lumea creată la întretăierea dintre memorie, imaginație și cuvintele trăite. Naratorul romanului este un […]

by · 6 ianuarie 2014 · 0 comments · Carte, Cultura, Literatura
Blocul de marmură al Junimii

Blocul de marmură al Junimii

Astăzi, mai mult ca niciodată, atunci când spaţiul nostru public este asaltat de vulgaritate şi de fanatism, iar viitorul ne apare din ce în ce mai tulbure şi ezitant, memoria momentului junimist ni se înfăţişează ca un interval auroral, ilustrând potenţialul de creativitate şi de decenţă al naţiunii căreia îi […]

by · 5 ianuarie 2014 · 1 comment · Cultura, Idei
G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”, „Sărmanul Dionis”

G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”, „Sărmanul Dionis”

Succesul însă cel mare pe care l-a avut grupul al cărui preşedinte era dl. Nicu Gane a fost cu ocazia cetirei faimoasei nuvele a lui Eminescu, Sărmanul Dionis. Această nuvelă a întrecut ca elucubraţie filosofică tot ce se produsese până atunci la „Junimea”. Şi dacă ea nu ar fi limba, […]

by · 5 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei
G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”,”Alecsandri la „Junimea” „

G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”,”Alecsandri la „Junimea” „

Când m-am dus în seara aceea la dl. Maiorescu unde era „Junimea”, deja la orele 8 şi jumătate biroul era plin. Pe lângă membrii obicinuiţi ai „Junimei”, mai veniseră şi membrii care numai rar, din când în când, se arătau la şedinţele „Junimei”. Aşa, printre aceşti membri, era răposatul Ciupercescu, […]

by · 5 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei, Uncategorized
G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”, ” Prima mea scriere critică”

G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”, ” Prima mea scriere critică”

.La fiecare banchet de aniversară a înfiinţărei societăţei „Junimea”, domnul Iacob Negruzzi avea specialitatea ca să stabilească în mod exact data întemeierei „Junimei” şi totuşi curs de vreo 14 ani nu a reuşit complect să o stabilească! De ce? Fiindcă îndată ce oratorul – bineînţeles într-un discurs umoristic – determina […]

by · 5 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei
G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”,”A doua mea scriere critică”

G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”,”A doua mea scriere critică”

De la începutul apariţiei Convorbirilor, fusesem un cititor asiduu. Eram în clasa a şaptea şi, prin urmare, în stare ca să judec lucrurile. Întâiul număr al Convorbirilor începuse cu un studiu critic al d-lui Maiorescu: Despre poezia română. Criteriile pe care dl. Maiorescu le dedea acolo, după care erau să […]

by · 5 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei
Traian T. Coşovei – la adio

Traian T. Coşovei – la adio

Poezia, această ardere care pentru unii poeţi nu se stinge decât cu propriul sânge, cu propria carne, cu propriul suflet sfârşind prin a cere totul, a fost daimonul care l-a posedat pe acest autentic optzecist. În „Postmodernismul românesc”, pasager, Mircea Cărtărescu observa ceea ce eu aş numi un complex Peter […]

by · 2 ianuarie 2014 · 2 comments · Cultura, Idei
Ce-aș reciti

Ce-aș reciti

Pentru mine, valoarea (fie ea și subiectivă) a unei cărți este resimțită mai ales când îmi spun, în timpul lecturii, că o voi reciti. Însă, tăvălugul „noutăților” – cu al lor necunoscut care fascinează – mă împiedică să recitesc prea multe cărți dintre cele propuse. Nu le recitesc în întregime, […]

by · 2 ianuarie 2014 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei
Salut fratern: Mircea Mihaies si demnitatea intelectualului critic

Salut fratern: Mircea Mihaies si demnitatea intelectualului critic

Avem o imensa nevoie de repere. Se deruleaza, in spatiul public, o lupta intensa intre cei care sustin pluralismul, liberalismul, fie el de orientare social-democrata, de centru, ori conservator, statul de drept cu tot ce implica acest imperativ, pe de o parte, si inamicii modernitatii democratice. Spiritul critic, acel spirit […]

by · 1 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei
2014-  despre România noastră

2014- despre România noastră

Adevăratul optimism nu se poate întemeia, niciodată, pe orbire. El nu este şi nu poate fi expresia stupidă a unei voinţe de a ignora răul care se adună în jurul nostru, copleşindu-ne cu miasma sa otrăvitoare. El nu poate fi o prelungire a laşităţii, impingându-ne la abdicare, tăcere şi conformism […]

by · 31 decembrie 2013 · 0 comments · Cultura, Idei