Articles by: LaPunkt

Teodor V. Ştefanelli: Exteriorul, portul şi traiul lui Eminescu

Teodor V. Ştefanelli: Exteriorul, portul şi traiul lui Eminescu

Eminescu, cât timp a petrecut în Viena, arăta de regulă foarte bine şi era deplin de sănătos. Prin peliţa curată a feţei sale străbătea o rumeneală sănătoasă, iar ochii săi negri, nu mari, dar pururea vii, te priveau dulce în faţă şi se închideau pe jumătate când Eminescu râdea. Şi […]

by · 12 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei
Mite Kremnitz: Amintiri fugare despre M. Eminescu

Mite Kremnitz: Amintiri fugare despre M. Eminescu

[…] Când vorbeam aşa cu el, îi strălucea faţa de un surâs blând, dar de superioritate; se purta cu mine ca un înţelept şi ca un tată şi se bucura de prezenţa mea, dojenindu-mă ca pe un copil, pentru că eu, după părerea lui, nu cunoscusem niciodată părţile întunecate ale […]

by · 12 ianuarie 2014 · 1 comment · Cultura, Idei
Elena Văcărescu : [Eminescu la palat]

Elena Văcărescu : [Eminescu la palat]

[…] Prin mijlocirea lui Maiorescu, se pare, Carmen Sylva a făcut cunoştinţa celui mai mare şi mai nefericit dintre poeţii noştri. Într-o zi, cu toate împotrivirile acestuia, care era un însingurat aflat sub stăpânirea tulburătoarelor muzici interioare, Maiorescu a reuşit să i-l aducă. Regina mi-a descris nu o dată acea […]

by · 12 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei
G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”, „Sărmanul Dionis”

G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”, „Sărmanul Dionis”

Succesul însă cel mare pe care l-a avut grupul al cărui preşedinte era dl. Nicu Gane a fost cu ocazia cetirei faimoasei nuvele a lui Eminescu, Sărmanul Dionis. Această nuvelă a întrecut ca elucubraţie filosofică tot ce se produsese până atunci la „Junimea”. Şi dacă ea nu ar fi limba, […]

by · 5 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei
G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”,”Alecsandri la „Junimea” „

G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”,”Alecsandri la „Junimea” „

Când m-am dus în seara aceea la dl. Maiorescu unde era „Junimea”, deja la orele 8 şi jumătate biroul era plin. Pe lângă membrii obicinuiţi ai „Junimei”, mai veniseră şi membrii care numai rar, din când în când, se arătau la şedinţele „Junimei”. Aşa, printre aceşti membri, era răposatul Ciupercescu, […]

by · 5 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei, Uncategorized
G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”, ” Prima mea scriere critică”

G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”, ” Prima mea scriere critică”

.La fiecare banchet de aniversară a înfiinţărei societăţei „Junimea”, domnul Iacob Negruzzi avea specialitatea ca să stabilească în mod exact data întemeierei „Junimei” şi totuşi curs de vreo 14 ani nu a reuşit complect să o stabilească! De ce? Fiindcă îndată ce oratorul – bineînţeles într-un discurs umoristic – determina […]

by · 5 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei
G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”,”A doua mea scriere critică”

G. Panu,”Amintiri de la Junimea din Iaşi”,”A doua mea scriere critică”

De la începutul apariţiei Convorbirilor, fusesem un cititor asiduu. Eram în clasa a şaptea şi, prin urmare, în stare ca să judec lucrurile. Întâiul număr al Convorbirilor începuse cu un studiu critic al d-lui Maiorescu: Despre poezia română. Criteriile pe care dl. Maiorescu le dedea acolo, după care erau să […]

by · 5 ianuarie 2014 · 0 comments · Cultura, Idei
Gabriel Liiceanu, “Dragul meu turnător”, fragment (1)

Gabriel Liiceanu, “Dragul meu turnător”, fragment (1)

Tot ce pot spune e că am scris paginile care urmează fără patimă şi fără ranchiună, din simpla nevoie de a înţelege geneza şi fiziologia unei ticăloşii istorice. Dar poate, mai ales, din dorinţa de a ţine trează uimirea în faţa miracolului răului care însoţeşte natura umană. *** Şi acum […]

by · 29 decembrie 2013 · 1 comment · Cultura, Idei
Gabriel Liiceanu, “Dragul meu turnător”, fragment (2)

Gabriel Liiceanu, “Dragul meu turnător”, fragment (2)

Mi-am imaginat mâinile maiorului de Securitate Ioan Pătrulescu, „ofiţerul de caz”, omul care, după cum rezulta din Dosar, orchestra din partea Securităţii „urmărirea informativă” a lui Noica şi a mea, completând filele, numerotându-le, îndosariindu-le, trecând în revistă periodic rezultatul din ce în ce mai impozant al muncii lui. Într-adevăr, ce […]

by · 29 decembrie 2013 · 0 comments · Carte, Cultura
Gabriel Liiceanu, “Dragul meu turnător”, fragment (3)

Gabriel Liiceanu, “Dragul meu turnător”, fragment (3)

Aşa se face, dragul meu turnător, că din clipa în care stau să mă-ntorc în ţară, după bursa mea germană din 1971, zeci de „lucrători” din Departamentul Securităţii Statului au fost mobilizaţi pentru o supraveghere care, cu intensităţi diferite, şi revărsându-se apoi în alte dosare (cel al lui Noica în […]

by · 29 decembrie 2013 · 0 comments · Carte, Cultura, Idei