Ce fel de diversitate? Note de lectură la cartea “Exerciții pentru o altfel de diversitate”

Când am văzut cartea despre o altfel de diversitate mi-am adus aminte de antologiile de poezii din perioada comunistă și de cenaclul Săgetătorul de la liceul Gheorghe Lazăr din București. Una din practicile uzuale în ultimii ani din comunism era să fie în volum și ceva cu partidul, iar dacă tinerii poeți nu puteau să scrie, sau dacă străduindu-se ieșea prost, rezolva rapid domnul Tudor Opriș, sufletul cenaclului, pentru ca talentele să poată răzbate mai departe și să ajungă la cititori.

 

Nu vreau să spun că prefața domnului Sever Voinescu e de acest fel, dar structural în volum este un altceva, resemnifică textele din carte într-o anumită lumină și transferă simbolic o agendă deja existentă, cultural-politică, unei alte generații. Citind contribuțiile din antologie constați că această agendă nu există în preocupările tinerilor. Ce m-a fascinat inițial la această cartea e tocmai tensiunea inter-generațională de mize și stil, desigur împreună cu câteva nume de autori care frapează rând pe rând și pe care îi vor urmări.

Cartea reunește texte apărute pe platformele experimentale Marginaliaetc și Syntopic ale unor oameni care se percep pe sine ca fiind de elită în generația lor și cărora li se propune de către unii consacrați proiectul de a deveni o elită intelectuală și deschisă spre înteaga lume, și iubindu-și, simultan, țara și identitatea dată de ea. Textele din carte sunt reunite în cinci părți: cultură în sensul de literatură, dezbateri de idei de felul celor din agora, filosofie profesionalizată cu temele ei specifice, societatea cu instituțiile sale politice, educaționale, iar la final religie. 

 

Ideea generală a cărții e de a pune în contrast limbajul de lemn al diversității normative a corectitudinii politice cu diversitatea efectivă izvorâtă din interacțiunea nișelor și așteptărilor deja existente pe piața ideilor, așa cum sunt surprinse de secțiunile cărții, cu unicitatea persoanelor, a stilurilor, a acumulărilor culturale, a dorințelor și putințelor de exprimare. În prima formulă, cineva gândește ce e bine și impune societății cum să fie diversă cultural, în a doua diversitatea se naște direct, de la sine, și astfel fiind e acceptată și fertilă. Deci diversitat reificată, instituționalizată, în raport cu diversitate manifestă, emergentă. Că prin carte ni se oferă o diversitate vie se vede și din faptul că unele persoane contribuie la mai multe secțiuni.

 

Din punct de vedere stilistic și al conținutului contribuțiile variază mult. La unele ai impresia că asiști la startul unei curse de natație de mare viteză, căreia în mod inevitabil prin limitele oricărui text de publicistică știi că nu ai cum să îi vezi finalul, deși poate că ți-ai dori. Altele sunt mai elaborate, de cursă lungă, părând să aibă natura unor eseuri filosofice academice. Când se întâmplă asta gândul te-ar putea duce către rigorile eseisticii filosofice profesionale (de exemplu Solcan 2004 aici), ceea ce desigur că nu e potrivit, deoarece contextul e cu totul diferit. Cum cartea se citește repede, ritmul alert al succesiunii de profile intelectuale și produse ale lor nu  mai lasă după câteva zeci de pagini spațiu mental reflecțiilor despre film, ci te scufunzi în film, în viața culturii care ți se înfățișează. Iar ce vezi te prinde. E un film bun, deși nu are nici un regizor, sau dacă îl are nu e unul vizibil, ci contopit cu actorii.

 

Ceea ce contează până la urmă într-o antologie tinerească e alonja, deschiderea spre viitor folosind ideile de folos din trecut, punctată de tușe personale pe cât posibil, nu ducerea gândului până la ultimele consecințe, sau către ultima potențialitate estetică, ele însele deschizătoare de creație mai departe. Adică nu așteptăm de la tineri să fie maturi, deși de la maturi am putea aștepta să aibă ingenuitatea tinerilor fiind maturi. Iar această vitalitate a vârstei există din plin, nu e nimeni care să nu fi spus pasiune și bucurie a gândirii în ce a scris. Volumul își atinge scopul, care pare acela de a cataliza dezvoltarea culturii naționale și de a oferi un reper cititoarelor și cititorilor (parcă nu e rea un pic de corectitudine politică aici) pentru bună speranță în viitorul țării. Nu ne vom dizolva în identitatea occidentală, nici nu ne vom închide, ci grădina noastră a talentului va înflori  fiind stropită cu apa ideilor bune și frumoase. Aceast ni se transmite, pe scurt.

 

Ar putea fi observat că atât diversitatea corectitudinii politice, combătută de carte, cât și cea a rezilienței culturale firești, ilustrată în carte, au nevoie de propriile instituții, de vehicule, platforme, cărți. La limită, cele două pot fi împreună pe piața ideilor, în limitele jocului democratic. Pe undeva e vorba de diferența dintre spirit geometric și spirit de finețe și, cum se știe, e bine să le avem pe amândouă. Dar cine le deține în afară de Pascal și cei ca el?

 

Admirația față de creațiile predecesorilor, așezarea în gândul celorlalți și ducerea lui creativă mai departe întăresc performanța societății unde se întâmplă în competiția acestei societăți cu altele, în care aceste valori sunt desconsiderate. E un reducționism această perspectivă, dar poate fi util pentru cultivarea valorilor bune și de către cei care nu cred în elite, nu se consideră așa ceva și preferă obiectivitatea, palpabilul, degetul în rana lui Hristos, opțiunilor care ni se dezvăluie pe căi tainice. Nu pentru că nu ar avea acces la ele, când au, ci pentru că știu că cele tainice nu se aruncă în fața oricui. Alegerile tainice sunt personale, faptele obiective sunt democratice, accesibile oricui reflectează. Este un fapt obiectiv că volumul “Exerciții pentru o altfel de diversitate” joacă și acest rol, de serviciu public pentru cetățenii țării prin potențialul de modelare a minților într-un fel compatibil cu dragostea, respectul reciproc și ierarhiile de merit. O modelare care ne va face mai puternici ca întreg.

 

Ar mai putea fi poate spus că fluviul unei culturi naționale în sens larg unește toate râurile din secțiunile cărții și încă multe altele, cum sunt știința, sau filosofia teoretică. Spiritul analitic și rigoarea metodologică nu rezonează social cu stilistica publisticii culturale, dar nutrienții reprezentați de ele sunt la fel de importanți pentru grădina de care vrem să ne îngrijim și pentru forța întregului, a țării.

 

Găsim în carte generației Syntopic și pe Marta, și pe Maria. Dintre preocupările Martei avem vocația organizării practice a exprimării ideii generaționale, la Robert Gabriel Ciobanu, iar prin Dragoș Mihai Nuță vedem vocația asigurării condițiilor de locuire pentru o creație urbană. Pe partea mai diafană a Mariei admirăm vocația creației narative a Oanei Maria Voiculescu, iar la Dragoș Manea pe cea a creației structurale reverberând din matematică spre gândire în genere. Cele spuse mi se par cu atât mai sigure cu cât rezultatul scriiturii nu mai e la fel de convingător când dinspre povestire captivantă se trece la filosofie mai tehnică, sau dinspre structuri formale se încearcă intrarea efectivă în câmpul teologiei, a rugăciunii.

 

Împreună cu aceste tonuri care mi se par deja aflate, avem, așa cum ne informează și titlul cărții, exerciții, adică vocația inter-personală a împreunei lucrări generaționale. În economia unei culturi contează și marile direcții ale unei generații, și personalitățile proeminente. În fața lui Hristos, în casă, au fost mulți oaspeți alături de Marta și Maria, oameni ca noi toți. E timp destul pentru focalizări, îmbunătățiri de stiluri și metodologii, fiecare dintre autoare și autori va crește, important este că are pe ce să crească, solul există, comunitatea de prieteni și valori funcționează, iar susținerea nu e nici ea de lepădat, pentru că nimeni nu s-a inventat de unul singur.

 

Dar susținerea poate fi și ea de două feluri, una dinspre instituții prefigurate, cu chip omenesc, și una a libertății, cu chip dumnezeiesc. Prima are ceva din rigiditatea corectitudinii politice, deși uneori i se poate opune explicit în conținut, cealaltă… Din câte se pare, despre cealaltă nu prea sunt multe de spus, ci mai ales de ascultat Cuvântul și de făcut. Cum prefațatorul, susținătorul, e și sus-ținător, întâlnirea dintre generații are început bun.

 

Închei prin a recomanda această antologie de texte pentru că e cu mult mai mult decât fiecare contribuție din carte. E o casă în care suntem invitați să intrăm și să ne bucurăm de prânzul culturii, al vieții gândului, ideilor, emoțiilor, sufletelor, cu deschiderea lor curată, specifică tinerilor, spre cele înalte. O casă cu de toate, așadar, bine pregătită, cu masa așezată. Citind-o, parcă întinerim și noi puțin. Să ne bucurăm.

Notă

Scridon A. I., Ciobanu R. G. (coord.) 2022, Exerciții pentru o altfel de diversitate, Cluj‐Napoca : Presa Universitară Clujeană

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *