Note pentru un jurnal al despărţirii (71)

A fost odată ca niciodată: aceste cuvinte de început ale poveştilor ce au fost de demult revin în acest text, la fel cum revin, parfumate, spre mine, adierile clipelor atinse de făptura ta.
A fost dată ca niciodată: şi poate că nimic nu transcrie mai direct şi mai dramatic decât aceste cuvinte ce se întorc spre mine realitatea graniţei pe care moartea a instituit-o între noi, până în ceasul în care tot ceea ce este trecător va trece, la rândul său.

A fost odată ca niciodată: cei care cresc privesc către părinţii lor ca spre nişte fiinţe aproape nemuritoare, căci propria lor viaţă se uneşte cu a lor,iar timpul le pare că se scurge încet, asemeni fluviului ce descoperă cotiturile deltelor şi ale ostroavelor, înainte de a întâlni largul mării, în care se va topi.

A fost odată ca niciodată: fericirea discretă nu cunoaşte munţi şi adâncuri, ci doar un nesfârşit platou,în marginile căruia nimic nu poate anunţa sau convoca moartea, căci moartea ar tulbura echilibrul zilelor ce, transcriind devenirea, urcă spre pisc cu calmul seninătăţii lor.

A fost odată ca niciodată: când bunicii se duc, fibra lor de melancolie şi de amintiri trece mai departe în părinţi, iar acest ritual al durerii este îmblânzit de continuitatea pe care blândeţea destinului ţi-o dăruieşte, ca prin miracolul curgerii ce nu cunoaşte noapte, ci doar un amurg fără de capăt.

A fost odată ca niciodată: suntem doar un joc al amintirii şi existăm doar în ţinuturile ei. În clipa în care uitarea se aşterne ca un strat de frunze vestejite ale toamnei iernatice, chipurile noastre se şterg,la fel cum se şterge de pe geam desenul mâinilor noastre, alungat de stropii de ploaie ce coboară dintr-un cer închis şi impersonal.

A fost odată ca niciodată: mai trainice decât fotografiile sunt visele în care cei care nu mai sunt se reîntrupează,mişcaţi de dorul ce le cutreieră lumile. Mai trainice decât fotografiile sunt lacrimile ce curg în somn, spre a uda pământul eteric şi spectral,ce musteşte de sevele memoriei noastre. Mai trainice decât fotografiile sunt reveriile ce închipuie din nervură de frunze şi unghi de nor desenul în care zâmbetul tău se înfăţişează, neatins de moarte.

A fost odată ca niciodată: încotro se poate îndrepta privirea celui pentru care ordinea pământească nu mai este decât un itinerariu al nostalgiei şi al dorului? Singurătatea durerii te înfăşoară şi te absoarbe, îndepărtându-te de cei din jur, de parcă limba lor nu mai este limba ta, de parcă acest ritm în care se avântă este mişcarea de automate ducând spre nicăieri.

A fost odată ca niciodată: urechile mele îţi mai pot auzi, încă, paşii grăbiţi, iar simţurile mele mă mai pot călăuzi, încă, spre parfumul de care erai învăluită, ca de un halou. Şi mâinile mele mai pot atinge făptura ta mişcătoare, iar ochii mei pot străbate până dincolo de capătul lumii, urmărind silueta ta ce se topeşte între trandafiri.

A fost odată ca niciodată: undeva, într-un colţ de Focşani al grădinilor, străjuit de copacii ce înaintează în anotimpuri cu stoicismul lor melancolic, se află mormântul ce adună, în tihna sa sepulcrală, părinţi şi copii, vegheaţi de lespezi şi alinaţi de jocul tremurător al candelelor.

A fost odată ca niciodată: în acest mormânt la capătul căruia mă aflu nu este casa spiritului tău, ci doar adăpostul trupului ce devine, an după an,parte a pământului însuşi.

A fost odată ca niciodată: risipită în cele patru zări, părăsind acest mormânt, tu te-ai contopit cu toate locurile peste care paşii tău s-au aşternut. Şi mi te imaginez, diafană ca un vânt de primăvară, prinsă în jocurile de aer şi de miresme, ridicând pe aripile tăi norii şi alintând ,gingaş, grădina casei noastre,( casa cu jucării unde câinele nostru îşi visează, cuminte,propriile sale generaţii de vise) , călătorind spre a consola pe cel care, în singurătate, scrie, în transa dorului,acest jurnal al despărţirii, dăruind fiinţei sale îndurerate şi stinghere promisiunea marină a dragostei de dincolo de moarte.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *