Note pentru un jurnal al despărţirii ( 45)

Spre a opri uitarea, este nevoie ca această durere a memoriei să continue să existe. Spre a opri uitarea, este nevoie ca această dragoste ce trăieşte din scrumul fericirii trecute să continue să lucească. Spre a opri uitarea, este nevoie ca aceste rânduri să fie scrise, pentru a împiedica golul teribil şi aspru să mă înghită, o dată cu zilele ce trec, ca nişte cochilii vidate pe un ţărm gol de iarnă marină.

Spre a opri uitarea, este nevoie ca trupul meu diurn să lase locul mişcării nocturne a visului, eliberând din captivitatea materiei sufletul ce-şi caută drumul, dincolo de graniţele terne ale firii noastre. Spre a opri uitarea, este nevoie ca fiecare vis pe care îl visez să se înlănţuie de altele, închipuind o scară pe care pot urca, atingând cerul în a cărui nervură mişcătoare o revăd pe ea, ca pe un delicat desen al iubirii. Spre a opri uitarea, este nevoie de intensa, insaţiabila tandreţe a dorului, singura ce poate lumina cărarea ce se se distinge în acest pustiu pe care îl parcurg, ca pe un purgatoriu de clipe interşanjabile.

Spre a opri uitarea, este nevoie ca plânsul să nu se închidă niciodată, precum o rană ce nu se poate cicatriza, precum un fir de apă ce se încăpăţânează să se ivească din stâncă, înfruntând anotimpurile. Spre a opri uitarea, este nevoie de lacrimile alinând arderea ce se hrăneşte din mine însumi , ca dintr-o auto-devorare. Spre a opri uitarea, este nevoie ca speranţa morţii să existe, dăruind ochiului meu priveliştea de tăcere necuprinsă cu care să mă pot, în fine, confunda. Spre a opri uitarea, este nevoie ca acel prag pe care îl intuiesc să mi se înfăţişeze: viaţa se va fi încheiat, lăsând loc doar nesfârşitului ale cărui minutare nu mai pot curge, implacabil.

Spre a opri uitarea, este nevoie ca acest jurnal al despărţirii să meargă mai departe, tot mai departe, până ce va atinge spaţiul de unde şi de parfum al dragostei. Spre a opri uitarea,este nevoie ca acest jurnal al despărţirii să se întrupeze, discret şi efemer, ca o mişcare de trandafiri în preajma serii: din tulpini şi din frunze, din petale şi din rădăcini se va naşte din nou trupul tău, încadrat în fotografia nocturnă a nostalgiei. Spre a opri uitarea, este nevoie ca acest jurnal al despărţirii să ne absoarbă, la fel cum cum cei ce se duc intră în pământ, pentru a răsări mai departe, uniţi cu un flux ce nu se întrerupe niciodată. Spre a opri uitarea, este nevoie ca acest jurnal al despărţirii să dureze în durere, să dureze în dor, să dureze în dragoste: cuvintele se vor aşeza, obosite, aşteptând eliberarea de trupul trecător.

Spre a opri uitarea, este nevoie ca moartea să intre în viaţă şi să fie una cu ea, să devină, treptat, un sentiment al aşteptării, senin şi împăcat. Spre a opri uitarea, este nevoie ca invocarea umbrelor să meargă mai departe, tenace şi hipnotică. Spre a opri uitarea, este nevoie ca iubirea ce radiază din adâncul neatins de moarte să-şi trimită, netulburată şi neînfrântă, razele către noi. Spre a opri uitarea, este nevoie ca materia incandescentă a dragostei să treacă în lava din care se dăltuiesc visele şi reveriile noastre.

Spre a opri uitarea, este nevoie doar să deschid ochii spre acest larg mişcat de aromele tandreţii: duhul tău se va fi ivit, chemat de şoaptele mele, iar tihna amintirii ne va fi fost redată, întreagă, solară, eternă.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *