IERUNCA 100. Virgil Ierunca şi secolul său

Destinul lui Virgil Ierunca este acela al generaţiei căreia îi aparţine: o generaţie strivită între blocurile tectonice ale unei istorii populată de tirani şi de sicofanţii lor. Opţiunile înfăţişate au fost cât se poate de tranşante: acomodarea prin capitulare, închisoarea, exil interior sau emigraţie. Drumurile veacului trecut au fost trasate în funcţie de alegerile etice.

Redat secolului său, Virgil Ierunca devine, asemeni Monicăi Lovinescu, un personaj central în această tentativă de a conserva, între dictaturi şi cedări, un sentiment al verticalităţii şi al decenţei. Drumul de la rezistenţa îndreptată împotriva regimului antonescian la critica anti-comunistă a fost, la Virgil Ierunca, unul parcurs organic, sub semnul ostilităţii faţă de înregimentarea cazonă. Generaţia lui Ierunca a fost urmărită cu atâta înverşunare şi poate pentru că pluralismul ei programatic nu se putea încadra în monocromia ideologică a unui veac românesc al ordinii dictatoriale.

Exilul a fost, aşadar, pentru Virgil Ierunca ocazia de a duce mai departe campaniile pe care tânărul intelectual le iniţiase în anii de dinainte de 1946/ 1947. România căreia Ierunca îi rămâne fidel este o Românie a memoriei şi a demnităţii. Sensibilitatea sa anti-totalitară îi serveşte drept ghid în traversarea încercărilor care îi sunt date.

Stilul lui Virgil Ierunca , casant, elegant şi precis ca un cuţit chirurgical,a conferit textelor sale radiofonice severitatea memorabilă a unor pagini de istorie contemporană. Martor şi actor al veacului său,Virgil Ierunca a apărat, prin campaniile sale, adevărul într-un timp al mistificărilor abjecte.

Moştenirea lui Virgil Ierunca este această acuitate est- etică, în termenii Monicăi Lovinescu, o acuitate care i-a dat energia de a înfrunta, în exil, România oficială şi pe agenţii ei .Imundele delaţiuni ale presei reperiste şi reseriste i-au însoţit existenţa. Curajul lui Virgil Ierunca a fost unul asumat fără grandilocvenţă, intemeiat pe valorile ce nu se pot tranzacţiona. La centenar, profilul lui Virgil Ierunca se confundă cu efigia acelei Românii a libertăţii la care a visat, vreme de atâtea decenii.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *