Stefan Zweig –  Magellan. Omul şi fapta sa (2)

Dar, adaugă Magellan cu iscusinţă, poate că Majestatea Sa şi‑ar face oarecare scrupule că, prin expediţia aceasta spre insulele Moluce, ar interveni în zona de stăpînire acordată portughezilor de sanctitatea sa papa cînd a împărţit pămîntul între cele două ţări. Grija aceasta poate fi lăsată la o parte. Graţie cunoştinţelor sale exacte, precum şi calculelor lui Ruy Faleiro, el, Magellan, ar putea să arate şi să dovedească, fără urmă de îndoială, că insulele acelea pline de comori se află situate în cuprinsul zonei acordate Spaniei de sanctitatea sa papa. Ar fi deci o greşeală din partea Spaniei dacă – cu tot privilegiul ei incontestabil – ar aştepta pînă ce portughezii s‑au statornicit în regiunea aceea aflată sub suveranitatea spaniolă.

Magellan se opreşte. Acum, cînd expunerea trece de la partea practică la cea teoretică şi trebuie să se aducă, cu ajutorul hărţilor şi meridianelor, dovada că acele islas de la especería sînt proprietatea coroanei spaniole, Magellan se dă la o parte şi îi lasă tovarăşului său Ruy Faleiro sarcina argumentării cosmografice. Ruy Faleiro aduce în sală un mare glob terestru. Pe temeiul demonstraţiei sale se poate constata lămurit că insulele cu mirodenii se află pe cealaltă emisferă, dincolo de linia despărţitoare indicată de papă şi prin urmare în zona suveranităţii spaniole. În acelaşi timp, Faleiro trasează cu degetul calea pe care intenţionează s‑o urmeze împreună cu Magellan. Ce‑i drept, toate aceste calcule de longitudini şi latitudini ale lui Ruy Faleiro s‑au dovedit mai tîrziu cu desăvîrşire fanteziste, căci acest geograf de cabinet nu bănuieşte nici pe departe imensitatea Oceanului Pacific, care nu fusese încă descoperit şi străbătut pînă atunci. Douăzeci de ani mai tîrziu se va constata de asemenea că şi toate deducţiile sale erau false, că insulele Moluce nu erau situate în zona de stăpînire spaniolă, ci în cea portugheză. Tot ce a expus atunci, cu multe gesticulări, nervosul astronom nu avea altă bază decît calculele sale, cu desăvîrşire greşite. Dar toţi oamenii, de orice rang ar fi ei, cred totdeauna bucuros în ceea ce le‑ar putea aduce vreun avantaj. Şi deoarece acest preaînvăţat cosmograf declară că insulele cu mirodenii aparţin Spaniei, sfetnicii regelui spaniol nu au nici un interes să contrazică expunerea lui atît de îmbucurătoare. Desigur că, atunci cînd cîţiva dintre ei au devenit mai curioşi şi au vrut să vadă locul unde s‑ar afla mult căutata trecătoare prin America, strîmtoarea care avea să poarte mai tîrziu numele lui Magellan, ei n‑au găsit nici o indicaţie pe globul lui Faleiro. Acesta declară însă că într‑adins n‑a însemnat locul unde se află trecătoarea, pentru ca acest mare secret să nu poată fi trădat de nimeni pînă în ltima oră a realizării.

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *