Transferul de cunoștințe și mediile academice umaniste: Europa și regiunea Mării Negre de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până astăzi

Începuturile științelor moderne în regiunea Mării Negre precum și studierea acestora datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când această regiune nu juca încă un rol activ în spațiul științific european. Absența de pe scena științifică a acestei regiuni în această perioadă a fost mult timp explicată simplist prin transferul de cunoștiințe dinspre Europa de Vest, nucleul Revoluției Științifice, către această zonă prezentată ca un receptor pasiv precum în articolul din 1967 a lui George Basalla, The Spread of Western Science. A three-stage model describes the introduction of modern science into any non-European nation.

Proiectul nostru de-construiește acest model difuzionist elaborat de Basalla și preluat de majoritatea cercetătorilor din Vest precum și din Est propunând o perspectivă mult mai nuanțată, care nu limitează crearea spațiului academic din regiunea Mării Negre prin intermediul unui transfer unilateral de cunoștințe dinspre Vest spre Est, ci pune în lumină schimburile și adaptările locale care au dus în cele din urmă la integrarea regiunii Mării Negre în Aria de Cercetare Europeană. Finanțat de Comisia europeană sub forma proiectelor de tip Horizon2020, proiectul nostru se derulează printr-o rețea de 12 instituții de cercetare din 11 țări din regiunea Mării Negre (Romania, Bulgaria, Moldova, Macedonia, Grecia, Turcia, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan și Russia), coordonat de Universitatea din Graz, Austria, și investighează schimburile culturale și transferul de cunoștiințe în regiune de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până astăzi.

Aceste schimburi s-au intensificat în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX dar au fost întrerupte de urmările celui de-Al Doilea Război Mondial, și anume, intrarea majorității țărilor din regiunea Mării Negre sub influența sovietică. Sfârșitul secolului XX deschide noi perspective de colaborare pan-europene, separația Vest-Est fiind depășită de crearea și dezvoltarea Uniunii Europene precum și de noile procese de globalizare.  Astăzi, țări precum România și Bulgaria sunt de mai bine de un deceniu parte integrantă a comunității europene, iar state precum Moldova, Georgia, Ucraina au semnat deja tratate de asociere la Uniunea Europeană fiind integrate în aria cercetării europene primind finanțare pentru diverse proiecte științifice și de cercetare umanistică.

Proiectul nostru de cercetare reprezintă o oportunitate de reflecție critică asupra proceselor istorice care au dus la crearea în imaginarul vest-european în secolul al XVIII-lea al conceptului de Europa de Est (vezi în acest sens lucrările lui Larry Wolff) la divizarea continentală din perioada Cortinei de Fier, iar azi la integrarea europeană.

Prin intermediul celor 6 axe de cercetare ale proiectului sunt analizate diferite perioade istorice din perspectiva schimburilor cultural-științifice atât între Vest și Est cât și interiorul regiunii. Primele două axe s-au concentrat pe transferul de cunoștiințe și rolul acestora în crearea instituțiilor și a practicilor de cercetare de la sfârșitul secolului XVIII-lea și în secolul al XIX-lea.  Următoarele axe aduc în centrul atenției apariția și dezvoltarea mediilor academice în regiune înainte de Primul Război Mondial, maturizarea mediului academic în perioada interbelică, separarea ideologică între Vest și Est după cel de-Al Doilea Război Mondial  în perioada hegemoniei sovietice în regiune, precum și transformările și adaptările din perioada post-socialistă și post-sovietică.

Pe parcursul acestui proiect, cercetătorii din cele 12 instituții de cercetare se vor concentra pe studiul anumitor aspecte ale acestei largi problematici precum constribuția și rolul femeilor în spațiul academic și cultural al regiunii. Scopul acestui proiect este de a oferi mediului academic dar și unui public mai larg o nouă perspectivă asupra diversității constructive a schimburilor academice, științifice și culturale într-o regiune care a încetat a mai fi considerată periferică,  devenind o parte activă și quasi-integrată a Europei.

https://blacksearegion.eu/

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *