INFO – Simona Constantinovici: Dicționar de termeni arghezieni

”Simona Constantinovici, poetă și prozatoare, cu experiență semnificativă în sfera creației literare, este un nume cunoscut în domeniul arghezologiei, pe un tărâm extrem de generos, dar, în același timp, și extrem de pretențios ca pregătire de specialitate filologică. Autoare a unor studii aplicate în volumul Palimpseste argheziene (2005) și a altora publicate în „Philologica Banatica”, revista Societății de Științe Filologice, Filiala Timișoara, ea s-a dedicat de peste un deceniu cartografierii limbii poetice argheziene (sau mai degrabă lexicului arghezian) într-un Dicționar de termeni arghezieni, din care au apărut primele două volume, în 2004 (I, A-F) și în 2008 (II, G-O), operațiune științifică pe care o încheie acum într-o operă exegetică amplă, totalizatoare, menită să consacre un cercetător și să răspundă celor mai înalte exigențe filologice. Simona Constantinovici s-a învrednicit de una singură și a reușit să ducă lucrul până la capăt – și încă în cazul unui scriitor cu operă poetică extinsă, complexă și cu o extraordinară inventivitate lexicală, un geniu verbal, cum l-a numit Vladimir Streinu.”

-ION SIMUȚ

1-arg 2-arg 3-arg 

PROFIL

Simona Constantinovici este conferențiar universitar la Departamentul de studii românești al Universității de Vest din Timișoara. Este specialistă în lexicul arghezian, doctoratul susținut în 1999 făcând parte din această arie de cercetare. A obținut, în 2008, la Festivalul internațional de literatură „Tudor Arghezi”, premiul special pentru cea mai bună carte de arghezologie (Palimpseste argheziene, Editura Politehnica, Timișoara, 2005).

A publicat articole și cărți științifice pe teme de stilistică, semantică și lexicografie literară în reviste sau la edituri de prestigiu din România, Franța, Germania, Italia: Spaţiul dintre cuvinte. Polifonii stilistice, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006; Sertarele cu ficţiune. Manual de scriere creativă, Timişoara, Editura Bastion, 2008; L’art du paradoxe dans l’oeuvre de Paul Claudel. Une approche stylistique, Saarbrucken, Editions Universitaires Européennes, 2011.

Volume de proză și poezie: Casa cu tăceri de toate mărimile (poeme), Editura Augusta, Timişoara, 1996; Colecția de fluturi (roman), Editura Brumar, Timișoara, 2005; 47. Îngeri de catifea (poeme), Editura Brumar, Timișoara, 2008 și Nepoata lui Dali (roman), Editura Marineasa, Timișoara, 2009

Simona Constantinovici este, de asemenea, autor Lapunkt. Articolele sale pot fi găsite și citite!

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *