Andrzej Wajda: in memoriam

Despărţirea de Wajda înseamnă despărţirea de un întreg timp istoric care a purtat amprenta lui. Vreme de jumătate de veac, Polonia intelectuală a fost imposibil de imaginat fără cinematografia sa. În egală măsură, identitatea Europei Captive, în luptă cu dominaţia comunistă, îi datorează enorm lui Wajda. Angajarea sa etică, în favoarea libertăţii, nu a anulat în nici un moment rigoarea formală a artei sale. Experimentele au însoţit căutarea sa politică.

Wajda a fost, în toţi aceşti ani, un cronicar pasionat şi tenace al epocii sale. Asaltul împotriva totalitarismului a fost, pentru arta lui Wajda, un asalt împotriva minciunii. Pentru cei care doresc să înţeleagă epopeea poloneză a “ Solidarităţii”, filmele sale sunt un reper canonic. Revolta trece prin asumarea memoriei, prin descoperirea acelei solidarităţi care învinge frica, complicitatea, atomizarea.

Wajda era singurul care ar fi putut realiza un film despre tragedia care nu avut un nume vreme de cincizeci de ani, Katyn. Pelicula sa evită patetismul, atingând acel nivel de tragism ultim pe care îl asociem artei antice.” Katyn” se înalţă, graţie lui Wajda, acolo unde se află mormintele celor lichidaţi de Stalin.

Pentru central şi est- europeni, spiritul lui Wajda este de găsit în aceasta tenacitate a amintirii, în acest curaj de a rosti ceea ce puterea interzice. Polonez şi european, Wajda triumfă, prin acest geniu est- etic.

2 Comentarii

  1. Petros Minopetros says:

    Perfect

  2. Pierre Trivizakis says:

    Perfect

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *