VIGHI / MARINEASA: De Ziua Morţilor, turnătorii sunt vii

vighi marineasa ok

DE ZIUA MORŢILOR, TURNATORII SUNT VII

 

La șase zile de la deschiderea oficială a activităţii cenaclului Asociaţiei Scriitorilor din data de 25 octombrie 1966, agentul Tra- ian se întâlnește cu căpitanul Suciu Ioan, care îi ţine locul maiorului Coșeriu Ioan. Se întâmplă și prin structuri lucruri din astea pe care le puteai găsi pe la BJATM (Baza judeţeană de aprovizionare tehnico-metarială Timiș, astăzi COMAT), când cutare contabi­lă îi ţinea locul colegei de birou. Așa și aici. Pe 1 noiembrie 1966, fix de Ziua Morţilor, când cimitirele se umplu cu crizantemele care vor da nume revoluţiei știute ca „revolu­ţia crizantemelor” de la Budapesta din 30­31 octombrie 1918, concomitent aproape cu instituirea Republicii Banat sub președin- ţia lui Otto Roth, un evreu șvab de stânga. Tot atunci se petrece cea dintâi transformare a cunoscutului Doctor Who din serialul sci- ence fiction de la televizoarele din cartierele orașelor britanice, când William Hartnell lasă loc figurii puţintel mai sumbre a actoru­lui Patrick George Troughton. Transformarea lui Doctor Who se întâmplă între ședinţa de cenaclu din 25 octombrie 1966 și predarea Notei informative de Ziua Morţilor către căpitanul Suciu Ioan. Tot atunci este discutat romanul lui Sorin Titel, Reîntoarcerea posibi­lă. Urechist de serviciu: Traian, care alcătuiește profesionist Nota informativă. Așadar…

NOTA INFORMATIVA

Deschiderea Cenaclului Filialei U. Scrii­torilor a avut loc miercuri, 26 octombrie 1966 cînd s-a discutat volumul „Reîntoar­cerea posibilă” de SORIN TITEL. Cu această ocazie s-a comunicat și componenţa noii conduceri a cenaclului: ANGHEL DUM- BRAVEANU, GH. DRUMUR, Ş. F. și SI- MION MIOC. La ședinţă s-a citit referatul de prezentare de NICOLAE CIOBANIU apoi au luat cuvîntul N.TIRIOI, T.L.BIRA- ESCU, AL. JEBELEANU, C.D., Ş.F., Dr.L., DASCALU senior și ION NEGRU (stu­dent?). Singurele observaţii făcute și cu rezer­ve critice au fost cele ale lui N.ŢIRIOI și T.L.BIRAESCU. Ceilalţi vorbitori l-au lău- dat aproape exclusiv. N. CIOBANU a spus printre altele că ar fi fost bine dacă autorul ar fi cultivat tragismul pentru care are înclina- ţii.”Pledez – a mai afirmat N.CIOBANU – pentru o anumită libertate în îndrăzneala scrisului.” SORIN TITEL, după el,este un scriitor inteligent, cartea trebuie omagiată, personajul principal este un tip de un drama­tism generos în procesul cunoașterii de sine, la SORIN TITEL se observă o polemică împotriva rutinei și el are oroare împotriva viziunii compartamentiste (sic!) a eroilor, deci el face o desmistificare (sic!) a unui unghi de vedere în proză, refuzînd epicul în mod programatic. Caracterul modern al prozei lui TITEL și stilul american a fost subliniat ca o calitate de DASCALU se­nior și de ION NEGRU.

La ședinţă au participat foarte mulţi oameni. Mai mult de jumătate erau feţe necu­noscute, deci oameni care nu au mai fost pe la ședinţele de cenaclu sau au mai fost doar foarte rar. Printre ei a fost și I. MAXIM, dar acesta n-a cerut cuvîntul. Despre acesta se spune ca dorește să ajungă secretar literar la Teatrul de Stat, că este prieten (sau numai cunoscut bun) al Directorului LEAHU, culti­vă prietenia cu DUMBRAVEANU și a trimis versuri la Astra Brașov.

l-XI-1966.

  1. „TRAIAN”.

OBSERVAŢII:

Nota a fost primită în locul ofiţerului de Cpt.SUCIU GHEORGHE.

Din elementele semnalate, SORIN TITEL este urmărit prin dosar de verificare de s ubsemnatul, i ar I ON MAXIM de către Biroul 1 prin acţiune informativă.

Urmează ca la proxima întîlnire din 29.XI.1966 să instruiesc concret agentul cu privire la noile sarcini ce le are pentru urmărirea unor elemente ce frecventează Cenaclul literar timișorean.

Nota în copie la cele două acţiuni in­formative.

  1. Mr. COŞERIU IOAN

SA nu te plângi ca nu PRIMEŞTI VIZA PENTRU CEHOSLOVACIA

 

Cu o zi înainte de Ziua morţilor și cu o zi după ce doctorul din Doctor Who capătă înfăţișarea lui Patrick în locul aceleia a lui William, revine ciudăţenia de Obiectiv din dosarul lui Sorin Titel, care poartă drept nume sintagma administrativ-financiară „FINANCIAR – CFR”. Turnătorul cu nume de cod „OLTEANU ION” toarnă o notă informativă în Casa Bădescu primitorului: maior Misici Gheorghe. Să băgăm de seamă în treacăt ce mulţime de ofiţeri foiesc prin Dosar de la ședinţa de cenaclu din 26 octombrie și până la Ziua morţilor, respectiv un căpitan (Suciu Ioan) și doi maiori (Misici și Coșeriu). Echipa este deservită de doi turnători: mai sus pomeniţii „Olteanu Ioan” și dumnealui „Traian”. Să o răsfoim și pe aceasta și să remarcăm contextul ideologic: începutul naţional-comunismului ceaușist pe care urmăritul Sorin Titel îl dibuie degrabă în discuţiile din redacţie. Iată produsul lui „Traian”, primit spre reflecţie și analiză de căpitanul și maiorii de la serviciul de primire:

NOTA INFORMATIVA

Vă informez că la data de 16 oct.1966, cu ocazia apariţiei în „Scînteia Tineretului” a unui articol în care era criticată cartea sa „Reîntoarcerea posibilă”, Sorin Titel a motivat critica prin faptul că el „stă prost cu C.C.-ul” .

În vara acestui an nu-mi amintesc pre­cis data, în redacţia revistei „Orizont”, de faţă fiind Ş. F., SORIN TITEL se plânge că nu primește aprobare pentru a pleca prin O.N.T. în Cehoslovacia.

Se arată nedumerit, deoarece, după cum spunea, el nu discută niciodată politică și nici nu va discuta niciodată, fiindcă nu-l interesează decît literatura.

În 17 oct.1966, tot la redacţia „Orizont”, fiind prezenţi dactilografa AMZA MARIA (care nu participa la discuţii) și ANDREI SILVIU, referindu-se la articolul lui FLORI AN POTRA, apărut recent în revista „Luceafărul”, în care autorul critica filmul „Steaua fără nume”, argumentînd că nu era nevoie de actori și regizori străini – SORIN TITEL a declarat că, oricum, în România se fac numai filme proaste și că POTRA vorbește în numele românismului exagerat care este la modă.

Timișoara, 31 oct. 1966

  1. „Olteanu i.”

OBSERVAŢII:

Agentul a furnizat materialul din proprie iniţiativă SARCINI

De a semnala și în viitor atitudinea acestor persoane precum și influenţa lor asupra elementelor cu care vin în contact.

MASURI

O copie propun să se dea spre exploatare la Biroul VI

  1. Maior MINCIU GHEORGHE

Maiorul COŞERIU nu se lasă mai prejos și punctează hotărâtor:

„După ce se va bate nota la mine. ss. Mr. COŞERIU IOAN”

(CNSAS, Dosar de Urmărire Informativă – DUI – SORIN TITEL, vol. 1, nr. 1943, pp. 89-91).

Cum se întâmplă adesea, pe nepusă masă, prin dosarele pe care le răsfoiește cercetătorul se întâmplă se găsească și înscrisuri cu valoare de „efect colateral”. La fel și aici, printre filele Dosarului „privind” pe Sorin Titel, așa de inspirat intitulat „Poetul”, dăm peste o scrisoare cu anvergură istoric-literară: expeditor – Dumitru Micu, destinatar – Nicolae Ciobanu. Greu de priceput de ce s-o fi rătăcit epistola în dosarul Poetul, drept e că, nu întotdeauna, cărările Securităţii erau dintre cele mai limpezi în privinţa obiectivelor, a mijloacelor și a mișcării hârtiilor.

 

CRITICII SE ÎMBIE LA VOICULESCU

 

D.MICU – BUCUREŞTI – NICOLAE CIOBANU – TIMIŞOARA.,

25.01.1966

Dragă Culiţă, intru direct în temă. Ion Voiculescu, fiul preotului, m-a oferit lui Anghel Dumbrăveanu,ca recenzent al Povestirilor ilustrului său părinte. Aș fi cît se poate de bucuros să compun așa ceva, mai ales că am citit primul volum și 1-am găsit excelent. E de neînţeles de ce nu se scrie despre o asemenea carte.

Ce se întîmplă însă? M-am pomenit numit la ex. de stat, ca membru permanent, ceea ce îmi ia complex aproape două săptămîni. Dvs. îecenzia v-ar îrebui, din cîte am înţeles, tocmai în acest interval. Avînd și alte destule pe cap și, mai ales, nevrînd să fac „critică”, de teamă să nu creez un precedent și să mă simt obligat și faţă de alte apariţii de felul Povestirilor, aș vrea să scap de acest angajament, luat în numele meu. N–ai vrea să scrii tu despre Voiculescu? Tot te-ai ocupat de nuvelă. Şi Capul de Zimbru e realmente o operă cu totul remarcabilă. Dacă vrei (și ţi-aş rămînea f.recunoscător), te rog scrie-mi imediat, ca să am o justificare faţă de Ion Voiculescu. Mi-e așa de silă să colaborez la reviste încît, uite, renunţ chiar la o asemenea carte. În timp ce tu, tot ești vîrît în publicistică…

Despre doctorat nimic nou. Cică e un articol în regulament, care trebuie modificat. Tu așteaptă activ; de la o zi la alta poate să se anunţe concursul de admitere.

Salutări cordiale, omagii Marietei (și din partea Micoaiei), urări de succes Ilenei.

  1. MICU.

4.11.1966

P.S. Cum vezi,plicul a făcut cale întoarsă.

Le cele spuse în scrisoare adaug încă un argument. Presupunînd că aș găsi timp să scriu despre Povestiri, o recenzie în Orizont, apărută așa hodoronc-tronc, ar fi bizar. Normal e să scrie cineva din anturajul redacţiei. Să fac un articol amplu asupra unei singure cărţi ar fi greu. Așa că, te rog, fă tot posibilul și dă altcuiva, rapid, să scrie.

Vei fi aflat din presă că între 10 și 20 III se dă ex. de admitere la doctorat. Înscrieri pînă la 1 martie.

Succes! D. MICU

Articolul a fost publicat în versiune primă în revista Orizont. Multumim autorilor pentru permisiunea de a-l reproduce.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *