VIGHI/MARINEASA: Sorin Titel, de la verificare la urmărire

DANIEL VIGHI & VIOREL MARINEASA

vighi marineasa ok

CONTINENTUL GRI

SORIN TITEL – DE LA VERIFICARE LA URMĂRIRE

-episodul al III-lea

În anul 1967, în luna februarie, într-unul dintre birourile Direcţiei Banat a Securităţii, maiorii Gheorghe Bota si Ioan Coşeriu, şef si, respectiv, locţiitor al şefului Serviciului III, hotărăsc, după o analiză minuţioasă, să transforme Dosarul de verificare numărul 4595 din 02. 04. 1966 pe numele lui Sorin Titel în Dosar de urmărire individual’[1]. Chestiunea se rezolvă şi lasă urme în Dosarul CNSAS ‘ ‘I” 1943, vol. 1. Aici găsim motivele pentru care s-a deschis Dosarul de urmărire informativă, numărul 2718, din 6 februarie 1967, cu numele „Poetul”, sub egida Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Regiunii Banat, Serviciul III. Dosarul a fost microfilmat în 06.07.1976 de către operatorul cu codul 850 şi cu semnătura „Dima”. Acelaşi Stescal Viliam, colonelul care prin anii caransebeşeni ai lui Sorin Titel semna Steskal Wiliam, ca şef al Direcţiei Regionale pune rezoluţia „de acord”, şi treaba poate porni cu ajutorul câtorva „agenţi” înscrişi într-un tabel stas. Aceste nume acoperitoare sunt următoarele: Nicolae Bolovan, Traian, Ilie Olteanu şi Diana Popescu.

Reproducem în continuare paginile din dosar ale Hotărârii din 03.11.1967:

Pentru preschimbarea dosarului de verificare nr. 4595 în dosar informativ in­dividual. Dosarul s-a deschis la data de 25 aprilie 1966. Verificarea a durat luni

 1. DATELE DE IDENTIFICARE :

Numitul TITEL SORIN este născut la

7 decembrie 1935, în comuna Marginea, raionul Făget, regiunea Banat, fiul lui Iosif şi Cornelia, de naţionalitate şi cetăţenie română, domiciliat în Timişoara B-dul Lenin nr.7, studii Facultatea de filologie, de profesie profesor de limba şi literatura română, în prezent redactor la revista ORIZONT din Timişoara şi scriitor, starea civilă necăsătorit, exclus U.T.C.

 1. MOTIVELE AMĂNUN?ITE CARE AU STAT LA BAZA PRESCHIMBĂRII DOSARULUI DE VERIFICARE:
 2. Temeiul deschiderii dosarului :

Dosarul de verificare a fost deschis în

baza materialelor informative din care rezultă că numitul TITEL SORIN avea o poziţie ostilă orînduirii noastre socială şi în calitate de scriitor milita pentru excluderea tematicii sociale din literatură. In unele lucrări perso­nale a strecurat idei care conţineau aspecte de denigrare a societăţii noastre socialiste.De asemeni acesta avea legături suspecte cu o serie de intelectuali timişoreni cu care se întîlnea la domiciliul său printre care elemente foste condamnate sau cu atitudini duşmănoase regimului. La fel acesta se afla în atenţia legionarului A. T. din Caransebeş, care prin intermediul medicului V. M. intenţiona să intre în legătură cu el pentru a-i facilita publicarea unor lucrări literare.

 1. Ce trebuia să stabilească verificarea:

Verificarea trebuia să stabilească dacă

primele materiale de sesizare sînt reale sau nu. De asemeni urma să se stabilească în continuare concepţiile estetice duşmănoase ale elementului, cauzele care le generează, influenţa acestora asupra creaţiei sale literare, precum şi caracterul legăturilor ce le avea cu diferite elemente duşmănoase.

 1. Ce mijloace s-au folosit:

După deschiderea dosarului de verificare pentru lucrarea informativă a lui TITEL SORIN s-au întreprins măsurile:

 • Dirijarea agenţilor „NICOLAE BOLOVAN” , „TRAIAN” , „DIANA POPESCU „şi „OLTEANU ILIE”.
 • Lucrarea informativă a principalelor sale legături în persoana numiţilor: C. N.2, T. A.3, P. F.4, C. D.5, C. R.6 şi COTOŞMAN ROMAN7.
 • Interceptarea corespondenţei interne şi urmărirea lucrărilor literare necorespunzătoare prin Direcţia Control Presă şi Tipărituri8.
 • Solicitarea raionului Caransebeş pentru a clarifica prin agentură şi T.O. caracterul relaţiilor ce le are A. T. cu SORIN TITEL.
 1. CE S-A STABILIT SI CE DOVEZI SINT:

In urma măsurilor luate s-au stabilit următoarele aspecte mai importante despre element:

 1. Numitul TITEL SORIN este un el­ement duşmănos regimului care în diferite ocazii faţă de persoanele în care are încredere se manifestă deschis la adresa orînduirii noastre sociale. Dintre manifestările sale mai deosebite redăm următoarele cazuri:

Agentul „NICOLAE BOLOVAN” ne semnalează la 11.05. 1966, că într-o discuţie în cadrul redacţiei în care secretarul de redacţie A. D. a afirmat că revista „ORIZONT” nr.4 nu poate fi scoasă de 8 Mai, TITEL SORIN a replicat: „Să fie scoasă în 10 mai că vom avea mai multe felicitări”.

Acelaşi agent ne semnalează la 22 august 1966, că participînd l a o discuţie între A. D. şi COTRUŞ OVIDIU9 numitul TITEL SORIN a afirmat că:”Literatura din ultimii 20 de ani o putem arunca 1a coş, abia acum limpezindu-se lucrurile”.

Agentul „OLTEANU ION” la 31 octombrie 1966, semnalează că TITEL SORIN comentînd un articol apărut în revista „LUCEAFĂRUL” în legătură cu filmul „Steaua fără nume”, argumentînd că nu era nevoie de actori şi regizori străini a afirmat că în România se fac numai filme proaste şi că F. P. autorul articolului susmenţionat vorbeşte în numele românismului exagerat care este la modă”.

 1. Sus-numitul şi-a creiat (sic!) şi cultivă relaţii apropiate cu elemente legionare foste condamnate pe care le sprijină în activitatea literară. Astfel din semnalările agenţilor „DIANA POPESCU” (26.07.1966) şi „NICOLAE BOLOVAN” (22.0b.1966, 05.11.1966), rezultă că TITEL SORIN se află în relaţii apropiate cu legionarii foşti condamnaţi COTRU? OVIDIU redactor la „FAMILIA” din Oradea, ION MAXIM 10 şi D. I. fost Şef de garnizoană legionară. Există informaţii că la domiciliul lui D. I. se ţin unele reuniuni săptămînale cu participarea mai multor scriitori la care

participă şi TITEL SORIN.

*

 1. A continuat să polarizeze în jurul său elemente cu antecedente dubioase ori cu poziţie ostilă faţă de regim cum sînt numiţii T. A. actor urmărit prin dosar de verificare şi soţia acestuia, P. F. urmărit prin dosar de verificare, C. D., C. R., ROMAN COTOŞMAN, CIOBANU NICOLAE cu care se întîlneşte la domiciliu sau în diferite cafenele.

In unele cazuri aceste întîlniri de domiciliu au fost prilejul pentru ca cei prezenţi să se dedea la manifestări cu caracter ostil regimului nostru.

Redăm semnalările mai deosebite: Agentul „OLTEANU ION” ne-a semnalat la data de 23 noiembrie 1966, că la domiciliul lui SORIN TITEL se fac adunări cu care ocazie au loc discuţii pe teme artistice, se citesc pasaje din unele cărţi apărute din colecţia de buzunar franţuzească şi chiar cartea „Dr. JIVAGO” romanul lui BORIS PASTERNAK care are un caracter anticomunist.

La data de 21 decembrie 1966, agentul „NICOLAE BOLOVAN” ne semnalează că la o astfel de reuniune unde au participat mai mulţi intelectuali cu ocazia onomasticei[2] lui TItEl SORIN, s-au purtat unele discuţii cu caracter duşmănos.

Astfel medicul psihiatru L.12 abordînd probleme de literatură la un moment dat a afirmat în mod duşmănoş „… Deci să scriem pe înţelesul maselor. Creaţi băieţi pentru vulg, arta mare lăsaţi-o pe mîini curajoase….Toţi sîntem laşi pentru că nu avem curajul să spunem lucrurilor pe faţă. La ultima afirmaţie A . D. care era şi el prezent a replicat : „Nu-i încă timpul…” Tot în continuare dr. L. a mai afirmat: „n-avem nimic, domnule, nici literatură, nici artă. Sîntem cu un secol în urma Europei şi tot mereu rămînem în urmă…”

 1. . Există unele informaţii că TITEL SORIN încearcă în mod abil să strecoare în literatura noastră scrieri literare proprii în care este denigrată orînduirea noastră socială, ori susţine publicarea unor asemenea lucrări ale altor scriitori tineri.

Aşa de exemplu el a reuşit în calitate de redactor să programeze apariţia în revista „ORIZONT” a schiţei intitulate „CAPUL LUI GOLYAT” ’ ce aparţine lui MARANDIUC CORNEL din Arad, care a fost oprită de la tipar de către Direcţia Presei, deoarece defăima maşinile produse de industria noastră.

Agentul „NICOLAE BOLOVAN” ne semnalează la 21.12.1966, deschizînd discu­ţia despre o schiţă de a lui din nr. 10 a revistei „ORIZONT” care a fost scoasă de Direcţia Presei a afirmat „. Toţi sînt incapabili dar cel mai incapabil şi incult e tovarăşul ăsta Vîrtaci de la regiune, care nu înţelege nici o boabă despre artă. De aceea nu evoluăm, nu vom face nimic, m-a şi acuzat că eroul din romanul meu este un ratat care pledează pentru renunţare la creaţie, ăsta-i adevărul, că sub oameni ca V. nu se poate împlini…” Menţionăm că romanul la care se re­feră TITEL SORIN este „REÎNTOAR­CEREA POSIBILĂ”13 care i-a fost publicat în cursul anului 1966.

 1. Categoria de evidenţă Din materialele expuse mai sus rezultă că numitul TITEL SORIN este suspect că desfăşoară activitate duşmănoasă prezentă prin faptul că răspîndeşte concepţii antipartinice în ce priveşte interpretarea fenomenului literar, are unele creaţii pe linia acestor concepţii, critică literatura contemporană cu tematică socială,prin prizma vederilor sale şi întreţine legături cu o serie de elemente dubioase ori cu vederi ostile regimului nostru.

Urmează sa fie trecut în evidenţa operativă ca suspect de diversiune ideologică în domeniul artei.

[1] Adică DUI, în limbajul birocratic al instituţiei.

 • Critic literar, în acea perioadă -redactor la revista Orizontşi lector laFilologia timişoreană.
 • Actor la Teatrul German şi la Teatrul Naţional din Timişoara
 • Poet, fost deţinut politic, în dosarul de la Securitate se menţionează că se află în atenţia locotenentului major Cojocaru Gheorghe, conform Raportului din 24.03.1979 aflat în dosarul CNSAS I 262975 (Arhiva Fondului Ariergarda), „deoarece a aderat la acţiunile lui ‘ ‘BĂRBOSU” (numele de cod al lui Paul Goma).
 • Scriitor timişorean.
 • Artist plastic timişorean.
 • Artist plastic limişorean, fondator al grupului 1 1 1, emigrat ulterior în SUA.
 • Denumirea oficială a cenzurii de partid.
 • Fost deţinut politic, critic literar din Cercul de la Sibiu.
 • Fost deţinut politic, critic literar, poet şi prozator, membru al Cercului de la Sibiu

[2]Informatorul sau securistul confundă ziua de naştere cu ziua numelui.

 • Distins om de cultură timişorean, filozof şi psihiatru.
 • „Mic roman pe tema singurătăţii creatorului” (Mircea Zaciu et al., Dictionarul scriitorilor români).

Articolul a fost publicat în versiune primă în revista Orizont. Multumim autorilor pentru permisiunea de a-l reproduce.

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *