Corto Maltese în Siberia

Aş vrea să fiu Corto Maltese, să-i trăiesc vieţile, fantasmele şi aventurile. În fond, sunt demult identificat cu el, alături de mulţi alţii, care i-au moştenit umbra. Spre deosebire de super-eroii americani – care produc doar clone de carnaval – Corto e un ”simplu” erou, desenat cu geniu, aşa cum e un prieten, un alter ego, un pelerin pe care ţi-ai dori să-l găzduieşti. Cel mai liber personaj din cultura BD poartă o uniformă incertă, navighează sub un pavilion de ceaţă, desfide “burghezul” cu cercelul său de pirat şi poartă cu sine o constelaţie tainică, din care nu lipsesc revolta fără cauză, lupta de dragul luptei, amorul secret, melancolia, reveria, coşmarul şi râsul bărbătesc dinaintea destinului.

Irezistibilă mi se pare, la Corto Maltese, ştiinţa de a ieşi din timp: câţi ani are acest puer senex ? Îl simţi matur şi e cu siguranţă tânăr. A trăit intens, ascunde un trecut somptuos şi barbar… fără să se teamă de prezentul palpitant al acţiunii şi de proiecţia într-un viitor difuz. Pistolar şi purtător de şiş, bătăuş şi cititor al Utopiei lui Morus, pe care îşi propune să nu o isprăvească vreodată… Călcând zăpezile stepei, Corto recită din Verlaine… Iată-l alături de generali echivoci, de cocote metafizice, de vrăjitoare caraibiene, înainte de a se afunda în spelunci sordide, unde alcoolul şi târfele se aprind sub stele distante… Între talmudişti venezieni, călugări irlandezi, care trec Altanticul clandestin, cu destinaţia paradisului pierdut. Printre briganzi întunecaţi, amatori de Boccherini, sau fete nubile, rătăcite pe insule stranii. Oriunde apare, Corto Maltese transfigurează scena, devenindu-i pivot, resort impulsiv şi martor incomod… E mereu acolo şi altundeva. Privirea, filozofia lui nedecisă, ironia şi gesturile sale cască, în plină banalitate pitorească, falia unei căutări de cu totul alt ordin. Din fericire, nu poţi răspunde la întrebarea ce caută Corto Maltese… O lume dispărută, desigur. O lume mai bună, niciodată. O femeie iubită cândva, aproape mereu. Dar ceva rămâne obscur şi indicibil: el însuşi, în fluxul şi refluxul atâtor senzaţii violente, asumate sub zodia unei sublime zădărnicii. Nimeni nu l-a văzut plângând, aşa cum nimeni nu l-a văzut dezbrăcat, expus sau disponibil. Poate doar tolănit în sauna care deschide aventura sa în Siberia, una dintre favoritele mele.

În fapt, Siberia lui Corto Maltese e poarta Asiei infinite, cancerizate de rafinament, conspiraţii şi perfidii caligrafice. E şi mormântul Rusiei vechi, cotropite de bolşevism. O ţară a nimănui, străbătută, modern şi mecanicist, de trenuri blindate, ducese în exil itinerant, reîncarnări ale lui Gengis Khan, şamani cititori în oase de balenă şi ofiţeri care sunt împuşcaţi, pentru crima de a fi mers la bordel în loc să se lase măcelăriţi, pe linia frontului imaginar… Episodul, documentat pe fapte şi personaje când reale, când oportun inventate, se desfăşoară în paradoxul unei geografii a vidului, care îşi revendică, prin delirul unor iluminaţi, conţinutul distrus.


Trama epică mi se pare a fi pur alchimică: toţi încearcă să „obţină” aurul Rusiei ţariste, evacuat în retortele apocalipsei leniniste. Corto străbate spaţiul euroasiatic din 1919, la apusul unei lumi şi nenaşterea alteia. E locuitorul temporar al unei ucronii comparabile cu aceea din Memoriile lui Hadrian, împăratul care domnise odinioară peste golul dintre crepusculul zeilor păgâni şi naşterea lui Hristos. Corto, mercenarul autarhic, se lasă aparent „angajat” de societatea secretă a „Felinarelor roşii”, sectă revoluţionară feminină… Goana după aur e aici metafora captării de resurse sub pavăza unei nebunii colective, care urmăreşte restauraţia vechilor hanate, stăpânirea Imperiului de Mijloc şi resuscitarea „albă” a unei Rusii inundate de sângele mujicilor şi al aristocraţilor moscoviţi.

Albumul nostru musteşte de figuri cosmopolite şi exotice. Maiorul de aviaţie Tippit e un cinic, o brută zburătoare, care poartă deja aroganţa hegemoniei americane. Ducesa Maria Semionova, o boieroaică senzual-cerebrală, în şampania căreia clocotesc laolaltă resemnarea şi dorul. Amiralul Kolchak, conduce un fantomatic guvern anti-revoluţionar din trenul său transsiberian, plin de ceho-slovaci dezertori. Evident, figura cea mai fascinantă a poveştii (care l-a atras vizibil pe Hugo Pratt) rămâne Roman von Ungern-Sternberg, „baronul nebun”, nobil cu origini baltice, fost combatant al conflictului ruso-japonez, care îşi propune să stăpânească Lumea, ca reîncarnare a unei divinităţi belicoase.

Avea să cucerească Urga în 1920, proclamându-se suveran al Mongoliei, şi să-şi încheie dementa cavalcadă în faţa unui pluton de execuţie, la Novosibirsk… „Baronul nebun” ilusterază prea târziu virtuţile militare, vitejia fără scrupule, elanul de cuceritor imparabil. Aşa încât nu ne surprinde curajul lui Corto de a-l înfrunta şi simpatia celor doi bărbaţi care se respectă, de vreme ce se lasă în viaţă.

Corto nu s-ar fi putut pierde în absurda vastitate siberiană fără contraponderea sa, imposibilul Rasputin. O figură agresivă şi sarcastică, ucigaş cu simbrie, jefuitor de mituri, bijuterii şi morminte, care îl iubeşte pe Corto ca pe un sine mai bun. Şi Rasputin vrea aurul. Nu pentru a finanţa revoluţii, nici pentru a le opri, ci doar pentru a-l risipi într-o visată orgie universală…


Simbol al Rusiei condamnate, el aşteaptă zorii, trăindu-şi ultima noapte cu votcă şi caviar, ultima zvârcolire vitală, ultima deşănţare compulsivă. În vreme ce Corto visează cu ochii deschişi, tenebrosul Rasputin intră în acel vis cu bocancii săi ţintuiţi şi nestinsa lui fascinaţie a excesului. O imensă poezie a decadenţei se întâlneşte, subit, cu energia unei sinucideri hedoniste… Miza călătoriei siberiene rămâne totuşi suspendată, sau mai degrabă scufundată. Vagonul cu lingouri de aur se prăbuşeşte, odată cu un pod feroviar dinamitat, în „Lacul celor trei fruntarii”. Şi nu ne miră, poate, că frumoasa Changhai Li, cu aerul ei de stilet enigmatic, e singura care asistă la acest final „baptismal”, echivalent cu o supremă punere în abis.

La capăt de drum nesfârşit, mă bântuie singura întrebare la care simt că mi-ar trebui un răspuns: unde este Corto Maltese acum ?

Un comentariu

  1. Andreia Nicole Coward says:

    Plăsmuit cu vervă și copioasă inventivitate, Corto Maltese ne apare la prima vedere ca un erou de basm al zilelor noastre. Grație spiritului său neliniștit, ușor hedonist și mânat de curiozitate, nu mai puțin epistemică, el se desprinde de lumea obișnuită doar pentru a reveni în mijlocul ei cu și mai mare fervoare. Îl pot compara cu un erou byronian contemporan.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *