Sciții

Un eveniment care va schimba profund istoria tracilor este expediția condusă de împăratul persan Darius cel Mare, care, în anul 513 î.cr., traversează Bosforul din Asia în Europa, încercând să ajungă în nordul Mării Negre pentru a purta un război cu sciții. Cine erau acești sciți care l‑au făcut pe cel mai puternic om al vremii sale să bată atâta amar de drum?Sciții sunt un nume generic dat de greci tuturor triburilor ce locuiau în nord‑est, dincolo de Dunăre și de Marea Neagră. Cam tot așa cum europenii care au cucerit Americile i‑au numit „indieni“ pe toți autohtonii pe care i‑au întâlnit. Chiar și azi istoricii folosesc deseori termenul de sciți ca nume acoperitor pentru toate popoarele de păstori antici care trăiau în stepele nesfârșite ce începeau în Europa, în câmpia Ungariei de azi, și se întindeau până hăt în Asia Centrală, în marginea Siberiei și în munții Altai, spre Mongolia. Stepele sunt câmpiile din zona temperată acoperite de iarbă, cu păduri puține, cu veri calde și ierni aspre. Cam cum e la noi în Bărăgan – o prelungire a marii stepe eurasiatice.

Sciții ziși „europeni“ trăiau în câmpiile de la nordul Mării Negre, unde veniseră dinspre răsărit. Mai la est se aflau alte neamuri de păstori nomazi: sauromații, masageții și mulți alții, până în munții Altai, unde se sfârșeau stepele; neamurile asiatice de cultură scitică se numeau saka. Herodot din Halicarnas a adunat o mulțime de povești teribile despre sciţi. Majoritatea sciților erau de neam iranian și vorbeau limbi indoeuropene din ramura iranică, asemănătoare cu ale perșilor. Erau crescători de animale, fără să aibă așezări stabile. Călătoreau de‑a lungul și de‑a latul stepelor în căutare de pășuni pentru hergheliile de cai și turmele de vite. Vechii sciți de la începutul Epocii Fierului au fost cei ce au adus în Europa pantalonii și tunicile lungi, de postav sau din piele, cu mâneci, veșminte adaptate la clima rece și vânturile aspre ale stepelor. Căciulile cu vârf ascuțit și clape peste urechi (care se puteau lega sub bărbie) și ceafă sunt tot o creație a oamenilor stepei, chiar dacă mai apoi au fost preluate de numeroși vecini, printre care și tracii și perșii (originea comună explică de ce unele triburi tracice aveau căciuli asemănătoare cu ale persanilor). În lumea nomazilor de stepă, căciulile ascuțite aveau forme diferite de la un popor la altul.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *