Ioan T. Morar, Toni Grecu & Andi Moisescu – despre ”Fake News în Epoca de Aur”

ANDI MOISESCU: ”Am ajuns să ne încrucișăm opiniile de la o carte. Dacă e posibil așa ceva. E numai vina lui Ioan T. Morar. Poate și a lui Toni Grecu. Dar mai alese vina prieteniei vechi care ne leagă pe toți 3.”

 

 

„Fie că și-a propus, fie că nu, Ioan T. Morar ne oferă o savuroasă contra-istorie a comunismului românesc. Sub forma unor secvențe adeseori burlești, scriitorul livrează imaginea unei lumi în care absurdul era regula, nu excepția. Deși scrise sub ghilotina cenzurii, ele sînt complet dezinhibate, cu o libertate a gîndului și a expresiei ce le dădea, în epocă, un aer de neverosimil. Și totuși, textele au apărut în presa ultimelor două decenii comuniste, pe sub nasul activiștilor de partid și al vămuitorilor ideologici. Cum a fost posibil acest lucru? Uneori, prin jocul hazardului, pe care autorul îl explică în palpitante capitole de memorialistică. Adeseori, prin partide de șah încrîncenate în care inteligența s-a dovedit superioară obtuzității și prostiei. Cartea lui Ioan T. Morar este, pe lîngă certele virtuți literare, conectate la o nesecată mină de umor și inteligență, un sclipitor document de epocă. Sîntem invitați cordial să urmărim felul în care o Românie alternativă – plină de umor, cu un accentuat simț al grotescului, inventivă, colorată, ironică – dă cu tifla cenușiului murdar al ideologiei comuniste.” (Mircea Mihăieș)

Un comentariu

 1. Jean Jenescu says:

  Eforturi mixte

  Experiența căminelor mixte din complexul timișorean este atît de cuprinzătoare încît atrage, după sine, eforturi și din partea altor cămine nemixte de a intra în rîndul celor mixte. Căminul 16 C de fete este aproape de împlinirea acestui deziderat din moment ce la etajul 4 au reușit să facă duș și doi bărbați. (I.T.M.).
  Viața studențească nr. 26, 1981

  Asistentă pe jumătate, repetentă pe de-a-ntregul

  Pentru a justifica anul de repetenție, X[…] Y[…], anul IV, Facultatea de filologie Timișoara, a răspîndit în orașul de baștină, Z[…], zvonul că a fost reținută ca asistentă universitară la aceeași facultate, zvon în parte adevărat, penru că ea a fost asistentă la absolvirea facultății de către cei printre care ar fi trebuit să se afle dacă n-ar fi fost repetentă. (Ioan T. Morar).
  Viața studențească nr. 16, 1981

  Făt-Frumos nu se încurcă, pîndește și urcă

  Cîte un mic basm, o mică odisee ne oferă studentul Ș[…] R[…], anul IV, Medicină, Timișoara care din cînd în cînd, înfruntă orice pericol, pîndește vreme îndelungată și tot urcă pînă la urmă în căminul de fete 17 C Timișoara, unde se pare că-și are și el cosînzenele lui. (I.T.M.).
  Viața studențească nr. 13, 1981

  Una caldă și două reci

  4. D[…] S[…] și G[…] M[…], studente în anul I, Electrotehnică, Timișoara, sînt colege de cameră, vecine de pat și atît de frumoase, încît prima a obținut locul I și a doua locul II la concursul „Miss Boboc Electro”, desfășurat recent cu ocazia balului bobocilor.
  5. Pînă atunci erau și prietene.
  6. Nu toată lumea este însă sensibilă la frumusețe. O dovedeșe și amenda aplicată Miss-ei chiar a doua zi după concurs, pentru călătoria frauduloasă cu tramvaiul spre gară. (I[oan]. S[eitineanu].)
  Viața studențească nr. 41, 1980

  De-ale practicii

  3. Pentru cîteva kilograme în plus. După fiecare zi de muncă la I.A.S. Recaș, M[…] B[…], anul II, Economia agriculturii, făcea cîteva ture de alergare prin vii, pentru a slăbi. Credem că o jumătate de normă în plus ar fi rezolvat mai eficient problema celor cîteva kilograme în plus (Ioan T. Morar)
  Viața studențească nr. 34, 1980

  Ne abținem

  Una din membrele comitetului căminului 13 din complexul timișorean a oferit un chef în camera sa (nr. 203) pe data de 22 septembrie, petrecînd în sînul colectivului anului IV Matematică. Muzică, antren, dans, băieți și fete, urmate a doua zi de alegerea noului comitet de cămin. Curat campanie electorală, coane Fănică! (V. D. Toth)
  Viața studențească nr. 31, 1980

  Boulescu, lasă-te de glume

  De mai mult timp Marius Boulescu și Constantin Ceaucă locatari ai camerei 110, căminul 21 C, Timișoara, dau tot felul de „spectacole” în cameră. La ultimul, au participat și C[…] C[…] și S[…] F[…], de la căminul 19 C. Lumea spune că „distribuția” era mereu alta. (I.T.M.)
  Viața studențească nr. 24, 1980

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *