Vinurile timpului în poemele lui Ion Pillat

În multe poeme cuprinse în volumele: Visări păgâne (1910-1912), Amăgiri (1914-1916), Grădina între ziduri (1916-1918), Ţărm pierdut (1927-1941), Scutul Minervei (1933), Balcic (1929-1939), Împlinire (1939-1940), se constatã cã cititorul e invitat “să deguste” vinul mitologiilor eline şi romane, să se lase pătruns de umbrele, ecourile şi reverberaţiile unor locuri ca Balcicul, de pildă, răscruce culturală greco-latină şi tracică. Personaje antice ca Eros, Pan, Minerva, Dionysos, Apollo, nimfe şi fauni, care asociazã frenezia muzicii cu voluptatea băuturii şi a iubirii, dar şi vestigii ale civilizaţiilor de demult ca: amfore, urne, sarcofage, păstrătoare ale absenţei, sunt invocate de poet în procesul de filtrare al propriilor trăiri, decantate prin lectură şi contemplaţie. Vinul vechi ce leagă prezentul de trecut e totodată simbolic înrudit cu apele mării care înghit fără încetare ţărmurile. Versul Pe noi ne-mbată numai Timpul (“Unei amfore”), devine astfel semnificativ pentru percepţia pillatiană asupra extazului resimţit de efemer.
“Calendarul viei”, ciclu mai puţin livresc, din volumul Limpezimi (1923-1927), propune o suită de tablouri, variante ale aceluiaşi peisaj, animat de zvonurile, culorile, atingerile, miresmele, gusturile şi îndeletnicirile poetului, specifice fiecăreia dintre cele 12 luni ale anului. Artistul se plimbă pe jos sau călare, îi arată cititorului via de la Izvorani, Valea Mare, moara, Argeşul, se opreşte la han pentru “ocaua cu vin”, “bea soare”, se lasă cuprins de amintiri şi îl invocă pe Robinson Crusoe, eroul iubit al copilăriei sale; iarna se refugiază în bibliotecă, regăsindu-şi stări de suflet şi afinităţi elective cu Anton Pann, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri.
Poet al viţei, cum singur se numeşte, Ion Pillat închină vinul vechi pentru Horaţiu, Virgil şi Francis Jammes (“Undrea”). În ultimul poem, “Ghenar”, mustul trăirilor e lăsat să se decanteze în vin clar, din suflet pentru ca la sfârşit să se poată preschimba în vers limpede. Asocierea procesului de vinificaţie cu alchimia poetică în cuprinsul căreia viaţa se distilează în artă, e revelatoare în acest sens.
Alte poeme din volumele Casa Amintirii (1906-1910), Caietul verde (1927-1936), Versuri regăsite (1927-1941), Umbra timpului (1934-1939), Cumpănă dreaptă (1941-1944), Pe Argeş în sus (1918-1923), stau sub semnul emblematic al toamnei, anotimp simbolic asociat cu recolta de impresii şi simţăminte a unei vieţi întregi dar şi cu imaginea iubitei ca fruct după care tânjeşte poetul. Spaţiul deschis al viei îşi află contraponderea în spaţiul închis al cămării şi al cramei, unde se păstrează comoara fantasmagorică a roadelor culese. Artistul bea din Cotnarul amintirii, (“În cramă”), îndemnându-şi cititorul să deguste din licoarea versurilor sale. Amfora cedează locul ulciorului iar dansul căluşarilor şi băutura vrăjită dau exuberanţă trăirii, până când, sub lucrarea timpului aducător de moarte, vinul amar al iubirii alterate otrăveşte treptat însufleţirea cu care poetul percepe clipa.
Ion Pillat sfârşeşte prin a interioriza peisajele şi locurile iubite ale copilăriei, transformându-le în aşezări lăuntrice. Vârful dealului, lunca Argeşului, via de la Izvorani, Râul Doamnei, odăile bunicilor de la Florica se umplu de umbre şi ecouri iar vinul, asemeni madlenei proustiene, trezeşte la viaţă prin gust comorile pierdute ale vremurilor de altădată. Treptat, casa bătrânească, priveliştile şi vestigiile rămase devin locuri de popas ale Divinităţii care, coborând, le preschimbă în rai. Vinul cuminecător sfinţeşte toate ungherele trăirii, tămăduind sufletul poetului de dorul celor trecute.

Un comentariu

  1. Dușan Crstici says:

    Am citit randurile dumneavoastră cu pioșenie. O minunată lecție de literatura română, ce ne-a fost furată, prin programa școlară proletcultistă, ulterior fals patriotică. Îmi amintesc mereu de cuvintele profesorului Ioan Stanomir,”In 1945, anul dispariției sale, România lui Ion Pillat se pregătea să moara”. Adevărul tragic al acestei geniale afirmații reprezintă chintesența pierderilor ce păreau irecuperabile , până in decembrie 1989. Generozitatea talentului dumneavoastră, ne îndrumă spre renaștere națională, fapt pentru care nu găsesc suficiente cuvinte de mulțumire. Cu deosebit respect, Dușan Crstici

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *